I’r barnwr — chi Fod yn barod ar gyfer eich cyfarfod yn y beili llysY beili llys yn y lle gall credydwr yn cymryd camau cyfreithiol i fynd â chi i dalu neu fel arall yn cael ei arian. Nid ydych yn talu i credydwr, maent yn yn gyntaf bydd yn ceisio i wneud yn delio â chi. Os nad yw’n llwyddo, byddant yn anfon i chi yn y beili llys.

Bydd credydwr fel arfer yn ceisio cymryd y atafaelu eich car neu yn eich tŷ ac ar yr un pryd yn gwneud afdrgsordning gyda chi. Gallwch gwrdd yn bersonol er mwyn i ddatgan eich bod yn fethdalwr. Mae hyn yn golygu nad ydych yn berchen ar unrhyw beth y gellir ei wneud yr atodiad. Mae insolvenserklæring»freder»rydych yn chwe mis am ragor o fogedretsindkaldelser oddi wrth eich credydwyr. Os insolvenserklæring yn addas i chi, dylech wneud y beili’n ymwybodol o hynny yn ystod y cyfarfod. Nid yw pob peth, a gall y credydwr yn bwrw ymlaen â’r atodiad. Fel dinesydd yn Nenmarc dylai fod yn»gymedrol cartref». Hy. bod rhai pethau yn»warchodedig»fel eich gwely, cadeiriau a byrddau — oni bai eu bod yn ddrud iawn a gall cael eu disodli gan rhatach dodrefn. Yn eich car sydd ei angen i gyrraedd y gwaith a chael isel eu gwerth gwerthu, efallai na fydd y credydwr yn gwneud yr atodiad ac yn ei werthu mewn ocsiwn foreclosure.

Mae’n rhaid i chi ymddangos yn y llys

Os nad ydych, gallwch eu codi i fyny gan yr heddlu. Fel arfer byddwch yn ei gael, fodd bynnag, galwad ffôn gan yr heddlu, lle y byddwch yn cael gwybod bod yn rhaid i gyfarfod ar amser penodol. A ydych yn sâl, gall fod yn dderbyn, ond efallai y bydd y barnwr yn gofyn am brawf eich salwch.

Cyfiawnhad y dylech gwaith a dderbynnir

Ie, oni bai fod y barnwr wedi penderfynu fel arall. Mae pŵer atwrnai yn fogedretsindkaldelsen, lle mae’n rhaid i chi gwblhau. Y person sy’n cyfarfod i chi, yn gwybod eich sefyllfa ac yn eich sefyllfa ariannol fel eu bod yn gallu ateb y cwestiynau sy’n cael eu gofyn yn y cyfarfod. Mae’n bwysig eich bod gwneud yn siŵr eich bod yn cael trefn ar eich dyledion. Nid yn unig ar gyfer y credydwr, sydd wedi galw i chi, ond ar gyfer pob un o’ch credydwyr. Byddwch yn cael trosolwg o eich sefyllfa ariannol, gallwch wneud realistig rhandaliadau gyda eich holl gredydwyr. Cydymffurfio gyda chi cytundebau, ni fyddwch yn cael eu galw yn y llys eto