SifilEich achos gael ei ddwyn yn yr awdurdodaeth lle y gwrthbarti cyfeiriad

Dod o hyd i awdurdodaeth

Mae angen i chi ddefnyddio’r llysoedd hunan-minretssag, os ydych am i greu neu broses achos sifil.

Gweler y cyfarwyddiadau a ffilmiau byr, sy’n gallu arwain chi drwy’r

Mewn achosion arbennig, gall dinasyddion yn cael eu heithrio rhag defnyddio minretssag, os ydynt yn meddu ar sgiliau digidol neu arbennig anableddau. Posibl eithriad yn cael ei bennu, yn y llys lle mae’r achos yn perthyn i. Bydd y llys yn seilio ei benderfyniad ar p’un ai y dinesydd yn cael ei eithrio rhag derbyn digidol post gan y cyhoedd.

Gweler y canllawiau ar gyfer eithriad rhag digidol post ar borger

Rhaid i chi gysylltu â’r llys os ydych yn credu eich bod yn bodloni’r meini prawf i gael eu heithrio rhag y rhwymedigaeth i ddefnyddio hunan-gwasanaeth ateb minretssag