Ar y ffurflen, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

Mae gwahaniaeth rhwng mathau a mathau o gwmnïau

Cyn-cwmpasu bersonol sy’n eiddo gwmnïau, fel unig fasnachwyr, a oedd dim ond wedi un perchennog, neu bartneriaeth, sydd â nifer o perchnogion. Perchnogion busnes anghorfforedig yn atebol yn bersonol, ac mae gan o bosibl. methdaliad bydd yn cael ei gallu i fod yn manteisio ar y cyfan ejerenes ffortiwn. Yn gyffredinol bartneriaeth yn atebol ar gyfer yr holl berchnogion ar y cyd ac yn unigol atebol, sy’n golygu bod y credydwyr gael eu swm cyfan sy’n ddyledus gan mai dim ond un o’r perchnogion, os mai dim ond y gallu i dalu y dderbyniadwy. Mae cwmni yn endid cyfreithiol ar wahân, ac y gall credydwyr, fel man cychwyn, dim ond yn gwneud y gwariant cyfalaf. Felly, nid oes unrhyw atebolrwydd personol ar gyfer y perchnogion, oni bai eu bod wedi darparu gwarantau ar gyfer y cwmni