Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Cyfreithiwr, y gwyddoniadur rhad ac am ddim


Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

(Darllenwch yma am y sitenotice) Atwrnai neu gyfreithiwr (yn hŷn gwaith a elwir hefyd yn y ddinas) yn gyfreithiwr, pwy, ar y sail eu bod yn arbennig benodiad cyfreithiol yn darparu gwasanaethau ymgynghori ac wedi yr hawl unigryw i gynnal achos cyfreithiol ar gyfer eraillTreth, a bennir ddefnyddir yn y au, yn y cyd-destun dibrisiant yr daneg Gyfraith. Berlin sy'n deillio o'r lladin fiscus. Ffrangeg: Fisc (fiscus) yr ystyr a Trésor de l'etat, trysorlys. Daneg Treth, yn ôl. Berlin swyddogol yn dal y trysorlys wladwriaeth i godi refeniw interesserdette yn ddiweddarach daeth i gynnwys 'i fynd ar drywydd troseddau yn erbyn deddfau y wladwriaeth', y Berlin yn ymwneud â arferol strafudsoning ar ffurf dirwyon. Yn benodol gysylltiedig Fiskalens gwaith i embedsforsømmelser. ganrif yn hysbys yn yr ystyr o fwy o is-Dreth-bestallinger: 'yn Gyffredinol, Rhyfel, yr Heddlu, y Llyn, o Dan, Vejfiskal', tra bod Berlin hefyd yn sôn am y Wlad - a'i Dalaith-fiskaler. Y swyddfeydd hyn yn y Gan y sweden bar gymdeithas, o dan nawdd, ond roedd dim ond amser byr yn cael eu defnyddio. Heddiw defnyddir y gair fel ansoddair i ddisgrifio cyflyrau sy'n ymwneud â y wladwriaeth arian. Prokurør ffrangeg: merlin, a nodir yn gwyfyn Geiriadur o tua y flwyddyn. Cwnsler ar gyfer y brenin neu yr awdurdodau - esgobion, uchelwyr y gemau olympaidd.

Tybjerg yn pennu y term yn hen ffasiwn.

Yn y frenhiniaeth absoliwt amser yn gweithio Generalprokurøren yn y chancellery, ond i ben ar ôl y Cymryd Algreen-Ussings swyddfa. Mae'r ddinas yn lladin procuradur, a elwir o Ludvig Holberg amser dilechdidol Prikkerater, amgen ystyr yn y dafodiaith, ac ymhlith pysgotwyr, klæpål, hy. llysywen gyda pen mawr - a, i'r gwrthwyneb, klæpål hefyd yn golygu y ddinas. Mae'r ddinas oedd am gyfnod hirach - yn y au a au - defnyddio ochr yn ochr â chyfreithiwr. Ar ôl Sagførerloven o gymhwyso yn unig ar y gyfreithwyr sydd wedi derbyn y teitl brenhinol. Cyfreithiwr yn cael yn y lladin ffurflen (advocatus), hen enw yn y gwahanol brenhinol danaidd cyfreithiau a rheoliadau o'r yr oesoedd canol ar gyfer y royal ombwdsmon (swyddogol y llywodraeth) neu awdurdod cyffredinol ar gyfer y mwy o rannau o y wlad, a elwir yn ddiweddarach y modur trydan. O advocatus digwydd yn crebachu, y nordig enw 'beili'. Mae'n gyflym ennill ystyr gwahanol ac yn cael eu defnyddio ar yr is-ymddiriedolwyr, sy'n goruchwylio y vassal i bob un o'r siroedd a ddefnyddiwyd. Roeddent yn ddiweddarach i herredsfogeder. Yn hwyr yn derbyn y dynodiad cyfreithiwr o'i bwysigrwydd. Ddefnyddir yn enwedig yn Denmarc, mae'r term cyfreithiwr ar y brenin benodi cwnsler yn y llys Goruchaf. Neidio ac roedd yn rhaid i wneud adneuon mewn enkekassen, ond nid oedd pensiynadwy.

