ANGEN CYFREITHIWR. Cael tri yn cynnig rhad ac am ddim — a di-rhwymoYdych chi angen cyfreithiwr. Yma gallwch gael tri cynnig — yn rhad ac am ddim a heb unrhyw rwymedigaeth. Mae llawer o gyfreithwyr wedi arbenigo mewn un pwnc ac yn galw felly am f. ex. bistandsadvokat, familieadvokat, amddiffyn atwrnai, skatteadvokat neu yn y llys cwnsler a benodwyd. Boligadvokater arbenigo mewn cyngor mewn gwerthiant cartref ac weithred teitl a chofrestru tir. Gall cyfreithwyr hefyd yn arbenigo mewn pynciau fel y rhagwelwyd etifeddiaeth, eiddo, iawndal, casglu dyledion, ysgariad, gweithred, ar wahân eiddo, ewyllysiau, ymgynghori rheoli, ac ati. Felly, mae’n bwysig i chi disgrifiwch mor fanwl â phosib, pam ydych chi angen cyfreithiwr. Fodd bynnag, ni ddylech ysgrifennu gwybodaeth bersonol megis enwau, cyfeiriadau ac yn y blaen. Eich disgrifiad eich achos yn cael ei anfon at yr holl gwmnïau cyfreithiol rydym yn cydweithio gyda, ac uchafswm o dri cyfreithwyr yn cael eu hawl i gysylltu â chi ar gyfer mae rhagor o wybodaeth neu i wneud cynnig. Mae’n rhad ac am ddim, ac nid oes unrhyw rwymedigaeth i greu achos ac nid oes rhaid i chi dderbyn y cynnig, os nad ydych yn fodlon gyda nhw. Cymorth cyfreithiol nid oes angen i gostio ffortiwn, a gall eich problem yn cael ei datrys mewn ychydig iawn o oriau. Disgrifiwch eich achos yn onlineskemaet nawr. Yn Nenmarc, mae cyfreithwyr yn perfformio pob math o advokatsager. Fodd bynnag, arbenigedd wedi dod yn fwy ac yn fwy cyffredin mewn advokatfaget, yn enwedig yn fwy gwmnïau cyfreithiol. Mae llawer o gwmnïau cyfreithiol a thrwy hynny yn cael ei rannu i fyny i mewn i nifer o ddisgyblaethau, fel, er enghraifft, cyfraith cwmnïau, cyfraith cyflogaeth, eiddo tiriog, ymgyfreitha, y gyfraith dreth ac yn y blaen. Y cyfreithwyr unigol a neilltuwyd i’r ardaloedd hyn er mwyn cynyddu arbenigedd yn hyn o neu y meysydd hyn. Y cwmpas a chymhlethdod y ddeddfwriaeth yn un o’r rhesymau y mae llawer o gyfraith cwmni yn arbenigo yn yr ochr i roi cynnig ar ac yn cynnwys yr holl ardaloedd. Gall cyfreithwyr yn cael eu derbyn at y gwahanol lysoedd. Yn gyfan gwbl nybeskikket gall cyfreithiwr yn unig yn cyflawni yr hawl i ymddangos gerbron y llys dosbarth, sydd, fel y gwyddoch yn y lle cyntaf yn y system farnwrol. Ar ôl rhai blynyddoedd o eu bod yn gallu cael hawliau cynulleidfa cyn yr uchel lys ac mae’n bosib iddo fod yn bwysig iawn yn yr achosion yn ddarostyngedig i apelio yn y system gan y llys dosbarth a’r uchel lys. Y cyfreithiwr mae’n rhaid i fynd i fyny i sampl (landsretprøven) yn y llys apêl, i ddangos ei fod yn addas ar ymgyfreitha. Yn olaf ond nid yn lleiaf, mae cyfreithiwr yn medru cael eu derbyn i’r bar y llys goruchaf, sydd yn yr uchaf enghraifft yn y daneg system gyfreithiol. Rydym wedi cyn-cymeradwyo ystod eang o gyfreithwyr arbenigol yn berthnasol o gwbl mewn meysydd cyfreithiol a byddwch yn cael yn unig yn cynnig lleol cymwys atwrneiod fewn yr ardal union lle mae eich aseiniad yn perthyn i. Ein yn gyson dilysu o dasgau a dilyn i fyny adolygiad yw sicrhau eich bod ond yn derbyn cynnig o cymwys ac awdurdodedig atwrneiod. