Cenhadaeth i’r Arctig i sicrhau bod y daneg gofynionDaneg alldaith yn barod i blannu denmarc y Faner ar y Polyn gogledd yn Nenmarc, yr ymgais i wneud hawliadau ar i fyny i tua. cilomedr sgwâr yn ardal Cefnfor Yr Arctig i’r gogledd o Ynys las. Felly, mae’r ymchwilwyr daneg ac arbenigwyr wedi dim ond gadael y crone Svalbard ar fwrdd y Swedish dorri’r garw»Oden»ac yn gosod cwrs ar gyfer Y Môr yn yr Arctig ar gyfer cyfres hir o astudiaethau ar y wely’r môr ac yn y dyfnder y môr i’r gogledd o Ynys las. Mae’n y trydydd amser bod ymchwilwyr daneg yn hwylio uchel i’r gogledd i fod yn wybodus mewn i’r o dan y dŵr, ac mae sawl mil cilomedr hir Lomonosovryg ar waelod y Cefnfor Arctig. Eu tasg yw casglu amrywiaeth o wybodaeth, a fydd yn ddiweddarach yn cael ei ddefnyddio gan y wladwriaeth daneg i ddogfennu sut ac i ba raddau y Lomonosovryggen yn gysylltiedig â’r greenlandic silff gyfandirol. Denmarc manylion y ddogfen, y cefn, neu rannau ohono, yn sy’n gysylltiedig â’r Ynys las, gall wneud cais ar ei, ac felly yr hawl i fanteisio ar y potensial adnoddau a deunyddiau crai ar wely’r môr, er ei fod wedi ei leoli ymhell y tu allan i’r ynys las ddau gant milltir forol terfyn. Ond mae Denmarc yn cael ei nid yn unig am gael llygad da am Lomonosovryggen. Mae’r canadiaid yn gweithio ar dogfennu y cefn gysylltiedig ar y cyfandir gogledd america, y rwsiaid yn gwneud yr un peth. Felly, mae’r tair gwlad y pen draw yn gwneud galwadau ar yr un meysydd yn Y Cefnfor Arctig. Mae’r llysgennad y gallai, fodd bynnag, yn rhagweld y bydd unrhyw drafodaethau ar y yn gorgyffwrdd yn honni»y bydd yn fod yn sensitif ac anodd Os ydym yn ei gael iddo, bydd yn cael ei mewn trafodaethau gyda chymysgedd o gwyddoniaeth, y gyfraith, cyfraith ryngwladol, diplomyddiaeth a gwleidyddiaeth,»meddai, ac yn pwysleisio bod»bydd yn para am gryn nifer o flynyddoedd»cyn iddo hyd yn oed yn dod i drafodaethau.»Ei fod yn sensitif yn wleidyddol ardal.

Yr arctig gwlad wedi nodi y byddant yn penderfynu os bydd unrhyw udeståendender trwy brosesau sydd eisoes yn bodoli, f. ex. Y cenhedloedd unedig, ac nid oes dim sy’n awgrymu na fyddant yn gwneud hynny,»meddai Klavs A. Holm. Roedd yn pwysleisio bod Nid yn unig yn cael eu plannu ar y Begwn y gogledd, os efallai yn dod ar draws. Ac i holl genhedloedd eraill ar fwrdd y»Oden»hefyd yn bydd planhigyn yn eu baner. A bod yr holl baneri yn cael eu dileu unwaith y bydd y»Llong»yn hwylio ar. Y daith yn y trydydd, ac felly yn llawer diwethaf i Lomonosovryggen. Mae’n para tan fis medi ac mae ganddo gyllideb o oddeutu tri deg pum miliwn. kr. Y swm yw, fodd bynnag, dim o’i gymharu ag o leiaf miliwn dkk), Denmarc yn eu defnyddio i ddogfen y mae cyfanswm o bump o ardaloedd morol yn y gogledd yr Iwerydd ac yn yr Arctig yn cael eu cysylltu naill ai gyda’r Ynys las neu ynysoedd y Faroe silffoedd cyfandirol. Fel os nad yw hynny’n ddigon, yr ynysoedd wedi cyfrannu arall tua ugain miliwn. kr. Ond y buddsoddiad estyll o gymharu â’r enillion a fydd yn, os bydd yn dod o hyd i fod yn f. ex.

cyfoethog dyddodion olew yn yr ardaloedd

Denmarc wedi, ar ran y gymanwlad a gyflwynwyd gofynion mewn dau faes, un yn y de o Ynys las a dau yn ynysoedd y Faroe.»Rydym wedi bylchau yn ein darpariaeth ar gyfer data, a rhaid i ni gael ei gynnwys, fel y gallwn wneud ein gofynion yn glir,»meddai Christian Marcussen.»Nid ydym yn gwybod y sefyllfa o flaen llaw. Ond mae, lle rydym yn mynd, byddwch yn dod o hyd rhai o’r rhai mwyaf anodd rhew yn yr Arctig,»meddai.»Rydym yn teimlo yn rhesymol siŵr bod ein rhesymu yn gywir. Bod Denmarc y gall wneud y cais y tu allan i’r -milltir terfyn,»meddai