Yn cael credydau treth ar gyfer eich cyfraniadau — y Groes Goch



Fel brwd Nødhjælper helpu chi sy’n agored i niwed yn y cartref ac o amgylch y byd bob dydd.

sefydlog eraill cymorth, byddwch yn sicrhau bod plant ac oedolion yn acówt ac yn hir dymor, sydd wir yn gwneud gwahaniaeth. Diolch i chi eu bod yn cael cyfle teg nawr ac yn y dyfodol. Pan fyddwch yn cefnogi sefydliad elusennol fel y Groes Goch yn sefydlog, byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y didyniad treth. Mae eich holl gyfraniadau at elusen i fyny i.

naw cant o kr

(ar gyfer) yn cael y credyd treth. Mae’n gofyn dim ond ein bod yn gwybod eich rhif nawdd cymdeithasol, fel y gallwn ni adrodd eich didyniad ar gyfer y DRETH. Unwaith y byddwn yn gwybod eich cpr-nifer, byddwch yn awtomatig yn cael didyniad ar gyfer eich cyfraniad. Mae’r dudalen yn cael ei sicrhau, felly gall eich gwybodaeth chi mewn dwylo diogel gyda ni. Dim ond angen i chi roi eich rhif nawdd cymdeithasol un pryd. Yna bydd eich rhoddion yn y dyfodol yn cael eu hadrodd. Pan fyddwch yn cefnogi sefydliad elusennol, yn codi eich ligningsmæssige didyniad cyfatebol. Mae’n ligningsmæssige fydd didyniad yn cael ei siarad gyda, cyn eich treth y fwrdeistref, yn yr eglwys ac yn y rhanbarth yn cael eu talu. Ein regneeksempel yn seiliedig ar gyfanswm y gyfradd dreth ar gyfer y fwrdeistref, yn yr eglwys ac yn y rhanbarthau o deg ar hugain, ond mae’r gyfradd yn amrywio o fwrdeistref i fwrdeistref. Y gwir fydd didyniad yn cael ei gyfrifo mewn cysylltiad â eich ffurflen dreth y flwyddyn yn ôl. Yn gallwch gael didyniad ar gyfer eich cyfraniadau at y Groes Goch o hyd i.

naw cant o kr

Rydym wedi llunio atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin ar y dudalen hon ac yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd i’r wybodaeth ar y didyniad a’r elusen y mae gennych ddiddordeb mewn. Fel arall, croeso i chi galw i i ni ar y ffôn. Byddwch yn cael didyniad ar gyfer yr holl gyfraniadau i’n elusennau, waeth p’un a ydych yn cefnogi a glustnodwyd casglu, neu yn darparu cefnogaeth gyffredinol. Ond mae’n dim ond cyfraniad sydd yn didynnu treth. Cyflenwadau a kontingentbetalinger fydd yn cyflawni didyniad treth. Yr uchafswm didyniad ar gyfer y flwyddyn yw.

naw cant o kr

Pan fydd y diwedd y flwyddyn, yn adrodd y cyfanswm cyfraniad chi i’r DRETH fel ei fod yn awtomatig yn dod ag ar y ffurflen dreth. Ac felly mae’n hanfodol ein bod yn gwybod eich rhif nawdd cymdeithasol. Fel arall, ni fyddwch yn cael y didyniad. Y didyniad treth yn golygu cyfraniad o gant o kr. fel arfer bydd ond yn costio saith deg o kr. Mae’n oherwydd, eich ligningsmæssige didyniad yn cynyddu yn unol â eich cyfraniad. Hyd yn hyn y rhengoedd eich cyfraniad pan fyddwch hefyd yn cael didyniad ar gyfer eich rhodd: Mae’n ligningsmæssige fydd didyniad yn cael ei siarad gyda, cyn eich treth y fwrdeistref, yn yr eglwys ac yn y rhanbarth yn cael eu talu. Ein regneeksempel yn seiliedig ar gyfanswm y gyfradd dreth ar gyfer y fwrdeistref, yn yr eglwys ac yn y rhanbarthau o deg ar hugain, ond mae’r gyfradd yn amrywio o fwrdeistref i bwrdeistref. Y gwir fydd didyniad yn cael ei gyfrifo mewn cysylltiad â eich ffurflen dreth y flwyddyn yn ôl. Mae gavebrev yn gytundeb i gynorthwyo gyda swm sefydlog o leiaf ddeng mlynedd. Gallwch ddewis eich hun os ydych chi eisiau cymorth gyda swm penodol neu ganran sefydlog o incwm. Gallwch ond didynnu bymtheg o gyfanswm ei incwm — ie. mae’r incwm personol a evs. cadarnhaol cyfalaf incwm. Fodd bynnag, byddwch bob amser yn gallu i gael didyniad ar gyfer y. ewro y flwyddyn, waeth beth yw indkomstens maint. Y cyfan y swm blynyddol yn cael ei dalu o fewn y.

rhagfyr

Yn-dynadwy dreth rhodd yn cael cyfraniad i sefydliad elusennol fel y Groes Goch, sy’n cael eu cymeradwyo ar ôl yr asesiad ddeddf § a. Mae’r holl sefydliadau sydd wedi’u cymeradwyo o dan y cymal gall eich adroddiad rhoddion ar gyfer TRETH ac yn sicrhau bod y credyd treth. Y terfyn uchaf ar gyfer didynnu cyfraniadau yn newid ychydig bob blwyddyn.

Yn yn cael yr uchafswm o

naw cant o kr. Nac oes, nid yw bellach yn bosibl i unigolyn i adroddiad rhoddion i elusen. Yn hytrach, yn wasanaeth a bod yr holl elusennau y byddai yn hoffi i roi. Bydd y ffurflen yn cael ei amgryptio, felly bydd eich gwybodaeth yn cael ei anfon yn ddiogel