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich advokatopgave, rydym yn dewis tri cyfreithwyr yn eich ardal, a fydd yn cael y cyfle i wneud cais ar eich tasg. Rydych chi o fewn — awr cysylltu y cyfreithwyr a ddewiswyd, a phob un ohonynt yn darparu apelio cynnig ar eich advokatsag. Gyda ein partner darganfyddwr i chi yn gyflym ac yn rhad ac am ddim yr hawl boligadvokat i eich achos ac felly nid ydynt yn hyd yn oed angen i chi wastraffu llawer o amser yn chwilio am gymwys cymorth cyfreithiol. Mae’n hollol rhad ac am ddim i’w defnyddio ein gwasanaeth ac yn cael eu teilwra advokattilbud gan ein rhwydwaith. Ar yr un pryd, cannoedd o heb fod yn rhwymol ac yn clymu eich hun i ddim amser i dderbyn un o’r advokattilbud, fel y byddwch yn ei gael. Creu eich achos ar-lein yn awr — dim ond yn cymryd tri munud. Cytundebau benthyciad rhwng priod fel arfer bydd yn ddilys yn unol â rheolau cyffredinol. Mae cymuned o eiddo, ac mae’r ddau yn briod toddyddion, nid yw wedi, fodd bynnag, yn fwy sifil yn bwysig. Skatteretligt bydd cytundeb benthyciad yn cael ei gydnabod, ond fel arfer dim ond yn cael go iawn yn bwysig yn y cyd-destun proffesiynol amgylchiadau. l arbennig achos, y gall cais, yn ôl y cytundeb benthyciad yn cael ei ystyried cyflawni neu ei derfynu, heb taliad gwirioneddol wedi digwydd. Yn y priod yn ystod hirach perthynas, ac efallai gyda rhannol gyffredin economi, rhoi’r gorau i ystyried y benthyciad fel gwirionedd, bydd, yn yr amgylchiadau, gellir ystyried bod modd eu cyfiawnhau yn gyfreithiol i ystyried y benthyciad yn cael ei derfynu, yn ôl y U l. l H, lle y cwpl di-briod yn cael samlevet o i. Gan samflytningen roedd y dyn yn gwneud y fenyw benthyciad o. kr. i dalu varegæld a’i gadael rhai eitemau ar werth yn ei busnes. Rai misoedd yn ddiweddarach, arwyddodd y fenyw nodyn addewidiol o. kr.

Ar ôl y cwpl yn peidio â bodoli yn ofynnol y dyn y papur masnachol gyda chyfraddau llog o a dalwyd. Rhoddodd y dyn ni sefydlwyd yn dda, gan fod y rhagdybiaeth yw bod y dyn, sydd am nifer o flynyddoedd wedi bod yn byw gyda menyw sydd â y busnes ar y cyd a defnyddio (lle y ferch incwm yn ystod y briodas yn cael ei ddefnyddio ar gyfer defnydd ar y cyd), gallai gwneud yn ofynnol i’r papur masnachol aeddfedu, dod o hyd i fod yn dod i ben. Wedi priod yn gadael y swm y priod arall neu o welliannau a wnaed gan ei asedau heb gytundeb penodol ar y swm y swydd, ei fod yn gwestiwn o pa un a ellir ei hawlio yn ôl. O ran y gwneud ar gael o llai o faint, bydd yn fod yn naturiol i’w ystyried ar gyfer cyflawni y gwaith cynnal a chadw rhwymedigaeth, ôl y U, lle mae’r daliad o symiau bach ar gyfer llog a chyffredin rhandaliadau ar yr ail priod tŷ yn cael ei ystyried ar gyfer cyflawni y gwaith cynnal a chadw rhwymedigaeth. Mae swm mawr, bydd yn anodd i gael eich ystyried ar gyfer cyflawni’r rhwymedigaeth, oni bai bod y swm drwy cyd defnydd y priod arall yn adnoddau y gellir ei ystyried yn fath o gydraddoli y gost o gynnal a chadw, yn ôl y U. l, lle mae’r dyn wedi cael ei roi swm mewn cysylltiad â chaffael y tŷ, ond y wraig wedi codi yn sylweddol y gost o fyw. Ni all y swm yn cael ei ystyried fel an yn ogystal, rhaid bod rhagdybiaeth bod, fel efallai y bydd angen benthyciadau yn ôl. Hyd yn oed os bydd un yn ystyried y swm o yn rhodd, bydd fel arfer fod yn ofynnol hefyd, fel swm mwy yn nodweddiadol nid yn ddilys efallai yn cael ei roi heb y sefydliad yn y contract briodas. yn ôl at yr enghraifft, U. H, lle y wraig oedd i fod i gael ei hawlio ar y taliad o swm, a U. ó, lle mae’r dyn oedd i fod i gael ei hawlio ar ad-dalu rhandaliadau a gwelliannau ar ei wraig eiddo