DenmarcByddwch yn gwneud cais am ymweld, yn aros neu’n gweithio yn Nenmarc, neu wneud cais am basport ar gyfer y estron

I chi gael trwydded breswylio yn Nenmarc a fydd yn gymwys ar gyfer y estron neu konventionspas, oherwydd nad ydych yn gallu cael cyhoeddi nationalitetspas yr awdurdodau yn eich gwlad cartref

Ydych chi wedi bod yn byw yn gyfreithiol yn Nenmarc am o leiaf wyth mlynedd — fodd bynnag, mewn rhai achosion o leiaf bedair blynedd ac y bydd yn gwneud cais ar gyfer trwydded breswylio parhaol yn Denmarc