Cytundeb ar dwbl addysg-mae hi Addysg a GwyddoniaethMae’r cytundeb yn golygu y gallwch chi bob amser yn cymryd hyfforddiant ar lefel uwch na’r lefel sydd gennych eisoes. Os, fodd bynnag, bydd y byddwch am i fynd i addysg uwch ar yr un lefel fel yr un sydd gennych eisoes, yna bydd yn fod yn chwe mlynedd. Er enghraifft, os oes gennych fusnes academi cyrsiau, mae’n bosibl i gymryd professionsbacheloruddannelse neu academaidd gradd baglor gyda yr un fath.

Y cytundeb ar y cyfyngiad dwbl addysg-mae hi ond yn berthnasol i addysg uwch. Mae hyn yn golygu y gallwch chi gymryd hyfforddiant ac yn dod yn fedrus, er ydych yn cael addysg uwch yn y ffurflen yr ymgeisydd, academaidd baglor proffesiynol, gradd baglor, busnes academi cyrsiau. A allwch chi gymryd addysg uwch, hyd yn oed os ydych yn cael hyfforddiant galwedigaethol. Os yw addysg uwch yn arbennig anghenion y farchnad lafur yn yr hyfforddiant ac eithrio y cyfyngiad. Isod mae rhestr o gyrsiau sy’n cael eu heithrio o Ymholiadau gan fyfyrwyr sydd â chwestiynau am gyrsiau penodol yn gyffredinol, dylid cyfeirio at y sefydliadau addysgol perthnasol. Gall myfyrwyr hefyd gysylltu â’u lleol studievalgcenter, sy’n gallu rhoi cyngor ar gyfleoedd hyfforddiant