Trenau yn Denmarc — ad-daliadMae’r posibiliadau i adennill DSB tocynnau a chardiau yn cyfateb i’r rhai sy’n gymwys i werthu nwyddau defnyddwyr yn gyffredinol. Mae hyn yn golygu bod mewn egwyddor, nid oes hawl i dynnu’n ôl. Ond y DSB ei wneud, fodd bynnag, eto i gyd, fel llawer o wasanaethau eraill, gwahanol opsiynau ar gyfer ad-daliad neu gyfnewid ar ôl eu prynu. Dychwelyd eich tocyn neu gerdyn, mae yna ffi, gan fod yn rhan o gost trwy eu gwneud ad-daliad i chi. Y tâl gwasanaeth yn cynrychioli deugain kr. Mae bob amser yn y pris ar adeg y prynu, gwneud cais os ydych chi am yr arian yn ôl. Y tocyn a rhaid ei anfon at: DSB cwsmer canolfan po Box Taastrup, gan nodi’r rheswm, a bod enw, cyfeiriad a cpr dim.

Bydd y canlynol yn berthnasol yn unig i ad-dalu yn y cartref DSB banebilletter a byr, a dim ond pan maent yn cael eu prynu yn Denmarc. Mae rheolau gwahanol yn berthnasol ar gyfer tocynnau rhyngwladol. Ar gyfer rhai mathau o specialbilletter, nad ydynt yn rhestredig, adfer nid yw hyn yn bosibl neu yn bosibl yn unig yn ôl rheolau arbennig. DSB Oren ni ellir ei adennill. Argraffu tocynnau a thocynnau a brynwyd ar y DSB gall app yn unig ei ad-dalu ar-lein a heb fod yn hwyrach na’r diwrnod cyn ymadael.

Ni fydd unrhyw dâl

Os byddwch yn colli eich gymudwyr yn mynd heibio, gallwch fel arfer gael ei ddisodli. Os ydych yn prynu cerdyn newydd a dod o hyd i’r hen unwaith eto, fodd bynnag, mae yna rai opsiynau ar gyfer ad-dalu. Os ydych chi eisiau ad-daliad ar eich tocyn, mae yna reolau gwahanol, yn dibynnu ar y tocyn neu gerdyn math mae’n byddwch Yn sâl, rydych yn medru cael eich arian yn ôl, os byddwch yn ffonio DSB yn saith deg tri ar ddeg pedwar ar ddeg cyn eich taith dylai fod arni. Y gwerthwr fydd wedyn yn eich tywys ar sut y gallwch gael eich arian yn ôl. Mae yna ffi o ddeugain-kr. Mae rhai tocynnau yn cael eu cynnwys yn yr opsiwn hwn