Y Cwmni, Y CyfreithwyrMae’n rheol gyffredinol mewn daneg gyfraith yw bod anghydfodau sifil yn gallu cael ei setlo gan y llysoedd. Mae cyflafareddu yn opsiwn arall i’r rheol gyffredinol bod anghydfodau yn cael eu penderfynu gan y llysoedd. Mae cyflafareddu yn ei gwneud yn ofynnol, yn wahanol i’r llysoedd, fod y partïon drwy gytundeb cytuno t gadael yr anghydfod i gyflafareddiad. Mae’r partïon wedi dod i’r casgliad cytundeb i anghydfod arbennig neu unrhyw anghydfod yn benodol berthynas gyfreithiol yn cael ei setlo drwy gymrodeddu, y cytundeb, bod yr anghydfod ddylai fod yn datrys gan y llysoedd, ond, ar y llaw arall, gan y partïon cytundeb sefydlwyd y parhaol llys cyflafareddu. Mae’r tribiwnlys yn cynnwys un neu fwy o cyflafareddwyr, fel y partïon eu hunain yn dewis. Mae cyflafareddu yn felly yn cael ei nodweddu gan y ffaith bod y partïon yn hytrach na mynd i’r llys yn lleihau’r cyfraith breifat, y tribiwnlys cymrodeddu, a fydd yn penderfynu ar yr anghydfod gydag effaith rwymo ar gyfer y partïon. Y sail ar gyfer hyn yn y rhwng y partïon dod i’r casgliad cytundeb arbennig. Gall y tribiwnlys naill ai yn cael ei sefydlu drwy fasnach neu ar wahan. Cytundeb ar gyfer cyflafareddu yn cael ei fewnosod yn aml yn y cytundebau, pam cyflafareddu fel arfer yn cael ei gytuno arno cyn y bydd anghydfod yn codi. Fodd bynnag, y partïon hefyd wedi cytuno ar gyflafareddu ar ôl yr anghydfod wedi codi. Y tribiwnlys cymrodeddu yn clywed yr anghydfod yn unol â’r canllawiau, y mae’r partïon wedi cytuno i gael y driniaeth. Mae’r parti wedi dewis sefydliadol cyflafareddu yn cael ei ddefnyddio, fel rheol, y sefydliad a ddewiswyd rheolau gweithdrefn, er bod y partďon gan ad hoc cyflafareddu sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn defnyddio rhai standardprocedureregler. Y tribiwnlys cymrodeddu yn penderfynu ar y mater gan y gorchymyn, a gorchymyn, fel dyfarniad y llysoedd, gael ei gorfodi gan y beili llys. Mae’r partïon wedi y posibilrwydd i benodi cyflafareddwyr bod gennych wybodaeth arbennig yn y pwnc, yr anghydfod o dan sylw. Tra bod y barnwyr y llysoedd yn gyffredinol yn rhai cyffredinol, ac yn agor y cyflafareddu i sefydlu preifat llys yn cynnwys arbenigwyr. Cyflafareddu yn cymryd lle tu ôl i ddrysau caeedig, er bod y sifil o weinyddu cyfiawnder gan y llysoedd yn seiliedig ar offentlighedsprincip, sydd fel rheol yn cael mynediad am ddim at y trafodaethau yn y llys.

ex. cystadleuwyr ac yn y wasg yn peidiwch â gael gyfarwydd â’r achos.

Y wobr cyflafareddu yn derfynol

Yn wahanol i achosion llys, lle y dyfarniad fel gor-redol rheol gall fod yn apelio, y partïon yn cytuno mewn cyflafareddu bron yn undtagelsesfrit bod y gorchymyn yn cael ei derfynol ac ni ellir apelio at»apêl»-y llys cyflafareddu. Voldgiftskendelsens terfynoldeb yn awgrymu bod anghydfodau popeth arall yn unig yn mynd yn gyflymach setlo drwy gymrodeddu na ar y rhinweddau, oherwydd yn aml yn cymryd llawer o amser i apelio yn cael eu torri i ffwrdd.

Fel y llysoedd voldgiftsretterne y gyfraith berthnasol

Fodd bynnag, yn wahanol i’r llysoedd, a oedd yn mae’n rhaid i benderfynu achosion o anghydfod yn ôl y gyfraith, gan cyflafareddu cytundeb bod y tribiwnlys cymrodeddu yn penderfynu ar yr achos ar sail ecwiti, hy. freer ystyriaethau, gan gynnwys yr hyn y mae’r tribiwnlys yn ystyried i fod yn rhesymol ac yn deg yn y concrid achos. Cyflafareddu ni ellir apelio, a gall hyn gael ei ystyried yn amhriodol, gan y parti sy’n colli, os yw’n ystyried fod y wobr cyflafareddu yn anghywir. Mae hyn yn atal y parti sy’n colli rhag gorfod yr achos barnu ar y newydd. Y diffyg darpariaeth ar gyfer apelio nid yw’n golygu, fodd bynnag, nad oes cyfle i gael y wobr diystyru fel annilys, ond gall fod yn brofiadol fel problem yn y»canolradd yn amrywio», rhwng y»anghywir»ac yn annilys arbitral gwobrau. Proses costau yn enwedig yn yr achosion llai i fod yn ormodol drwy gymrodeddu. Mae hyn oherwydd y partïon mae’n rhaid i chi dalu arbitral ffi, pam mai dim ond mwy o achosion fel arfer yn gallu dwyn y cyflafareddu costau a threuliau. Cyflafareddu gall fod yn broblem ar gyfer retsudviklingen, oherwydd voldgiftprocessens natur gyfrinachol, yn cynnwys y cyhoedd, gan gynnwys retsanvenderne, nid ydynt yn cael y wybodaeth am yr achos presennol yn y cyflafareddiad gwobrau