Cysylltwch os gwelwch yn dda ac yn helpu — Bisnode DenmarcData Smart yn cael y ffordd i gwsmeriaid newydd, i twf, i kreditoptimering ac i greu gwerthfawr cysylltiadau cwsmeriaid Gadw i fyny â’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddata smart gyda ein erthyglau, papurau gwyn, infographics a mwy Danysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr a chael perthnasol a topaktuelle newyddion am dueddiadau, tueddiadau a datblygiadau arloesol oddi wrth y byd o ddata.

cwrs ar-lein, lle gallwch chi yn gyflym ac yn hawdd yn dysgu yr holl elfennau sylfaenol am yr UE newydd persondataforordning. Byddwch yn cael cyflwyniad i bob un o’r cysyniadau allweddol a beth maent yn ei olygu, ac ar yr un pryd, gofynnir i chi gyfres o tjekspørgsmål, felly gallwch fod yn sicr eich bod wedi deall y cyfan. Ar Bisnode, rydym yn trin pob dydd symiau mawr o ddata ar y daneg defnyddwyr — yn dod yn llawer ddoethach ar yr hyn y data sydd gennym amdanoch chi, a sut y maent yn cael eu defnyddio.

Bob dydd, rydym yn prosesu symiau mawr o ddata, ac rydym yn ei wneud gyda’r parch mwyaf

Diogelwch Data a data a hawliau yn cael o leiaf yr un mor bwysig i ni ag yw hi ar gyfer ein cwsmeriaid Yma gallwch ddarllen am yr hyn GDPR golygu, a sut rydym yn Bisnode yn gweithio gyda ac yn berthnasol i’r rheoliad.

Os oes angen help arnoch, neu os ydych am wybod mwy am beth y gallwn ei gynnig i chi ac yn eich busnes

Cysylltwch â’n gwasanaeth cwsmeriaid neu gweler os gallwch ddod o hyd eich ateb yn ein CWESTIYNAU cyffredin i fusnesau neu unigolion preifat. Gallwch ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn yn ein CWESTIYNAU cyffredin, os gwelwch yn dda mae croeso i chi ein ffonio o ddydd llun — dydd iau, a dydd gwener. tri deg i bedwar deg pump mae croeso i Chi hefyd lenwi’r ffurflen ar waelod y dudalen ac yna byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd