Cyngor i’r AtwrnaiRwyf wedi ugain mlynedd o brofiad cyfreithiol a staff ADNODDAU dynol yn y sector preifat a chwmnïau cyhoeddus. Rydw i wedi gweithio llawer gyda seicoleg, cwnsela a hyfforddi ac mae ganddynt brofiad fel rheolwr prosiect a goruchwyliwr. Rwyf wedi ers, yn cael ei yrru Betzer ADNODDAU dynol (proprietorship unig), a oedd yn bennaf yn darparu gwasanaethau ADNODDAU dynol i fusnesau bach a chanolig eu maint cwmnïau heb swyddogaeth ADNODDAU dynol, ac yr wyf yn treulio llawer o amser ar dasgau megis recriwtio, ledersparring, hyfforddi, straen hyfforddi a llawer o cyffrous eraill ADNODDAU dynol tasgau. Yr wyf fy hun wyf yn ddiddorol iawn i fy gyd-ddyn a chael cymdeithasol mawr ar y galon. Yr wyf yn gweithio llawer o wirfoddoli, gan gynnwys yr wyf yn cymryd yn, bydd y fenter yn dod o hyd i’r daneg Gymorth, gan fy mod yn parhau i fod yn rhan weithredol. Yr wyf yn angerddol am helpu pobl i fynd ar yr ochr arall yr heriau rydym i gyd yn cyfarfod trwy fywyd: cyfreithiol, personol, sy’n gysylltiedig â gwaith neu rhywbeth hollol wahanol. Yr wyf yn cymryd balchder yn fy holistaidd tuag at y problemau ac wedi cadarnhaol bod dynol ac agwedd ar fywyd. Yn y nifer o flynyddoedd rwyf wedi bod yn hunan-gyflogedig yn Bwlgaria, yr wyf wedi mindsettet galwedigaethol cwnsela. Yn ychwanegol at fy hyfforddiant cyfreithiol, gan fy mod yn hyfforddi yn Nenmarc, yr wyf hefyd wedi sygeplejerskeuddannelse o fy nghartref wlad. Y wybodaeth y tu mewn yn ddefnyddiol iawn pan mae achosion o anaf personol. Rwy’n hapus, cadarnhaol person ac yn chwilfrydig iawn. Wrth eu bodd i deithio a dysgu diwylliannau newydd. Yr wyf yn cyfathrebu esmwyth yn lev, macedoneg, rwseg, daneg a saesneg.

Gael cydweithrediad da gyda bwlgareg a macedoneg llysgenhadaeth yn Copenhagen a chyda denmarc llysgenhadaeth yn Sofia. Yn ddiweddar rwyf wedi dechrau fel cynghorydd gwirfoddoli yn y Cymorth cyfreithiol, oherwydd yr wyf am i wneud gwahaniaeth. Wedi bod yn dysgu ers nifer o flynyddoedd mewn Prifysgol Copenhagen, denmarc ysgol o gweinyddiaeth gyhoeddus ac ar y ejendomsmægleruddannelsen. Bron i ugain mlynedd yn ôl yr wyf yn dechreuodd gynnig rhad ac am ddim cymorth cyfreithiol yn Aarhus ac Gellerupparkens cymorth cyfreithiol, a phan yr wyf o gwmpas yn, symudodd i Sealand, roedd yn naturiol i ni i barhau i gynnig cymorth cyfreithiol. Mae wedi rhoi i mi brofiad gwych gyda llawer o awdurdodaethau, yn rhoi i mi aruthrol profiad o fywyd ac rwyf wedi bod mewn cysylltiad â phobl o bob cymdeithasol haenau ac yr wyf yn angerddol am atebion ac yn awyddus fel cymodi neu gyfryngu yn hytrach na caled treial. Os treial gefn na ellir eu hosgoi, mae’n gyffrous mynd i gyfraith. Mae’n yn y llys bod y cyfreithiwr wrth ei waith yn wahanol gan yr holl grwpiau proffesiynol eraill. Rwy’n canu, chwarae ychydig ar fy grand piano, vinterbader, chwarae golff, darllen, a chryfder y bws. Yr wyf yn hapus ar gyfer fy nheulu ac yr wyf yn iawn yn