DenmarcByddwch yn gwneud cais am estyniad o eich trwydded breswylio y mae’n rhaid ei sicrhau ar y sail eu bod yn ailuno teulu gyda eich priod, bartner parhaol, rhiant neu aelod arall o’r teulu yn Nenmarc.

Byddwch yn gwneud cais am estyniad o drwydded breswylio ar y sail eu bod yn ailuno teulu fel plentyn (hyd yn oed os ydych yn awr dros y deunaw mlwydd oed).

Byddwch yn gwneud cais am estyniad o drwydded breswylio ar y sail eu bod yn ailuno teulu gydag aelodau eraill o’r teulu nag y priod, bartner parhaol neu riant