Yn y dyraniad o rif adnabod personol ar ôl cofrestru yn y CPR mynediad i Ddenmarc o dramor (preswyl)Mae’n eich fwrdeistref sy’n penderfynu a ydych chi’n bodloni’r gofynion o ddeddf nawdd cymdeithasol § a § i gael eu cofrestru fel y nodwyd yn y CPR

Er mwyn bod yn gofrestredig fel y nodwyd yn y CPR, mae angen i chi holi eich bwrdeistref yn preswylio ac yn profi eich bod wedi preswylio cyfreithiol (non-nordig mae’n rhaid i ddinasyddion yn bresennol trwydded breswylio mae trwydded breswylio), preswyl neu preswyl parhaol, ac eich bod yn mynd i aros yma yn y wlad am fwy na thri mis

Y rheolau ar gyfer cofrestru y cofnod yn y CPR ar gael yn ddeddf nawdd cymdeithasol pennod, yn enwedig § a §