DenmarcMae yna, yn dibynnu ar ba fath o lu ydych chi, y gwahanol gwahoddiadau y gallwch eu defnyddio pan fydd angen i chi wahodd yn amodol i fisa gofyniad preswylio, ar ymweliad yn Denmarc. Os yw’r ymgeisydd yn cyflwyno ei cais am fisa ar daneg cynrychiolaeth, gallwch elwa o ddefnyddio’r digidol gwahoddiad. Os yw’r ymgeisydd yn cyflwyno ei cais mewn gwlad arall cynrychiolaeth, fel Denmarc wedi repræsentationsaftale gyda, er enghraifft Norwy neu Sweden, rhaid i chi ddefnyddio papur sy’n seiliedig ar wahoddiad. Os ydych wedi cwblhau un gwahoddiad, ac yr ymgeisydd yn cyflwyno y gwahoddiad id (dim ond digidol gwahoddiad) neu gwblhau papirinvitation ynghyd â’r cais am fisa a dogfennau perthnasol eraill, bydd yn y rhan fwyaf o achosion yn lleihau’r amser prosesu yn sylweddol. Bydd hyn yn fwyaf aml yn golygu bod y mater wedi cael gwybod yn llawn eisoes ar adeg y cais, fel bod nid oes angen i ofyn am ragor o wybodaeth oddi wrth y llu yn Denmarc. Os nad yw’r ymgeisydd yn cyflwyno gwahoddiad id neu papirinvitation gyda’i gilydd gyda’r ffurflen gais, bydd yr ymgeisydd, gan cyferbyniad, yn disgwyl amser prosesu hirach, gan fod yn rhaid i wybodaeth fod yn gafwyd gan y swyddfa dramor oddi wrthych fel y llu yn Denmarc. Os yw’r ymgeisydd yn cyflwyno ei gais ei chais yn Danish cynrychiolaeth, byddwch yn gallu cyn-gymeradwyo sefydliad busnes elwa o ddefnyddio’r digidol gwahoddiad VF. Rhowch wybodaeth ar ble mae’r ymgeisydd fisa yn aros yn ystod eu harhosiad yn Nenmarc, ac sy’n dwyn y gost o aros a bod yr ymgeisydd porthdai ei gais ar daneg cynrychiolaeth, ac yn eich busnes nid yw sefydliad yn cael cyn-cymeradwy, gallwch ddefnyddio digidol gwahoddiad VU. Os yw’r ymgeisydd yn cyflwyno ei cais mewn gwlad arall cynrychiolaeth, gallwch ond yn defnyddio’r papur-seiliedig gwahoddiad. Gwahoddiad mewn fformat Word, gallwch ei llenwi ar y sgrin cyn i chi ei argraffu. Y gwahoddiad yn y pdf fformat mae’n rhaid i chi ei hargraffu a’i llenwi â llaw. Os yw’r ymgeisydd yn cyflwyno ei gais ei chais yn Danish cynrychiolaeth, gallwch elwa o ddefnyddio’r digidol gwahoddiad VU gwahodd ffrind neu aelod o’r teulu. Os yw’r ymgeisydd yn cyflwyno ei cais mewn gwlad arall cynrychiolaeth, gallwch ond yn defnyddio’r papur-seiliedig gwahoddiad. Gwahoddiad mewn fformat Word, gallwch ei llenwi ar y sgrin cyn i chi ei argraffu. Gwahoddiad mewn fformat pdf mae’n rhaid i chi ei hargraffu a’i llenwi â llaw. Pan fyddwch wedi postio digidol gwahoddiad, byddwch yn awtomatig yn derbyn gwahoddiad id. Os yw’r ymgeisydd fisa porthdai ei gais ar daneg cynrychiolaeth, rhaid i chi basio y gwahoddiad id i fisa ymgeisydd.

Ar y gynrychiolaeth rhaid i’r ymgeisydd roi gwybod i’r gwahoddiad id. Y cais am fisa yna bydd yn awtomatig, ynghyd at ei gilydd gyda eich gwahoddiad, o fewn y gynrychiolaeth yn mynd i broses y fisa berthynas. Gwahoddiad id gellir ond ei ddefnyddio os yw’r ymgeisydd yn yn cyflwyno ei cais mewn daneg cynrychiolaeth. Os yw’r ymgeisydd yn cyflwyno ei cais mewn gwlad arall lletygarwch, y gwahoddiad id yn cael ei ddefnyddio. Mae hyn oherwydd bod y nid yw cynrychiolaeth yn cael mynediad at eich digidol gwahoddiad. Os, serch hynny, rydych wedi postio digidol gwahoddiad, gallwch lawrlwytho copi o’r gwahoddiad drwy Fy Dudalen. Mae’n rhaid i chi argraffu y gwahoddiad ac yn ei anfon at yr ymgeisydd, fel yr angen i ddwyn y gwahoddiad ar y gynrychiolaeth. Y swyddfa mewnfudo yn argymell eich bod yn arwyddo y gwahoddiad wrth law cyn i chi ei anfon at yr ymgeisydd. Yma, byddwch yn gallu mewngofnodi ar gyda NemID a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru eich digidol gwahoddiad. Ar Fy Ochr, gallwch weld a oes gan y ceisydd wedi bod ar y gynrychiolaeth er mwyn cyflwyno ei gais, ac y fisa berthynas wedi cael ei anfon i Denmarc ar gyfer prosesu yn y swyddfa mewnfudo. Hefyd, byddwch yn gallu gweld os oes penderfyniad a wnaed gan y fisa berthynas. Gwybodaeth bersonol amdanoch chi fel y llu, a fydd yn cael ei nodi ar y gwahoddiad, yn cael ei roi i perthnasol awdurdodau yn yr aelod-wladwriaethau ac yn prosesu gan y rhai sydd â barn ar y penderfyniad ar y cais am fisa. Bydd y data yn cael eu llwytho ac yn cael ei storio yn y system gwybodaeth visa, VIS am uchafswm o bum mlynedd. Yma, maent yn bydd fod yn hygyrch ar gyfer y fisa awdurdodau perthnasol a mae’r awdurdodau yn perfformio visumkontrol ar ffiniau allanol yr aelod-wladwriaethau ac o aelod-wladwriaethau mewnfudo a lloches gwasanaethau. Mae’r wybodaeth yn cael ei arbed ar gyfer awdurdodau i wirio a yw amodau cyfreithiol ar gyfer mynediad, yn breswylio cyfreithiol ac cyfreithiol ar breswylfa ar y diriogaeth yr aelod-wladwriaethau yn cael eu bodloni. Mae’r wybodaeth hon hefyd yn cael ei ddefnyddio i nodi personau nad ydynt yn neu nad ydynt mwyach yn bodloni’r amodau hyn, wrth archwilio cais am lloches ac yn penderfynu pwy sy’n gyfrifol am y fath driniaeth. O dan rai amgylchiadau, bydd gwybodaeth hefyd yn cael ei wneud ar gael i awdurdodau dynodedig yn yr aelod-wladwriaethau a gan Europol ar gyfer y diben o atal, canfod ac ymchwilio i droseddau terfysgol ac eraill difrifol gweithredoedd troseddol. Mae gennych hawl i wybod pa wybodaeth sy’n cael ei gofrestru am i chi gan y llu o SIOE, ac yn yr aelod-wladwriaeth sy’n ei drosglwyddo data. Gallwch ofyn am wybodaeth amdanoch sydd yn anghywir, i fod yn sefydlog, a bod y wybodaeth amdanoch chi ei bod yn anghyfreithlon wedi’u prosesu, yn cael eu dileu. Mae’r awdurdod yn prosesu cais, rhoi gwybod i chi ar eich fynegi cais, sut y gallwch ymarfer eich hawl i gael mynediad at eich data personol a bydd yn cael eu cywiro neu ddileu. Byddwch hefyd yn gwybod lle mae’r meddyginiaethau priodol yn ôl y wlad deddfwriaeth genedlaethol. Gallwch ddefnyddio’r ffurflen VS i ofyn am fynediad i VIS (system gwybodaeth visa) ac mae’r wybodaeth cofrestredig amdanoch chi. Mae’r ffurflen yn fformat Word, gallwch ei llenwi ar y sgrin cyn i chi ei argraffu. Mae’r ffurflen ar ffurf pdf mae’n rhaid i chi ei hargraffu a’i llenwi â llaw. Cenedlaethol yn awdurdod rheoleiddio yn Denmarc (y daneg diogelu data asiantaeth) yn delio â chwynion sy’n ymwneud â diogelu data personol.

Gall sylwadau yn cael ei wneud i daneg diogelu data asiantaeth