gymdeithasol fedrus Rydym yn hyblyg iawn ac y byddai’n hapus i ddod i chi ac yn cynnal cyfarfod er enghraifft, os oes rhaid i chi gael ysgrifenedig destament, neu yn y blaen heb iddo gostio i chi ychwanegol. Cyngor at y Twrnai hefyd swyddfa yn Roskilde, sydd wedi ei wefan ei hun. Rydym wedi raddfa resymol yr awr, a gyda ni, ni fydd unrhyw beth annisgwyl annymunol pan fyddwch yn cael y bil: Rydym yn rhoi gwybod i chi bob amser am y pris, cyn i ni ddechrau arni ag achos. Nid yw’n bosibl i afael yn llaw, a byddwn yn cadw eich gwybodaeth yn rheolaidd ar y timeforbruget ar yr achos. Dylech ddilyn y treial, byddwch yn fwyaf tebygol o gael eu cwmpasu gan yswiriant treuliau cyfreithiol, sy’n cynnwys y costau y bydd y cyfreithiwr yn y cyswllt hwn. Mae hyn yn yswiriant yn rhan o’ch bolisïau yswiriant eraill, fel rheol, eich yswiriant cartref polisi. Mae’r cymorth rydym yn ei byddwch yn mewn lle priodol i gael ei chwilio. Ydych chi heb adnoddau ariannol, yna byddwch yn cael y cyfle i gael am ddim, ar lafar cyngor cyfreithiol ar y llyfrgelloedd yn y ddinas o Aabenraa, Haderslev a Sønderborg drwy ddeddf Cymorth cyfreithiol, wrth i Marianne Betzer yw cyfarwyddwr. Yn yr un modd, rydych hefyd yn medru cael help yn Hvidovre Cymorth cyfreithiol, lle Cyngor y Cyfreithiwr rhyddfrydol gweithwyr yn gweithio fel gwirfoddolwyr. Yn Y cyngor ddim yn ddigon, mae’n o dan amodau penodol hefyd yn bosibl i gael cymorth cyfreithiol gan gyfreithwyr ar gamau dau a. Yn galw ac yn ymgynghori â chi am y posibiliadau. Er mwyn i ni allu eich cynorthwyo yn eich achos, rhaid i ni ddefnyddio gwybodaeth amdanoch chi. Yn ychwanegol at y wybodaeth am yr achos, mae’n rhaid i ni ddefnyddio gwybodaeth am eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, a chyfeiriad e-bost. Mewn achosion a gwmpesir gan y gwyngalchu arian ddeddf, mae’n rhaid i ni yn ogystal yn defnyddio eich cpr. dim. ac yn cael copi o id ar ddechrau’r flwyddyn. Rydym yn rhoi gwybod i chi am y peth yn ein gorchymyn cadarnhad, os bydd y mater yn cael ei orchuddio gan y gwyngalchu arian ddeddf. Mae’n rhaid i ni geisio retshjælpsdækning neu am ddim broses ar gyfer y mater, mae’n rhaid i ni hefyd yn defnyddio eich gwybodaeth treth. Gwybodaeth bersonol wedi cofrestru gyda’r Cyngor at y Twrnai Advokatanpartsselskab ac yn cael eu cadw am bum mlynedd, ac ar ôl hynny bydd y wybodaeth yn cael ei ddileu. Nid ydym yn defnyddio’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, heblaw am y gwaith o brosesu eich achos. Byddwn ond yn datgelu eich gwybodaeth gyda eich caniatâd penodol, neu os bydd yn digwydd mewn cysylltiad ag archwiliad o achos, lle gallai fod yn angenrheidiol i ddatgelu gwybodaeth i’r Llys neu awdurdodau. Fel sydd wedi cofrestru gyda’r Cyngor at y Twrnai Advokatanpartsselskab chi bob amser yn cael yr hawl i wneud gwrthwynebiad i’n cofnodi eich gwybodaeth. Mae gennych hefyd yr hawl i wybod pa wybodaeth rydym wedi cofrestru amdanoch chi