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn forårskonkurrence

Yn unig y maent yn gymwys i bledio ar gyfer achosion eraill yn y llys Goruchaf, ond, yn ogystal, maent hefyd yn mynd yn y llys gan yr is-llysoedd. Yn ôl y gyfraith o. gall oedd bellach yn penodi cyfreithwyr gan y Goruchaf llys gan y brenin, wrth y cyfreithwyr yn y dyfodol y wlad uchaf yn y llys yn cael eu penodi gan y gweinidog cyfiawnder ac yn arwain enw højesteretssagførere. Yn, oedd y term cyfreithiwr, diddymwyd y budd-dal y cyfreithiwr. Y rhai sydd wedi cael y teitl o cyfreithiwr, landsretssagfører neu dyletswyddau, fodd bynnag, gallai parhau i ddefnyddio eu teitl. Ar ôl y frenhiniaeth absoliwt cyflwyno arbennig brenhinol advokatembeder gan y sweden cymdeithas y bar yn dod i ben, tra bod kammeradvokatens ond yn cael eu llenwi drwy apwyntiad. Advocatus regius oedd gan archddyfarniad y. mawrth cyflogi am 'y gorllewin Ejlande' gyda'r ddyletswydd i berfformio i gyd yn faterion sy'n peri pryder i'r brenin kasses budd gorau neu'r breindal diddordebau. Y swyddfa hon oedd yn hoffi kammeradvokatens meddiannu yn unig gan y cyfansoddiad yn y wladfa y llynedd. Yn Nenmarc, mae'n ei gwneud yn ofynnol gradd yn y gyfraith i fod yn gyfreithiwr ac o leiaf tair blynedd o waith ymarferol cyfreithiol cwmni (fel arfer yn gyfreithiwr) a'r apwyntiad y gweinidog cyfiawnder i bledio achosion yn y llysoedd. Yr amodau ar gyfer bod yn gyfreithiwr yn cael eu gosod allan yn y cod trefniadaeth sifil. Mae rhagofyniad ar gyfer cael trwydded i ymarfer y gyfraith, i mae'r ymgeisydd wedi adolygu'r damcaniaethol advokatuddannelse (a gynigir gan y Gymdeithas bar) ac mae'r ddau wedi llwyddo yn y damcaniaethol arholiad bar a phrofi yn retssagsførelse. Advokattitlen yn diogelu teitl, a phersonau nad ydynt wedi cael eu galw i'r bar fel cyfreithiwr, efallai na fydd yn disgrifio eu hunain fel o'r fath neu debyg dynodi y gall fod yn ddryslyd gyda'r cyfreithiwr. Mae'r cod yn nodi y cosbau am dorri hyn. Yn ôl y gyfraith dim. Mehefin ar y gwelliant y weinyddiaeth cyfiawnder (Adolygiad o'r rheolau ar weithgareddau proffesiynol cyfreithiwr), denmarc Senedd a fabwysiadwyd bl. i leddfu y møderetsmonopol. Nid oedd yn agor i fyny i eraill cynrychiolydd cyfreithiol nag y cyfreithwyr y gallai cwrdd mewn achosion a gwmpesir gan y symlach inkassoproces (pennod pedwar deg pedwar ar y drefn ar gyfer talu), småsagsprocessen ac o dan cyffredinol udlægsforretninger llys. Y ymlacio y mødemonopolet ddaeth i rym ar. Yn Norwy, mae'n a elwir hefyd yn y cyfreithwyr sydd â'r hawl i bledio achos ar gyfer y Goruchaf lys, cyfreithwyr neu oruchaf lys y gymdeithas bar. Yng ngweddill Ewrop a ddefnyddir yn y cyfreithiwr yn gyffredin i gyfeirio at y cyfreithwyr, sydd yn perfformio yn gyhoeddus a llafar hovedforhandling mewn achosion sifil a throseddol. Yn yr Alban, lle, gyda llaw, yn ogystal â'r holl y bargyfreithiwr ar gyfreithwyr heb wahaniaeth yn arwain enw'r adfocad (ar y groes, nid kontorsagførere, a elwir yn 'cyfreithwyr'), yn arbennig yr Arglwydd Adfocad, sydd yn gyfrifol am y cyfan o'r alban advokatur neu sagførerstand.

