Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Cyfreithiwr Lo Breiding yn Græsted - yn cynnwys y cyfan o Gribskov yn y gogledd yn Seland, denmarc


Rwyf wedi gweithio fel cyfreithiwr ers mis mai, yr wyf yn derbyn y derbyn oddi wrth y weinyddiaeth Cyfiawnder yn Denmarc

Rwyf wedi, erioed ers i mi ddechrau yn ysgol y gyfraith yn, yn bennaf yn delio gyda teulu, etifeddiaeth a chyfraith droseddol.

Yn gynnar yn y fy ngyrfa, rwyf wedi gweithio yn fawr cwmni cyfreithiol yn Copenhagen, lle yr wyf wedi caffael brofiad helaeth. Fy profiad a dealltwriaeth yn y meysydd yr wyf yn delio gyda, sicrhau eich bod bob amser cymwys yn derbyn arweiniad, pan fyddwch yn dewis i mi fel eich cyfreithiwr yn y gogledd o Seland. i'r dde i fyny at y Gystadleuaeth, mae nenfwd uchel, tra bod ei draed yn gadarn yn eu plannu mewn ardaloedd gwledig pridd. Gyda mi, mae'n rhaid i yn hoffi i fwynhau eu hunain, hyd yn oed er bod y pwnc yn ddifrifol Pan fyddwch yn cysylltu â mi gyda'r awydd i gael cyfreithiwr yng ngogledd Seland, byddwch yn dod o hyd bod omgangstonen yn diymhongar ac yn syml. Mae'n bwysig i mi, fy mod yn cael y cyfle i roi i mi yn dda i mewn i'r sefyllfa cleient CYN cynghori. Mae'n fy mhrofiad fod y gorau ateb cyfreithiol yn cael ei sicrhau yn y rhyngweithio gyda'r cleient, ac mae'n hanfodol bod y cyfreithiwr wedi trosolwg o sefyllfa bresennol y cleient ac yn arbennig y cleient rhagdybiaethau, gobeithion a dyheadau ar gyfer y dyfodol. Nid oes gennyf unrhyw weithwyr, ac felly yn rydych chi bob amser sicrhau ei bod yn fi sydd yn paratoi eich papurau - a mi, fel y gallwch droi eich achos gyda nhw. Fel eich cyfreithiwr yn y gogledd o Seland, yr wyf yn mynd i fyny i mewn, eich bod yn teimlo'n gyfforddus ac yn croesawu. Yr wyf yn delio yn bennaf gyda cyfraith teulu ac etifeddiaeth y gyfraith, ond mae hefyd yn cynnig cyngor yn y maes o ystad go iawn, yn union fel yr wyf hefyd yn medru helpu gydag achosion am y ffi gofrestru.

Efallai y byddwch yn teimlo rydych yn fwy na croeso i gysylltu â mi, ni waeth a ydych chi angen cyfreithiwr yng ngogledd Seland i faterion sy'n ymwneud â cytundeb prenuptial, ysgaru, gwahanu, ewyllysiau, prynu tŷ neu annisgwyl dreuliau a dynnir o ganlyniad i benderfyniad gan y DRETH ar y ffi gofrestru.

Rwyf bob amser ar gael, ac os bydd y pellter daearyddol yn teimlo yn rhy frawychus, gallwn heb broblemau yn trefnu cyfarfod â chi, neu siarad dros Skype neu ar y ffôn. Ydych chi eisiau dim-rwymedigaeth drafod eich sefyllfa neu achos, rydych chi bob amser croeso i chi ffonio neu ysgrifennu i mi. Mae'r amser a dreulir ar y materion cyfreithiol, felly, yn amrywio yn fawr iawn.