Ffurflen Dreth DenmarcTrethadwy pobl yn Nenmarc yn awtomatig yn derbyn datganiad yn y gwasanaeth digidol ym mis mawrth. Mae’r datganiadau ariannol yn cynnwys sydd yn cael ei adrodd at y gweinyddiaeth treth y nos. ex. mae cyflogwyr, cronfeydd pensiwn yn cael eu hastudio, banciau, ac ati. Mae llawer trethadwy bobl yn cael unrhyw fwy o wybodaeth yn y datganiadau ariannol. Felly, mae’n rhaid i chi yn unig yn gywir ar y datganiadau ariannol, os nad yn anghywir neu’n wael o wybodaeth, mewn perthynas ag incwm a fradragsbeløb yr adroddwyd yn y dreth gweinyddu gan gyflogwyr, cronfeydd pensiwn yn cael eu hastudio, banciau gyda mwy. Os ydych yn agored i dreth i Ddenmarc ac nid ydych wedi derbyn eich ffurflen dreth flynyddol ym mis mawrth, mae’n rhaid i chi ddatgelu eich incwm, p’un a yw’n cadarnhaol neu negyddol. Gallwch nodi ar y dreth y tu hwnt i ble rydych yn gallu mewngofnodi ar gyda NemID neu wasanaeth digidol cod. Oplysningsfristen yw. mai. Ond mae gennych incwm neu didyniadau allan o Denmarc, yn hunan-gyflogedig, gyda mwy o, yn oplysningsfristen. Mis gorffennaf. Pan fyddwch wedi gwneud eich holl incwm a didyniadau yn cael ei ffurfio ac ar unwaith yn dreth. Mae’n dangos p’un a ydych wedi talu gormod o dreth a phryd y byddwch yn cael y swm yn ôl neu os bydd yn cael ei gyfrifo treth ychwanegol sy’n rhaid i chi ei dalu. Os ydych yn hunangyflogedig, gallwch weld y wybodaeth sy’n cael ei hadrodd i’r weinyddiaeth dreth yn y gwasanaeth digidol tab, yn y ‘Treth a gwybodaeth’. Er mwyn sicrhau y gwir trethiant wedi pob un o’r gwledydd nordig, y rheolau ar gyflogwyr, banciau ac eraill i gyflwyno gwybodaeth i awdurdodau treth am y talu cyflogau, pensiwn, difidendau, llog, ac ati. Yma bl. a. y derbynnydd enw a chyfeiriad, pa fath o incwm y mae ac y swm y wladwriaeth. Y rhwymedigaeth i ddarparu gwybodaeth hefyd yn cynnwys y payouts i bobl sy’n byw mewn gwledydd eraill. Er mwyn sicrhau eu bod yn gywir trethiant, ei fod yn y gwledydd nordig yn cytuno i rannu gwybodaeth. Y gyfradd sy’n digwydd bob blwyddyn rhwng yr endidau dynodedig gyda’r awdurdodau treth a thrwy sicrhau sianeli. Cyfnewid symiau mawr o gwybodaeth rhwng y wlad nordig. Defnyddir y wybodaeth hon gan yr awdurdodau treth yn y wlad yn byw i sicrhau bod pobl ag traws-ffin gweithgareddau wedi cyflawni eu rhwymedigaethau i ddatgelu incwm ac asedau y maent wedi dramor