ar eu liwt eu hunain’ yn denmarc — deinamig a chreadigol ymgynghorol, yn gweithio gyda comisiynu a label preifat addysg a hyfforddiantRydym yn darparu cyngor busnes i gwmnïau preifat, lle rydym yn yn y rhyngweithio agos gyda rheolwyr a gweithwyr cyflogedig yn helpu i weithredu newid yn y maes marchnata, strategaeth, arloesi, cynhyrchu, logisteg, TG-rheoli, rheoli prosiect, trefnu a rheoli. Newidiadau mewn bywyd gwaith yn peri gofynion newydd i’r sefydliadau proffesiynol rôl yn y farchnad lafur fodern. Rydym yn cynghori ac yn arbed gyda sefydliadau proffesiynol ifm. y gwaith o baratoi’r kompetencestrategier, os bydd y pwrpas yw i ddenu a chadw aelodau. Y sector cyhoeddus yn ymgymryd â datblygiad cyflym gyda cyson newid sefydliadol yn rhan o fywyd bob dydd. Comisiynydd y grŵp eu liwt eu hunain’ denmarc i helpu’r sector cyhoeddus i ddatblygu hyblyg sefydliadau ac yn cynnig ymgynghori ym maes rheoli prosiectau, sefydliad, arweinyddiaeth, strategaeth a datblygu. Cael ysbrydoliaeth newydd a mewnbwn i leihau rhai o’r tagfeydd, yn hynod cymryd llawer o amser ac yn feichus arferion.

Rhowch gynnig ar y prawf Yw Eich sefydliad neu gwmni yn gallu i gadw a denu y gorau rheolwyr a gweithwyr. Rhowch gynnig ar y prawf Gwybodaeth yn tyfu pan fydd gwybodaeth yn cael ei rhannu. Gwybodaeth yn cael ei rhannu drwy wybodaeth, cyfathrebu, yn dda-hysbys amcanion, ymddiriedaeth, bod yn agored, chwilfrydedd, joy, a chydnabyddiaeth. Rhowch gynnig ar y prawf Os ydych chi mewn sefyllfa ble mae nifer o bobl o’r un adran neu adrannau gwahanol yn Eich sefydliad, a fyddai’n hoffi i fod yn ar yr un cwrs, seminar neu hyfforddiant yn gallu eu liwt eu hunain’ yn denmarc yn gweithredu gweithgareddau gyda Chi, a dim ond i Chi.

Rydym yn cynnal rhaglenni agored, cyrsiau a graddau

Hy. bod cymhwysedd datblygu yn cael ei weithredu yn ein hystafelloedd dosbarth yn y gogledd yn Seland. Roedd y cyfranogwyr yn ein rhaglenni agored, cyrsiau a graddau, dod o wahanol fudiadau, llywodraethau a busnesau. eu liwt eu hunain’ yn denmarc ar ei liwt ei hun’ denmarc s meduddanner fiskerikontrolpersonel o Ynys las Fiskerilicenskontrol. Mae’r hyfforddiant yn cynnwys ffocws ar mewnol allanol cysylltiadau, hunan-reoli, distanceledelse, datrys problemau, cyfathrebu rhyngwynebau, yn ogystal â datblygu a gwelededd y diwylliant mewnol. Y weinyddiaeth Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd ac Amaethyddiaeth, NaturErhvervsstyrelsen eu liwt eu hunain’ danmark a s sydd â’r cyfrifoldeb o ddatblygu a gweithredu wedi’i dargedu kommunikationsuddannelse o staff allweddol mewn gwasanaeth Bwyd Danmark S llawrydd’ denmarc s ail-ethol y ifm. datblygu a gweithredu a dysgu ar gyfer rheolwyr profiadol gyda staff, gweinyddu, ac yn cynhyrchu cyfrifoldebau ar NCC Ffyrdd A S llawrydd’ denmarc i s i ddatblygu, weithredu ac yn gweithredu cwmni strategol