Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Sut i wneud y ffens STRÅTLIGT yn gyfreithiol - Gyda eich dwylo - Sut i wneud eich hun


Y dinesydd cyffredin yn wael gwybodus yn y gyfraith

Drwy adeiladu ffens o amgylch ei safle, mae'n bwysig i wneud y gwaith mewn ffordd na fydd yn peryglu cymdogion diddordebau ac ar yr un pryd yn torri ar eu hawliauEr mwyn osgoi sefyllfaoedd annymunol yn y dyfodol rhaid i chi wybod y rheolau sylfaenol ar gyfer gosod a gwaith o adeiladu y ffens. Mae'r ddogfen hon yn rheoleiddio y nid yw, fodd bynnag, mae llawer o dylunio codau, fel y darperir yn y Torrwch 'Cynllunio a datblygu o diriogaethau'. Yn yr uchod, at yr uchafswm uchder y ffens rhwng y rhannau cyfagos yn, pum m ffensys fod yn dryloyw - neu reticulated grid er mwyn peidio i guddio y cymydog ardal (solet ffens yn unig yn bosibl i adeiladu yn unol â yn yr awdurdodau perthnasol). Døvhegn gall dim ond cael eu gosod ar yr ochrau, nid oes unrhyw ffiniau i leoedd eraill. Adeilad preswyl yn cael ei ddosbarthu heb fod yn llai na thri metr o'r ffens o adeiladau fferm ag anifeiliaid - bedwar metr oddi wrth y ffin ardal, garej ac yn y arferol adeiladau fferm - milltir o'r ffin. Coed tal dylid eu plannu ar bellter o ddim llai na phedwar dadleuol yn yr ardal ar y ffin, uchder canolig - gan ddau metr, y llwyni - ar m. Mae døvhegn yn cael eu hadeiladu, pan fydd y ffordd yn pasio rhwng adrannau cyfagos. Yn yr achos hwn, mae yna y cyfle i greu ffens fyddar, y peth mwyaf pwysig yw bod y pellter yn cael ei heb fod yn llai na milltir i'r nesaf ffens. Bellach gall problemau godi gyda hjørnehuse - ar gyfer y gwaith o adeiladu y ffens a oes angen i chi gael caniatâd gan y pensaernïol awdurdodau rheoleiddio. Dogfennau swyddogol yn dangos bod y pellter rhwng y ddau dŷ, neu adeiladau eraill ar y safle dylai fod: ar gyfer concrit neu waith maen, o leiaf chwe metr, concrid, neu garreg gyda trawstiau pren-b o leiaf wyth metr, at y bren - o leiaf pymtheg metr, concrid neu garreg ac yn ail goeden - o leiaf deg metr. Felly, mae cwmnïau geodetiske wasanaethau cymorth yn ystod y gwaith adeiladu ac yn y gwaith o adeiladu y ffens. Arbenigwyr yn perfformio amrywiaeth lawn o waith: mesur, cyfrifo, ddolen i dir ar y cynllun, bod llafur gyda'r holl safonau. Peirianneg a geodetiske yr archwiliadau a gynhaliwyd gan iddynt, yn rhoi cyfle i ddatblygu set gyflawn o ddogfennau, gan gynnwys: cynllun meistr, strwythur o gydrannau strwythurol, gweithredol darlun, aksonometrisk cynllun ar gyfer o dan y ddaear ac uwchben y ddaear cyfathrebu, peirianneg cynllun a dogfennau eraill. Y set o ddogfennau sy'n ofynnol ar gyfer trwydded i adeiladu ffens yn gallu dibynnu ar regional amodau, ond fel arfer yn cynnwys y canlynol set: Y set o ddogfennau yn cael ei gyflwyno i'r wladwriaeth pensaernïol ac adeiladu awdurdod goruchwylio.

Yn y digwyddiad boddhaol ateb, ar ôl cael gweld y perchennog y safle, yn cael eu cyhoeddi llythyr ardystio ar gyfer y gwaith o adeiladu y ffens.

Yna mae'n rhaid i ac yn projektdokumentationen a gofnodwyd yn y fwrdeistref ar y safle adeiladu.

Cyn y ffens o ddylunio yn argymell i chi gysylltu â'r awdurdod goruchwylio yn y maes adeiladu a phensaernïaeth, sy'n rheoli ardal y mae eich safle yn: a yw'n bosibl, yn ychwanegol at y deddfau cyffredinol, darpariaethau penodol sy'n cyfyngu ar nodweddion penodol y ffens.

