CyfreithiwrFel cyfreithiwr, rhaid i chi fod yn medrus retoriker, gan fod rhaid i chi gyflwyno eich achos, naill ai ar lafar neu yn ysgrifenedig. Hefyd, mae’n rhaid i chi fod â gwybodaeth drylwyr i y cyfreithiau a rheoliadau mewn llawer o wahanol feysydd. Y swydd fel cyfreithiwr yn gallu bod yn heriol, gyda hir diwrnod gwaith ac achosion cymhleth, ac mae gennych chi gyfrifoldeb mawr ar eich cleientiaid. Un o’r tasgau mwyaf pwysig sydd gennych chi fel cyfreithiwr yn cynghori pobl. Gall fod gyda llawer o wahanol achosion, ond yn aml mewn cysylltiad â marwolaeth, gwahanu, a phrynu tai. Mae’r rhan fwyaf o gyfreithwyr refeniw yn dod o ymgynghori. Yr ail ardal yw ymgyfreitha sifil. Y cyfreithiwr fydd yn cynrychioli chi yn gyffredinol ymgyfreitha un o’r partïon. Mae’n naill ai yn cael ei gyflwyno yn gweithredu yn erbyn neu mynd ar drywydd camau cyfreithiol. Mewn materion troseddol y gallwch eu penodi fel cwnsler yr amddiffyniad ar gyfer y sawl a gyhuddir. Swydd yn ystod y treial, yn ei gwneud yn ofynnol paratoi trylwyr. Yma dylech gyflwyno’r mater ar lafar. Rhaid i chi wneud hyn mewn ffordd glir a threfnus. Mae’n anodd iawn i holi a holi’r tystion a phartïon. Cynghori cleientiaid yn dasg bwysig ar gyfer y rhan fwyaf o gyfreithwyr yn gweithio ac mae’r ddau indtægtsmæssigt. Fel cyfreithiwr yn gweithredu ar eich cyngor ar y materion cyfreithiol personol a busnes ei natur. Mae’r berthynas bersonol y byddwch yn cynghori yn yr amrywiaeth cyntaf o’r teulu ac etifeddiaeth materion cyfraith, prynu ystad go iawn, tenantiaeth a chyflogaeth. Byddwch yn cymryd gofalu am y fx mae’r rhan fwyaf o ffurfioldebau ar gyfer priod pwy sydd eisiau i fod yn ysgaru neu wahanu. Ni all y partïon negodi cytundeb, gan arwain chi achos i symud ymlaen i’r llys. Byddwch yn eich cynghori cleientiaid ar sut y dylent reoli eu eiddo drefn, er enghraifft gan y sefydliad y contract briodas neu dyst. Cyngor ar faterion busnes hefyd er mwyn gwneud dogfennau a chreu contractau. Y cyfreithiwr yn aml yn arwain at trafodaethau gyda gwrthbarti neu gwrthbarti cynrychiolydd ac o bosibl gyda’r awdurdodau ac eraill yn barti yn yr achos. Cyfreithiol eraill-economaidd tasgau, yn arbennig, adeiladu, treth ac adennill dyledion yn gyffredinol. Byddwch hefyd yn helpu i benderfynu a setlo’r methdaliad ac ystadau o bobl sydd wedi marw. Mae llawer o gyfreithwyr yn rheoli eiddo, legatmidler neu gleientiaid ffawd, neu driniaeth, er enghraifft, yr ystadau o bobl sydd wedi marw, hyd nes y byddant yn cael eu setlo. Fel cyfreithiwr, byddwch yn yn aml yn dewis fel aelod bwrdd mewn cymdeithasau, cwmnïau a sefydliadau, ble y gallwch gael y budd-dal ar eich mewnwelediad yn gyfreithiol a materion busnes. Mae paragyfreithiol yn hyfforddi’n gyfreithiwr, pwy sy’n mynd i hyfforddi ar gyfer y cyfreithiwr. Fel gweithiwr o dan y cyfreithiwr, y gall y