cyfreithiol llinell gymorthcyfreithiol llinell gymorth, lle byddwch yn cael yn hyblyg a phroffesiynol, cyngor cymwys dros y ffôn neu pr. bost yn union pan fydd ei angen arnoch — heb orfod poeni bod advokatregningen troellog allan o reolaeth. Mae llawer o entrepreneuriaid a busnesau bach wedi anghenion amrywiol ar gyfer cyngor cyfreithiol ac yn meddwl bod cwmni sy’n gysylltiedig â atwrnai gall nid yw talu am ei hun.

Anghydfodau cyfreithiol a’r materion a all godi yn sydyn gyda angen dybryd am gyngor cyfreithiol.

Rydym ar gael i wasanaeth dros y ffôn drwy gydol y dydd

Rydym yn rhan o gynllun cenedlaethol a rhwydwaith rhyngwladol o gyfreithwyr profiadol ym mhob un awdurdodaeth gyfreithiol. Felly, gallwch gael mynediad ar unwaith i helaeth o arbenigedd cyfreithiol. Cyfreithiol llinell gymorth gyda phrofiad helaeth o ddarparu cyngor cyfreithiol i entrepreneuriaid a busnesau bach.

Rydym yn cael llawer o fodlon cyfeirio cwsmeriaid

Beth ffurf gyfreithiol ddylwn i ei ddewis (proprietorship unig, interessentskabsform, partneriaeth gyfyngedig yn yr un cwmni, cwmni cydweithredol gymdeithas gyda chyfrifoldeb personol, partrederi, cwmni atebolrwydd cyfyngedig, anpartsselskabet neu IVS). Sut mae fy atebolrwydd arall credydwyr, pan fyddaf yn sylfaenydd proprietorship unig, yn gyffredinol, partneriaeth, cwmni atebolrwydd cyfyngedig, cwmni atebolrwydd cyfyngedig neu IVS. Gall yr wyf yn gwneud y gystadleuaeth a kundeklausuler y cytundeb cyflogaeth, a pha mor hir yw cymalau o’r fath ar ôl y cyflogai yn cael ei derfynu gan ei safle. Y eventcom, rydym bob amser yn cael yn dda sparring ar lefel y llygad, sydd yn rhoi i ni yr amser a phersbectif i ganolbwyntio ar yr hyn yr ydym yn ei wneud orau, sef rhedeg difrifol rejsebureauforretning gallwn yn iawn yn unig yn argymell yn gryf eich atwrnai Asaf Fazal o gwbl. Yma byddwch yn cael popeth ac yn fwy yr hyn y byddwch yn galw yn gyflym ac yn effeithlon cyfathrebu dwy ffordd, i gyd yn naturiol cymwynasgarwch, cyngor, arweiniad, miniog, a sparring, enfawr cymhwysedd cyfreithiol, mewnwelediad yn yr holl bynciau perthnasol, yn ogystal â gwybodaeth sy’n broffesiynol yn gwneud iddo rhagorol y cyfreithwyr gorau yn Denmarc. Yn olaf, ond yn bendant nid y lleiaf, yn Llanelwy a advokatpersonlighed, mae yna hefyd economaidd yn deall y dull o wahanol gwmnïau a phobl. Mae’n gwneud iddo mewn gwirionedd cynhelir y cyfreithiwr gyda bendant dynol dealltwriaeth yr unigolyn o sefyllfaoedd, gredoau, gobeithion, a breuddwydion.

Rwyf yn fodlon iawn gyda’r Akutadvokat

Mae’n anodd, wrth i chi fel busnes bach yn dod yn y gwasgu â mawr, ond Asaf Fazal wedi fy helpu i i greu trosolwg o achos cymhleth iawn. Rydym yn penderfynu i fynd yn ei flaen gyda chyfuniad o ddau cyd-drafod ac yn y treial, ac wedi llacio y clymau i fyny gyda ganlyniad da am arian rhesymol