Beth yw cyfreithiwr. Daneg CyfreithwyrCyfreithiwr yw, yn gyntaf ac yn bennaf, y cleient gŵr — yr ymgynghorydd ymddiried ynddo, un sydd yn annibynnol i eraill diddordebau ac mae ganddynt ddyletswydd cyfrinachedd.

Mae’n aml yn anodd, ond gall arwain at llu o brofiadau gwahanol, tasgau, ac yn heriau. Pa fath o heriau y byddwch yn cyfarfod, yn dibynnu ar ba faes y byddwch yn dewis i arbenigo mewn. Y graddau a chymhlethdod yn un o’r rhesymau y mae llawer o arbenigo. Ond mae yna dal i fod llawer yn rhai cyffredinol a gall helpu gyda llawer o bob dydd problemau cyfreithiol, gall un yn rhedeg i mewn. Ac mae’r posibiliadau yn niferus pan fydd angen i chi benderfynu beth rydych fel cyfreithiwr yn awyddus i weithio gyda. Gan y cyngor o gwmnïau mawr rhyngwladol i uno i arwain at gamau gweithredu ar gyfer iawndal yn dilyn damwain traffig i helpu rhieni i ddod o hyd i atebion da ar gyfer ymweliad gyda’r plant gan ysgariad. Mae llawer yn credu bod yn gyfreithwyr yn unig yn mynd yn y dde.

Nid yw yr achos

Ond mae yna achosion lle i fod yn gyfreithiwr, ac mae yna achosion, lle mai dim ond yn rhai gall atwrneiod cyfarfod. Mae nybeskikket cyfreithiwr yn unig yn hawl y gynulleidfa gerbron y llysoedd lle cyntaf, sef y lle cyntaf yn y daneg system gyfreithiol. Yna gall ef yn cael yr hawl i gynulleidfa gerbron yr uchel lysoedd. Gall fod yn bwysig mewn achosion sy’n destun yr apêl o’r dosbarth llys yr uchel lys. Y cyfreithiwr, rhaid i chi basio arholiad yn y llys apêl (landsretsprøven) er mwyn profi ei fod yn dda ymgyfreitha cael ei ganiatáu i ymddangos yn y llys apêl. Cyfreithwyr, sy’n cael hawl i ymddangos gerbron llysoedd uchel, gall ysgrifennu (L) ar ôl eu henw. Yn olaf, gall cyfreithiwr gael hawl i gynulleidfa gerbron y Goruchaf lys, ar ôl y mae ef yn gallu ysgrifennu (H) ar ôl ei enw. Er mwyn cael (H) rhaid iddo fod o fewn pum mlynedd, yn cwrdd o leiaf ddeg gwaith yn y llys apêl. Ulrikke delio gyda phopeth o strategaeth datblygu i greu cysylltiadau rhyngwladol a datblygu offer i aelodau. Fel yn yr ysgrifenyddiaeth yn gyfreithiwr ac mae wedi am fwy na deng mlynedd yn y diwydiant, mae rhwydwaith mawr, sy’n cael eu hecsbloetio bob dydd. Ulrikke hefyd yn gweithio gyda CSR, amrywiaeth ac arweinyddiaeth, yn ogystal â chynnydd yn y defnydd o gyfreithiwr y newid perchnogaeth. Yn olaf, Fel y pleser o fod yn ysgrifennydd y bwrdd cyfarwyddwyr a’r bwrdd