Priodas ar gyfer tramor cyplau yn Denmarc — wladwriaeth gweinydduFel arall, ymgynghori gyda Gweinyddiaeth y wladwriaeth

Gallwch hefyd ddewis i gael cynrychiolydd i gyflwyno y cais ar ran o chi

Os ydych yn ei wneud, rhaid i chi roi i’r parti cynrychiolydd awdurdodedig i gyflwyno cais.

Fodd bynnag, mae’n dal yn angenrheidiol i chi i lofnodi y cais i briodi o ffydd a chariad

Y blaid y cynrychiolydd hefyd, gyda mantais, y defnydd o digidol Llywodraeth ffurflen gais a mewngofnodi gyda naill ai eich NemID neu SMS mewngofnodi. Os nad ydych am i ddefnyddio’r digidol ffurflen gais, gall fod Yn argraffu i briodi, fel Yn y. Ionawr yn dod o hyd yma ar wefan y Llywodraeth, ac yn ei anfon atom ynghyd â’r holl ddogfennau perthnasol. Mae rhaid talu ffi statudol mewn cysylltiad â’r cais i’r Gweinyddiaeth y wladwriaeth am i fod yn briod yn Denmarc. Mae maint y ffi yn cael ei bennu a’i reoli gan y plant a’r gweinidog materion cymdeithasol. Rydym yn mae’n rhaid i yn y Gweinyddiaeth wladwriaeth yn dechrau i brosesu eich cais nes bod y tâl yn cael ei dderbyn ar ein cyfrif