DenmarcOs ydych yn mynd dros fisa dilysrwydd neu yn ceisio defnyddio visumophold i i gyflawni hir-dymor neu barhaol preswylio yn Nenmarc, efallai y byddwch yn destun breinio gyfnod o — mlynedd. Yn y cyfnod aros yn, ni allwch gael fisa i Denmarc. Fisa yn caniatáu i’r visa deiliad yr hawl i breswylio yn y gwledydd schengen ar gyfer nifer o diwrnod (uchafswm o diwrnod) o fewn cyfnod penodol o dilysrwydd. Y dilysrwydd y fisa yn cael tystiolaeth gan y visumsticker roi yn y pasbort. Y fisa mae’n rhaid i ddeiliad y ddau yn cydymffurfio â’r nifer penodedig o ddiwrnodau a bennir cyfnod dilysrwydd. Felly, rhaid i chi nid yn fwy na’r nifer o ddyddiau neu ddyddiadau ar gyfer mynediad ac ymadael. Mae’n bwysig iawn i fod yn ymwybodol o ddilysrwydd y fisa, fel y gall gael canlyniadau difrifol, os byddwch yn gadael yn rhy hwyr. Os ydych yn mynd dros fisa yn ddilys, efallai y byddwch yn destun cyfnod breinio. Yn y cyfnod aros fel arfer), ni fyddwch yn gallu cael ei roi fisa i Denmarc. Byddwch yn, fodd bynnag, nad ydynt yn destun i’r cyfnod aros, os ydych yn medru profi bod y swm dros ben o ganlyniad i ddigwyddiadau annisgwyl, a oedd yn nad ydych yn hyd yn oed wedi dylanwadu ar, e. e. traffig oedi, flystrejke neu salwch difrifol. Chi ni fydd hefyd yn cael eu gosod ar y karens, os ystyrir ei bod yn gwrthod fisa fyddai’n gyfystyr ag ymateb anghymesur, o’i gymharu â’r ymddygiad yr ydych wedi dangos yn eich blaenorol visumophold. Os ydych yn ceisio defnyddio visumophold yn Nenmarc neu mewn unrhyw un arall Schengenland i gyflawni hir-dymor neu barhaol yn aros, efallai y byddwch yn destun cyfnod breinio. Mae’n golygu eich bod mewn cyfnod o amser fel man cychwyn allwch gael fisa i Denmarc. Fel man cychwyn, y deiliad y fisa fod yn ddarostyngedig i breinio cyfnod o bum mlynedd, os nad yw hi o dan visumopholdet gyflwyno cais am drwydded breswylio yma yn y wlad. Mae nifer fawr o thrwyddedau preswylio, fodd bynnag, fel arfer yn cael ei geisio o dan y visumopholdet, heb fod yn arwain at y cyfnod aros. Y deiliad y fisa, ni fydd yn destun cyfnod breinio yn yr achosion canlynol, cf. y gyfraith § pedwar (c). pedwar (karen): Os yw’r cais am drwydded breswylio pryderon ailuno teulu, ac yn y deiliad y fisa yn cael ei naill ai priod neu blentyn o dan bymtheg mlynedd o, y person sy’n byw yn Nenmarc, cf. y gyfraith §, paragraff hwnnw, heb. neu. Os bydd y cais am drwydded breswylio yn cael ei gyflwyno gan roi sylw i amgylchiadau arbennig yr achos, ac y deiliad y fisa yn cael y priod neu blentyn o dan bymtheg mlynedd o, y person sy’n byw yn Nenmarc, cf. y gyfraith § naw (c). Os bydd y cais ar gyfer trwydded breswylio yn ymwneud â studietilladelse ar ôl y estroniaid § gogledd iwerddon). mae neu’n ph. d. addysg o dan adran naw y rheoliad. Os bydd y cais ar gyfer trwydded breswylio yn amodol ar yr hyn a elwir yn fribyordning (hy. os bydd y deiliad y fisa; cymryd rhan mewn gweithgareddau llenyddol, ac mae wedi cael cynnig preswylio mewn fwrdeistref, fel rhan o’r fwrdeistref aelodaeth o sefydliad rhyngwladol), cf. y gyfraith § naw (c). Os bydd y cais am drwydded wedi cael ei ffeilio gyda’r bwriad o gyflogaeth, cf. y gyfraith § gogledd iwerddon (a), dim, neu baragraff. Os yw’r cais yn ymwneud â trwydded breswylio ar y sail o rhyngwladol rhwymedigaethau, cf. y gyfraith § yg p), yn. pkt. Os bydd y cais yn cyfeirio at y drwydded fel ymddeol o’r sefydliad rhyngwladol neu deulu). y gyfraith § ni q), dwy neu. Os bydd y deiliad y fisa ar ôl cyflwyno’r cais am drwydded breswylio allanfa o’r gwledydd schengen yn unol â’r cyhoeddi fisa dilysrwydd. Hyd yn oed os bydd y cais ar gyfer trwydded breswylio yn amodol ar yr uchod eithriadau, fodd bynnag, yn gosod cyfnod aros, os nad yw pwrpas y cais am drwydded breswylio i ymestyn eich arhosiad yma yn y wlad, er ei bod yn amlwg bod y cais am drwydded breswylio yn cael ei fodloni, cf. y gyfraith § pedwar (c).

Y deiliad y fisa yn cael ei yn amodol ar breinio gyfnod o bum mlynedd, os bydd hi ar ôl cael mynediad, yn cael eu halltudio yn weinyddol neu trwy ddyfarniad. Y deiliad y fisa yn cael ei yn amodol ar breinio gyfnod o bum mlynedd, os bydd hi ar ôl cael mynediad, yn cyflwyno cais am loches yn Nenmarc neu arall Schengenland. Ond mae yna ni fydd karens, os yw’r ymgeisydd wedi cyfrannu at y goleuedigaeth ac yn dychwelyd adref yn wirfoddol ar ôl y rownd derfynol penderfyniad i wrthod lloches