Ar gofrestriad y weithred Yn Archebu ar-lein heddiw, AR NI $Yn cael cymorth proffesiynol ar gyfer paratoi a datgeliad o skødeVi sicrhau i chi yn gyfreithiol gywir paratoi’r weithred a chofrestru hynny. Ar yr un pryd, rydych yn sicr o gael cyngor proffesiynol trwy’r broses gyfan o eich personol boligadvokat. Pan fyddwch yn prynu ystad go iawn yn eich teitl i’r eiddo yn cael eu cofnodi, felly, y byd y tu allan yn cael eu gwneud yn ymwybodol bod yr eiddo mewn cwestiwn wedi cael perchennog newydd. Cofrestru prynwr teitl i atal y perchennog credydwyr wedyn yn gwneud y atafaelu eiddo. Cofrestru tir yn cael ei felly, mae’r prynwr berffeithrwydd. Rydym yn trin y mater cyfan i chi, er rydym yn cymryd yn ganiataol y cyfrifoldeb eich weithred teitl yn cael ei dynnu i fyny ac yn ei gofnodi yn y cofrestrau yn gyfreithiol gywir. Byddwch yn cael: Gan gofrestriad y weithred teitl, y byddwch yn sicrhau bod eich hawliau dros eich eiddo. Mae’r holl hawliau a rhwymedigaethau drosglwyddo o’r gwerthwr i’r prynwr, lle byddwch yn dod yn swyddogol yn berchennog. Os yw’r gwerthwr wedi gwerthu’r eiddo i fwy nag un prynwr, bydd y prynwr, oedd y cyntaf i gofrestru ar y weithred, sydd yn berchennog llesiannol. Felly mae’r cofrestriad y prynwr perffeithrwydd. Yn ogystal, dylid nodi bod y banciau a kreditforeningerne yn ei gwneud yn ofynnol eich bod yn swyddogol y perchennog ei eiddo, cyn y gallwch chi gymryd benthyciad yn yr eiddo. Beth yw’r gost o gofrestriad y weithred. Ar NEMADVOKAT byddwch bob amser yn cael yn deg ac yn dryloyw prisiau. Ein gofrestriad y weithred pris yn cael ei osod yn. kr. gan gynnwys. taw. Os gwelwch yn dda nodi ein pris ar y weithred teitl a chofrestru tir yn cynnwys nid yn sefydlog yn y dreth y wladwriaeth. kr. Mae hyn yn tinglysningafgift yn orfodol, ac yn mynd yn gyfan gwbl y wladwriaeth. Gyda NEMADVOKAT gan eich ochr yr ydych yn sicr o gyngor proffesiynol, yn cwblhau y gwaith o baratoi y weithred teitl a chofrestru tir. Ar yr un pryd, rydym yn cymryd yn ganiataol holl gyfrifoldeb ar gyfer eich gweithred. Cofiwch, rydym bob amser yn cynnig rhad ac am ddim, dim-rwymedigaeth sgwrs am eich achos cyn cychwyn achos. Mae maint y tinglysningsafgiften yn dibynnu ar yr eiddo yn masnachu gwerth. Amrywiol afgift, chwe o’r pris prynu trwy cyffredin bolighandel, chwe o’r pris prynu gan familiehandel (y pris prynu yn cael ei gyfrifo gan y cyhoedd gwerthuso minws, os bydd y swm prynu yn llai na swm hwn yn fel arall, y pris prynu) Gyda retsanmærkning neu gymeradwyaeth yn ei gwneud Tinglysningsretten yn ymwybodol bod yna amgylchiadau sy’n atal tinglysningen i gymryd lle yn unol â’r gofrestr tir. Gall f. ex. fydd y perchennog blaenorol benthyciad ar yr eiddo wedi cael ei ganslo. Mae’r rhain yn cael eu dileu pan fydd y sylwadau yn cael eu rhoi mewn trefn. Mae hyn yn ffordd i chi gael anmærkningsfrit y weithred. Prynwr a gwerthwr yn rhaid i chi gytuno ar bwy ddylai sefyll er mwyn paratoi, cofrestru a thalu am y weithred a tinglysningsafgiften. Bydd y cytundeb hwn yn cael ei adlewyrchu yn y cytundeb gwerthu. Yn ymarferol, mae fel arfer mae’r prynwr, a oedd yn sefyll am y weithred. Felly, y prynwr neu y prynwr ymgynghorydd y cyfle i fod yn y cae dros y rhyddhau y prynu pris y gwerthwr. Pan fydd y banc y gwerthwr wedi cael ei hysbysu ar gyfer cywiro y weithred teitl, y pris prynu yn cael ei ryddhau i’r gwerthwr, os bydd y weithred teitl yn cael ei gofrestru heb retsanmærkninger. Os oes un neu fwy o dywydd ansefydlog, megis ôl-ddyledion ar y mae’r eiddo, y prynwr gall ddal cyfran o’r pris prynu drostynt. Trawsgludo yn helaeth yn y broses gyfreithiol, a gall fod yn anodd i ddod o hyd i’ch ffordd o gwmpas. Felly, byddwch yn cael yma trosolwg ar y broses o drawsgludo eiddo: Gyda NEMADVOKAT gallwn hefyd yn