Croeso i y Cwmni cyfreithiol o Lindquist — Lindquist Cwmni cyfreithiolMichael Lindquist yn cael ei benodi gan y weinyddiaeth Gyfiawnder yn Nenmarc, ac mae’n rhan o Gymdeithas bar ac felly yn amodol ar y rheolau sy’n rheoleiddio cyfreithwyr ac yn y proffesiwn cyfreithiol — gellir gweld mwy o fanylion ar a oedd yn cyfeirio at y rheolau yn y côd gweithdrefn sifil §. Cyn i unrhyw cytuno casgliad am gyfreithiwr gyda advokatfimet Lindquist, bydd y cleient yn derbyn gwybodaeth orfodol ar y bl. a. prisio ar gyfer cymorth, conto y casgliad, anheddiad, atodiad i y tystysgrifau a ffïoedd ac yn cynnwys gwybodaeth ar evs. prisiau sefydlog a’r posibilrwydd o gael cymorth cyfreithiol neu gymorth cyfreithiol, yn ogystal â’r wybodaeth y mae dyletswydd atwrneiod cyffredinol i gael y id wybodaeth ar y cleient, mae’r wybodaeth a roddwyd yn y cyfarfod cychwynnol ac yn dilyn i fyny gyda’r ysgrifenedig, cadarnhad o’r archeb a fydd yn cael ei haddasu i dderbyn. Y gorchymyn cadarnhad y bydd y wladwriaeth y cytunwyd gorchymyn, gwybodaeth ar y ffioedd ac ar y posibilrwydd o gael cymorth cyfreithiol neu gymorth cyfreithiol. m. m. Drwy gymorth mewn materion troseddol a ganlyn atodiad arbennig Datganiad y Forsvarerhonorarer sydd bellach yn disgrifio natur y cymorth a’r arweiniol taktster sydd hefyd yn gallu eu canfod. Advokatbistanden setlo, lle nad oes prisio sefydlog neu lle mae ffioedd yn cael eu pennu gan yr awdurdod cyhoeddus, gyda kr, oo gan gynnwys.

amser a eithrio. evs.

atodiad