Cyfraddau Treth Yn Y FfindirO kapitalindkomsten yn cael ei dalu deg ar hugain o trethi i’r wladwriaeth ac o incwm o gyfalaf fod yn fwy na.

O incwm a enillir a dalwyd mae treth y cyngor, eglwys treth, blaengar trethi y wladwriaeth (tabl isod), yn ogystal ag yn y yswirio sygeforsikringsafgift. Utöver treth y wladwriaeth betalar dyn sammanlagt ca — yn trefol — och kyrkoskatt a sjukförsäkringsavgift. Yn ychwanegol at y dreth y wladwriaeth yn cael ei dalu ar y cyfanswm o tua.

yn trefol ac eglwys treth yn ogystal â sygeforsikringsafgift

Yn ychwanegol at y dreth y wladwriaeth yn cael ei dalu ar y cyfanswm o tua.

yn trefol ac eglwys treth yn ogystal â sygeforsikringsafgift

Personau corfforol yn talu, y cant o’r surtax ar gyfer y pensiwn yn cael ei drethu fel incwm a enillir, gyda rhan o’r pensionsindkomsten ar ôl pensionsindkomstfradraget gan statsbeskatningen, yn fwy na. Incwm o gyfalaf a dalwyd ar ddeg ar hugain y wladwriaeth yn trethi ac incwm o gyfalaf fod yn fwy na.

yn y gyfradd treth

Kildeskatteprocenten ar incwm o gyfalaf yn cael eu, fodd bynnag, yn bennaf ar hugain. Y dreth ataliedig o incwm o gyflogaeth yn dri deg pump o (fodd bynnag, mae pymtheg o’r ffi ar gyfer athletwr a pherfformio artist). O fewn y trysor yn dri deg pump yn cael ei godi, byddwch yn cael didyniad ar bymtheg EUR y dydd. Incwm pensiwn yn cael ei drethu yn yr un ffordd ag ar gyfer llawn drethadwy pobl pensiynau. Os cyfyngedig atebolrwydd treth yn cael ei yswirio yn y Ffindir, sydd fel arfer yn codi sygeforsikringsafgift. Gallwch wneud cais bod eich incwm o lafur a busnes bydd yn cael ei drethu yn ôl blaengar y cyfraddau treth yn hytrach na ar ôl kildeskattesatserne. Bydd y cais yn cael ei anfon gyda’r ffurflen VEROH, y gallwch ei lawrlwytho ar ein gwefan trysory.

fi neu yn y swyddfa dreth

Ar gyfer eiddo go iawn a leolir yn y Ffindir yn talu treth eiddo yn y fwrdeistref lle mae’r eiddo wedi’i leoli. Mae hyn yn berthnasol i ddau llawn ac yn gyfyngedig i drethdalwyr