cynorthwyo gyda’r gwaith trosglwyddo o transportskøde, skilsmisseskøde a auktionsskøde. Mae ein gweithredoedd teitl pris yn cael ei osod yn. kr. gan gynnwys. taw ac eithrio. ffioedd ar gyfer cofrestru tir. Rydym yn sicrhau cyngor proffesiynol i chi, ac rydym yn gyda chi, o’r dechrau i’r diwedd. Eich personol boligadvokat yn cymryd gofal o y broses gyfan, felly byddwch yn cael sicrwydd bod yr holl gamau cyfreithiol yn cael ei adolygu’n briodol, felly rydych yn sicr o gyfreithiol gywir weithred. Ei wneud yn hawdd gyda NEMADVOKAT — Rydym yn darparu y ddau i dynnu i fyny y weithred ac wedyn gofrestr hynny. Felly, rydym yn cymryd gofal o’r holl elfennau ymarferol. Enghraifft: Rheolaidd bolighandelNiels wedi gwerthu ei eiddo am ddau miliwn, ac mae’n rhaid i gyfrifo yn awr y tinglysningsafgiften: Enghraifft: FamiliehandelBirgitte wedi cymryd dros y tŷ o aelod o’r teulu sy’n cael ei asesu i. kr. Mae hi wedi ad-dalu i’r perchennog blaenorol. kr, y pris prynu yn gyfystyr â llai na o werth yr eiddo, gan fod hyn yn. kr. Pan fyddwch yn prynu condominium yn fwyaf aml o ddiogelwch i’r perchnogion cymdeithas. Gall hyn gynnwys naill ai cofrestredig ejerpantebrev, skadesløsbrev neu sicrhau statudau. Mae siarad am ejerpantebrev, dylai fod debitorskifte o ejerpantebrevet. Gall ddigwydd, bod hefyd yn rhaid cael cynnydd, neu canslo. Mae hyn yn daith yn cynnwys yn y cywiriad, ac yn y costau ar. dau gant o kr. gan gynnwys. taw, yn ogystal â sefydlog treth y wladwriaeth yn dod yn. kr. gan gynnwys. taw. Mae cofrestru yn eich berffeithrwydd, pan fyddwch yn prynu cartref. Gyda cofrestru o deitl gweithred, byddwch yn dod yn ffurfiol perchennog yr eiddo. Yn ogystal, tinglysningen, y perchennog blaenorol, unrhyw credydwyr yn gallu ei wneud atodiad yn yr eiddo. Ar ben hynny, mae’n yn agor i gofrestru gweithred hyd at y posibilrwydd o gymryd benthyciadau yn yr eiddo, fel banciau a kreditforeningerne yn ei gwneud yn ofynnol eich bod yn ffurfiol perchennog eich eiddo yn y gofrestrfa tir. Cofrestru heddiw wedi dod yn ddigidol cofrestru tir a elwir hefyd yn y tir electronig gofrestru. Mae’n golygu bod tingbøgerne wedi cael eu cyfuno i mewn i un, unedig electronig gofrestr tir, y gellir ei chyrchu drwy tinglysing. Yn, Denmarc digidol gofrestru o hawliau dros eiddo na ellir ei symud, gan gynnwys y cofrestriad y prynwr yn caffael yr eiddo. Os gwelwch yn dda nodi bod y gwerthwr y benthyciad yn yr eiddo mae’n rhaid yn aml yn cael ei ganslo, ac yn y prynwr benthyciad yn cael eu cofnodi ar y safle. NEMADVOKAT ar-lein boligadvokater pam y mae gennym wybodaeth helaeth o brosesau digidol. Byddwn yn eich helpu i hawdd ac yn gyflym cofrestru eich teitl weithred. Yn amodol gweithred yn cynnwys amod y mae’n rhaid eu bodloni cyn y gellir terfynol weithred teitl. Os bydd y cyflwr yn cael ei fodloni cyn y dyddiad cau, bydd y lap i syrthio i ffwrdd, lle nad yw bellach yn berthnasol. Terfynol gweithred nid yw’n cynnwys unrhyw amodau y mae’n rhaid eu bodloni. Felly, yn olaf yn weithred teitl yn cael ei gofrestru gyda’r yr un fath. Yna bydd y prynwr yn bydd y perchennog cyfreithlon y annedd. Yn amodol ar weithred, er enghraifft, gynnwys amod bod y pris prynu mae’n rhaid ei dalu o fewn ffrâm amser penodol. Cyn gynted ag y prynwr wedi talu’r pris prynu, bydd y weithred yn cael ei derfynol. Gwerthwr yn gallu defnyddio amodol weithred teitl i sicrhau bod y prynwr cyntaf yn cael y rownd derfynol weithred, pan fydd y pris prynu yn cael ei dalu. Os bydd y prynwr nad yw’n bodloni’r amod, bydd y gwerthwr yn parhau i fod y perchennog cyfreithiol yr eiddo. Os bydd y gwerthwr yn eu defnyddio amodol weithred teitl, bydd y prynwr yn cael y diogelwch hwnnw, os bydd y cyflwr yn cael ei fodloni, bydd y prynwr yn derbyn terfynol weithred teitl yn y byd a ddaw