Cartrefi yn y cyfan o Denmarc«Tai Denmarc»yn eich helpu i ddod o hyd tai rhent, tai cydweithredol a perchen-feddiannu anheddau ar gyfer gwerthu a rhentu ar draws y du. Cliciwch ar y dinasoedd unigol, i ddarllen mwy am y manteision a’r anfanteision i chi, neu dechreuwch eich chwilio am gartrefi sydd ar gael i’w rhentu neu eu gwerthu, drwy glicio ar y dolenni yn y yr ochr llaw dde. Gallwch chwilio am fflatiau, filas, ystafelloedd, llety myfyrwyr, tai gwyliau ac yn y tiroedd. Fel arfer, pan fyddwch yn siarad am y marchnadoedd tai, lle mae angen i chi fod yn gyflym am dro i meddwl y rhan fwyaf ar y Copenhagen ac yn Aarhus. Ond nid yw bellach yn fwy na’r pob pumed tŷ yn Aalborg ar werth bydd yn cael ei werthu o fewn pedwar diwrnod ar ddeg, a Aalborg yn cadw felly ar y lle cyntaf ar gyfer y gyfran fwyaf o lynhandler yn Denmarc. Sommerhusområdet o gwmpas Hostrup Traeth — hawl ar y Deialu ac yn enwedig yn adnabyddus am ei golygfeydd hardd. Mae hyn yn rhywbeth y gwyliau lleol perchnogion cartrefi i gyd yn dal annwyl, ond yn y gwaith o adeiladu newydd, mawr a modern cartref gwyliau yn bwysau o’r natur hon, tra ar yr un pryd mae’n creu llawer o sŵn. Ar ôl pedair blynedd yn dal i fod yn gyson yn codi prisiau tai yn y lefel yn llawer o rannau o Denmarc uwchben y lefel, fel prisiau oedd cyn yr argyfwng ariannol daro yn ac y swigen tai yn neidio. Mae rhai ardaloedd yn dal i gael y cyfraddau, sy’n cael eu nid yn gyfan gwbl yn dod yn ôl ar yr un lefel — mae hyn yn berthnasol yn arbennig i ardaloedd yn Seland, ac y Mae’r ynys o Bornholm. Yn y gorffennol, y ddinas profiadol enfawr gwahaniaethau yn y pris rhwng prisiau tai mewn gwahanol dosbarth. Oddi ar y Sgwâr lle mae’r rhan fwyaf o ddrud yn y cartref sy’n costio sawl miliwn o ddoleri i tyco electroneg, y mae’n rhaid i ni fod yn fwy nag ychydig hundredetusind am ei annedd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn unig am y lleoliad, ond hefyd oherwydd y newid yn fawr tueddiadau — mae llawer yn mynd heibio gan y fila ar y fflat pan fydd y plant yn dod yn oedolion. Broceriaid yn Odense peidiwch â diffyg brynwyr. Mae’n mynd yn iawn gyda gwerthiant cartref yn Odense, ac mae’r prisiau yn unig yn mynd i fyny. Felly os ydych yn ystyried symud i Odense, fel y mae nawr, rhaid i chi droi. Prisiau yn olaf i fyny ar y prisiau cyn yr argyfwng ariannol daro, ac mae llawer yn barod i brynu tai. Ceir amrywiaeth enfawr yn ein llawer o sgwâr metr y gallwch ei gael am yr arian o gwmpas y wlad. Am yr un pris ag y gallwch ei gael fila mawr ar yr ynys o Lolland byddwch yn dod nid yn bell mewn dinasoedd fel san antonio. Gall felly fod yn fantais i ystyried symud y teulu ychydig yn y de, fel y gallwch gael mwy o le i romp ar. Mae’n ddrud i fod yn fyfyriwr yn Copenhagen, ystafell gellir yn hawdd cael hyd i. sek. Mae llawer o fyfyrwyr yn dod bob blwyddyn i mewn i’r drømmestudiet yn Copenhagen, ac yn dechrau chwilio am dai — ond y diffyg enfawr o tai myfyrwyr yn gwthio prisiau yn gyfan gwbl ar y tywydd. Mae udersøgelse nawr yn dangos bod y pris cyfartalog o ystafell yn unig kvm wedi ei leoli ar y. kr. Y galw am dai cydweithredol yn Copenhagen yn uchel iawn, ac mae’n bod llawer y gall fynd o gwmpas y broceriaid, pan fyddant yn gwerthu eu cydweithredol. Mae’n gwneud, fodd bynnag, hefyd, fod llawer yn cael eu twyllo yn y broses brynu, pan fydd y gwerthwr yn sydyn yn cael eu cynnig arian o dan y bwrdd o interreseret brynu ac yn y ffordd sefyll i ennill hyd yn oed mwy ar y fargen. Yn y broses o drosglwyddo i’r mis awst, mae’n amlwg bod y cyflenwad o condos yn cael ei gofnodi — y cyflenwad yn fwy nag y bu am y pedair blynedd diwethaf.

Gall hyn fod o ganlyniad i’r cartrefi — yn enwedig yn y mwy o faint dinasoedd fel Copenhagen a Aarhus wedi bod yn gwasgu i fyny ar y lefel, sy’n gwneud llai o brynu cartrefi. Mae’n mynd yn araf gyda gwerthiant cartref, ac nid yw, felly, am. dau gant mwy o dai ar y farchnad na blwyddyn yn ôl. Un datblygiad mawr ar y gweill yng Roskilde — Y gymdeithas tai o Seland preifat ejendomsudvikler am ddechrau newydd cyfan y prosiect, a fydd yn creu dros gant o gartrefi newydd yn Roskilde. Mae’r ystâd hefyd yn gartref i lawer o siopau ac archfarchnadoedd. Roskilde yn profi llawer mwy o befolkningstilslutning, ac yn y prosiect hwn bydd yn awr yn cael ei gwell gallu i sicrhau cartrefi ar gyfer yr holl newydd-ddyfodiaid