Nid yw yn ddiangen i gyhoeddi siarter y dacha, lle mae'r gofynion ar gyfer hegnets uchder a fremstillingsmaterialerne rhagnodi fel arfer. Er mwyn osgoi rhagor o wrthdaro, mae angen i chi dynnu yn glir y ffiniau rhwng y safleoedd. Y ffordd hawsaf i hyn - yn gweithredu i arolygu ar y sail y cyfarwyddiadau gan y mesur pridd Roskomzoma ebrill wyth flwyddyn a bydd y fethodoleg ar argymhellion ar gyfer yr arolwg daliadaeth tir gwrthrychau Roszemkadastr dau ar bymtheg o chwefror flwyddyn. Mae'n cael ei berfformio ar y sail y dogfennau yn cadarnhau yr hawl i fod yn berchen ar y safle. Holl weithgareddau a bydd yn cael ei gynnal ar ôl yr hysbysiad o berchnogion safleoedd cyfagos. Os yw un ohonynt yn cael ei gofrestru neu ei wrthod i gytuno ar y gororau, a benodwyd ymchwiliad newydd.

Landundersøgelsen o bob safle i gael ei dalu ar wahân

Os bydd cymydog yn awyddus i gymryd ventetidstilstand heb roi gyfiawnhad rhesymegol dros wrthod y cais, bydd y gororau yn cael ei ystyried fel ei sefydlu.

Y canlyniadau yr arolwg yn cael ei dogfennu gan y dogfennau penodol - yn ddeddf am sefydlu ffiniau'r tir.

Mae'n cael ei lofnodi gan y perchnogion y cyfagos lleoedd a ardystiedig gan yr arolygydd ar gyfer y gangen leol o'r Rozheneavstvo. Dogfennau eraill a baratowyd gan swyddogion yn cael eu lleoli yn y jordforvaltningsvirksomheden, sy'n cael ei storio yn y Rosnedvizhimost. Mae'r ffens yn creu rhith o ddiogelwch, mae synnwyr o ofod personol, yn helpu i nodi ffiniau tiriogaethol, yn gwasanaethu fel rhwystr i anifeiliaid sy'n mynd ar hyd y dacha strydoedd, yn cuddio y llwch oddi ar y ffordd. Yn aml â ffens neu ffens i amddiffyn yn erbyn ymwelwyr digroeso, cynorthwyydd mewn diogelwch tân. Mae'r gwaith o osod y ffensys yn achosi llawer o wrthdaro rhwng cymdogion cyn gwneud penderfyniad terfynol gan y gwaith adeiladu, dylai llawer o'r argymhellion i gael eu hymchwilio. Gwybodaeth am yr argymhellion ar gyfer y cynllun yn helpu i gael cytgord yn eich hoff fan a'r lle. Ar gyfer y gwaith o adeiladu y ffin rhwng yr ardd ac haveområderne a argymhellir yn y safonau a gymeradwywyd gan y Wladwriaeth Byggekomité. Gofynion penodol ar gyfer grænsehegnets cyfrif o'r tir wedi'i leoli yn y sector preifat mewn dinas neu pentref ddim yn bodoli. Pensaernïol adran yn gosod y paramedrau ar y ffens, yn unol â rheolau perthnasol yn y lleoliad hwn, yn cael ei baratoi cyn i'r cynllun adeiladu o gynllunio sefydliad o dir (SPOZU) yn y gorchymyn i gael caniatâd ar gyfer y gwaith adeiladu. Yn ôl at y ffin a kadastrale cynlluniau yn y ffens ar hyd y perimedr y safle, ar y ffin rhwng y gymdogaeth.

Hegnets uchder yn cael ei osod fel nad yw'n groes i'r gyfiawnhau budd y perchnogion o leoedd cyfagos, oherwydd y ffens ac yn y dyluniad y ffens fydd yn dylanwadu ar nid yn unig y bywyd y planhigyn, ond hefyd ansawdd bywyd pobl.

Rhy uchel a rhwystr yn gallu creu cysgod ar plot cyfagos ac yn y tŷ, yn arwain i lleithder ac effeithiau andwyol eraill. Allanol ffens i ddod o hyd pan fydd yn gyrru cerdyn busnes ar y safle, deunyddiau ac arddull yn tynnu sylw at hovedbygningets pensaernïaeth, gan ddangos agwedd gyfeillgar y byd, neu amharodrwydd i gyfathrebu gydag ef. O ochr y ffordd yn gwahardd i adeiladu y ffens o unrhyw uchder, ond yr uchafswm a argymhellir uchder - hyd at, dau m, sy'n gallu sicrhau bod y goleuadau arferol o strydoedd, tramwyfeydd a sidewalks.

Ar gyfer safleoedd ar gyfer IZhS a LPH (trefol a gwledig) yn nodi'r uchder o'r ffens allanol yn unol â'r tiriogaethol byggekoder.