dirprwy ddeiliad yn gweithredu ar ran y cyfreithiwr, ond ni all hyd yn oed arwain at atebolrwydd. Mae cyfreithiwr yn gallu cael hyd at ddwy cynrychiolwyr awdurdodedig. Erhvervsadvokater yn gweithio gyda buddiannau corfforaethol a chyfreithiol amgylchiadau. Gall fod patentau, nodau masnach, hawlfreintiau a chyfraith cwmnïau. Y prif achosion cyfreithiol ynghylch amodau busnes, e. e. patentkonflikter, materion nodau masnach, markedsføringssager yn ogystal ag achosion cyflafareddu. Er mwyn dod yn gyfreithiwr, mae’n rhaid i chi fod yn gyfreithiwr cymwysedig ac o leiaf dair blynedd mae’n rhaid i wedi gweithio fel clerc cyfreithiwr, gan fod y cynorthwy-ydd yn erlynydd cyhoeddus neu fel barnwr neu politifuldmægtig. Penodol mathau eraill o endid cyfreithiol y gellir eu cynnwys. Yn ychwanegol at ei swydd fel clerc i’r atwrneiod, sydd wedi cwblhau eu gradd ym neu yn ddiweddarach, er mwyn cael y swydd fel cyfreithiwr basio eiriolwr ar hyfforddiant, fel y Bar darparwr. Mae’r eiriolwr ar hyfforddiant yn ymestyn dros ca. flwyddyn dosbarthu yn wyth cyrsiau dau i dri diwrnod o hyd (diwrnod o hyfforddiant). Mae’r hyfforddiant yn dod i ben gyda yr arholiad bar, sydd yn ysgrifenedig, damcaniaethol arholiad. Ar ben hynny, mae’n rhaid i chi gynnwys retsagsprøven, sy’n prawf ymarferol yn retsagsbehandling. Cwrs rhestrau, ac yr opsiwn tanysgrifiad i’r eiriolwr ar hyfforddiant ar gael ar Y wefan. Mae llawer o gyfreithwyr yn gweithio mewn y gyfraith gwmnïau, ond mae llawer o gyfreithwyr hefyd yn gweithio yn y sector cyhoeddus Cyhoeddus academaidd gweithiwr. Gweler mwy ar y sectorau canlynol: Cyfreithiol, Archwilio a chyfrifyddu yn ogystal ag Ymgynghorwyr busnes. Cyfreithwyr hefyd yn gweithio gyda setup contractau mewn cysylltiad â y Rhent o ystad masnachol go iawn yn ogystal â Rhent prydlesu offer. Ar gyfartaledd fesul refeniw. mis i raddedigion diweddar, gan gynnwys pensiynau, lwfansau, gwerth perquisites, ac ati. Mae’n eithaf cyffredin sydd newydd eu penodi cyfreithwyr yn cael eu recriwtio ymhlith cydweithwyr. Mae fel arfer yn cael cyflog sefydlog, o bosibl hefyd canran o’r elw. Gweithio gyda ymgyfreitha yn yr ardal yn unig, bod cyfreithwyr yn cael hawl unigryw. Er mwyn cael eu derbyn i yr uchel lys, rhaid i chi basio prawf. Ychwanegu arwain, fel rheol, dau o achosion ar y mae’r llys wedi dod o hyd i fod yn addas. Mae’r prawf yn cael ei basio pan fydd yr uchel lys yn ystyried bod y perfformiad o achosion wedi bod yn gadarn. Ni all unrhyw un yn gosod allan i sampl yn fwy na dau gwaith. Cymdeithas darparwr hyfforddiant sesiynau ar gyfer cyfreithwyr a’r twrneiod. Hefyd daneg Cyfreithiwr a Økonomforbund (DJØF) yn cynnal cyrsiau hyfforddi, sy’n darparu ar gyfer cyfreithwyr a gweithwyr proffesiynol cyfreithiol eraill. Hysbysiad o gorfodol addysg barhaus yn amod ar gyfer penodiad fel cyfreithiwr. (o.