Roedd hi fod y weinyddiaeth ac yn newid gyda hyn, ac mae'n mewn gwirionedd yn fath o, ysgrifennydd gwladol yr Alban materion.

Yn Lloegr, Cymru, gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon yn cael ei alw'n procerende cwnsler, nid ar gyfer cyfreithwyr, ond y 'bargyfreithwyr mewn bod yn aelodau o 'bar' (cymdeithas y bar).

Yn Nenmarc yn cael ei atwrnai cyffredinol, hy.

gall cyfreithwyr (ffurfiol) yn perfformio pob math o dasgau o fewn y proffesiwn. Arbenigo yn dod yn fwy ac yn fwy eang yn y proffesiwn cyfreithiol, yn enwedig yn y mwy o faint yn y gyfraith cwmnïau. Mae llawer y gyfraith gwmnïau yn cael eu felly ei rannu i mewn i nifer o feysydd pwnc, er enghraifft cwmni gyfraith, a gweithdrefn (cyfreitha), ystad go iawn, cyfraith cyflogaeth, cyfraith treth, ac ati. Y cwmni cyfreithwyr wedyn yn cael ei neilltuo i un neu fwy o'r disgyblaethau hyn i gyflawni rhywfaint o arbenigedd.

Y graddau a chymhlethdod yn un o'r rhesymau pam mae llawer o gwmnïau yn chwilio am arbenigedd, yn hytrach nag i weithredu gyda yn rhai cyffredinol.

Gall cyfreithwyr yn cael hawl i ymddangos gerbron gwahanol lysoedd yn Denmarc. Mae nybeskikket cyfreithiwr yn unig yn hawl y gynulleidfa gerbron y llysoedd lle cyntaf, sef y lle cyntaf yn y daneg system gyfreithiol. Yna, gallant gael yr hawl i gynulleidfa gerbron y llysoedd. Gall fod yn bwysig mewn achosion a oedd yn apelio gan y llys dosbarth yr uchel lys. Y mae'n rhaid i gyfreithiwr, er mwyn cael caniatâd, i sampl yn y llys apêl (landsretsprøven) i ddangos bod ef hi yn dda ymgyfreitha. Y dylai cyfreithiwr, fel rheol, yn cynnwys dau achosion prawf er mwyn cael hawl i gynulleidfa gerbron yr uchel lys. Cyfreithwyr, sy'n cael hawl i ymddangos gerbron llysoedd uchel, gall ysgrifennu (L) ar ôl eu enw. Yn olaf, gall cyfreithiwr gael hawl i gynulleidfa gerbron y Goruchaf lys, ar ôl y mae ef hi yn gallu ysgrifennu (H) ar ôl ei enw.

Dderbyn i'r bar yn y Goruchaf lys yn gysylltiedig gyda rhai bri.

Ar gyfer (H) efe hi o fewn pum mlynedd, yn cwrdd o leiaf ddeg gwaith yn y llys apêl.

Cyfreithwyr a oedd wedi cael hawl i gynulleidfa gerbron yr uchel lys, a oedd yn y gorffennol yn galw am landsretssagførere, tra bod y cyfreithiwr sy'n ei dderbyn i'r bar yn y goruchaf lys, a elwir dyletswyddau. Mae'r teitlau hyn yn cael eu gadael yn y dydd, y mae pob cyfreithwyr yn cael yr un teitl.