O ochr y stryd, yn yr iard, ger y ffordd, mae'n cael ei ganiatáu i osod cadarn (dall) ffensio diogel deunyddiau adeiladu. Os bydd y sŵn a mygdarth egsôst oddi ar y ffordd neu briffordd yn amharu, gwneud cais am ganiatâd ar gyfer gosod ffens uchel (mwy na dau fetr) i y pensaer.

Y dyraniad safle arsylwi yn y rheol, gan ei bod yn cyfyngu ar ni all fynd y tu hwnt i'r llinellau coch o strydoedd a rhodfeydd.

Os bydd y safle yn y sector preifat, yn y ffens sy'n wynebu ar y stryd, yn cyd-fynd â'r cymdogion ffens. Giât a ffens giatiau i agor y tu mewn i'r iard, os bydd y pellter oddi wrth y llinell y ffens at y groesfan (palmant) ar y stryd yn llai na neu yn hafal i, pum m Preswyl a argymhellir adeiladu yn wahanol i bum metr oddi wrth y llinell goch ar y strydoedd ac yn dri metr. gan y llinell goch teithwyr Er mwyn penderfynu ar y hegnets paramedrau yn helpu y testun yn y ddogfen: 'Unigol haveområder (haf) yn feysydd y mae angen i fod yn ffensio. Ffens gyda golwg ar yr ychydig iawn o gysgod o naboområdernes ardal dylid cuddio neu latteret gydag uchder o, pum m. Mae gan y penderfyniad y cynulliad cyffredinol o'r aelodau yn y feithrinfa (yn yr haf) bydd y gymdeithas yn cael ei ganiatáu i drefnu døvhyller oddi ar y strydoedd a rhodfeydd. Plant yn y sector preifat yn gallu cytuno ar grænsevagtenes uchder a thryloywder. Os hegnens dyfodol uchder yn fwy na Torrwch argymhellion, ond mae'r perchnogion gerllaw lle nad oes unrhyw wrthwynebiad i fynd i mewn i gytundeb ysgrifenedig, mae gytundeb ar y cyd. Yn anghydfod yn eu cylch yn y ddogfen hon yn brawf o'r adeilad yn cael ei cyfreithlondeb. Ddigon gwir yn arbed ni, os bydd y cymdogion yn cael eu gwerthu eu tir, ac y perchnogion newydd yn protestio yn erbyn y cytundebau blaenorol.

Uchder y ffens rhwng y rhannau cyfagos y gyfraith yn amrywio yn ôl rhanbarth, weithiau y uchder a ganiateir o, dau m dryloyw lloc, ei rhan sefydlog cyrraedd cm.

Yn y torrwch y sector preifat yn gwahardd gosod y ffens rhwng y cymdogion gyda diflas cotio (heb fylchau). Dryloyw cynllun rhwystrau yn cael eglurder o leiaf hanner cant, neu fel arall, ffens yn gallu cuddio y cyfagos rhan corrach y havebrugsafgrøder ac yn trigo ynddo. Y pellteroedd rhwng y hegnposterne yn dibynnu ar hegnematerialerne. Ar gyfer y tryloyw cais y ffin ffens rhwyll, rhwydi, metel weldio neu dorri ffens dellt, y ffens bren, ffensys, paneli polycarbonad neu gwrych. I sefydlog (pobl fyddar) ffens yn cael ei ddefnyddio pren, taflen metel, cardbord rhychiog, brics, concrid, cyfateb deunyddiau â'r safle adeiladu a phensaernïaeth. Yn y cyfrifiad y pellter rhwng y hegnstolpene yn cymryd i ystyriaeth y cyfluniad y safle, vindbelastningen ac yn y dirwedd. Deunydd colofnau, y math o sylfaen Yn y mwyaf poblogaidd ffens rhwyll gwifren neu rhychiog ddalen yn y pellter rhwng y nabostole - metr. Mae cyfyngiadau sy'n gwahardd gosod o amgylch strwythur ar y fan a'r lle, mewn mannau lle mae nwy, trydan, dŵr, cyflenwad carthffosiaeth ac yn y blaen yn mynd heibio.

Y pensaernïol adran yn rhoi caniatâd swyddogol ar gyfer y gwaith o adeiladu ffens, os oes o'r fath yn gwrthrychau ar y ddaear mynediad iddynt a ddylai cael ei agor.

Ffensys yn y sector preifat ni ddylai fod yn agos at y ffin i cymydog fferm. Torrwch yn ei gwneud yn ofynnol y lleoliad y ffens gyda thyllau bod yn agosach na hanner metr oddi wrth y ffin. Gan adeiladu blindkonstruktion rhaid bod y pellter yn cael ei milltir. Hegnets uchder a gall deunydd yn cydymffurfio â'r safonau a sefydlwyd, os yw dadleoli y ffin yn ei wneud i gynyddu y ffens ar y ffens ac i atal cysgod y gymdogaeth.