DenmarcRydych yn estron gyda trwydded breswylio yn Denmarc wneud cais am y confensiwn neu estron, oherwydd eich bod yn gallu i gael nationalitetspas gan yr awdurdodau yn eich gwlad cartref. Tramorwyr sy’n byw yn Nenmarc fel rheol, bydd nationalitetspas. Pryd mae’n rhaid ei adnewyddu, felly mae’n dasg ar gyfer y wlad honno (statsborgerskabslandets) llysgenhadaeth yn Nenmarc neu dramor. Os ydych chi gael trwydded breswylio yn Nenmarc fel ffoadur, ni fyddwch yn medru cyfeirio at wneud cais am basbort gan yr awdurdodau yn y wlad lle rydych yn ddinesydd, ac felly, rydych yn gymwys i gael pasbort a gyhoeddwyd gan y daneg awdurdodau. Os ydych chi gael trwydded breswylio yn Nenmarc ac yn cael ei gydnabod fel heb wladwriaeth o dan y confensiwn y Cenhedloedd unedig ar statws phobl heb ddinasyddiaeth o. medi, mae gennych hawl i gael ei gyhoeddi gyda estron yn nodi bod yn cael eu cydnabod fel heb wladwriaeth o dan y confensiwn. Y swyddfa mewnfudo bydd hefyd yn rhoi daneg estron, os ydych chi gael trwydded breswylio yn Nenmarc, er enghraifft, yn ymuno ag aelodau o’r teulu, ac nid ydych yn medru cael cyhoeddi pasbort gan yr awdurdodau yn eich gwlad cartref (gwlad o ddinasyddiaeth). Mae hyn yn golygu y gallwch fod yn cyhoeddi konventionspas, unwaith y byddwch wedi cael ei gyhoeddi trwydded breswylio yn ôl y estroniaid § paragraff, neu §, paragraff hwnnw. Efallai y byddwch o dan amodau penodol hefyd yn cael konventionspas, os ydych yn cael eu cydnabod fel ffoaduriaid mewn gwlad arall, ond wedyn gafwyd trwydded breswylio yn Nenmarc yn unol â’r rheolau ar, er enghraifft, ailuno teulu. Statws ffoaduriaid (diogelu statws) ar gyfer estroniaid § paragraff, §, pcs, §, paragraff hwnnw. dau neu trwydded breswylio yn unol â’r gyfraith §, paragraff hwnnw, trwydded Breswylio yn Nenmarc, pan fyddwch yn cael eu cydnabod fel heb wladwriaeth o dan y confensiwn y CENHEDLOEDD unedig ar phobl heb ddinasyddiaeth retstilling o. medi, gan nodi bod yn cael eu cydnabod fel berson heb wladwriaeth o dan y confensiwn. Mae hyn hefyd yn berthnasol os ydych yn cael eu heb ddinasyddiaeth plentyn. Trwydded breswylio ar gyfer estroniaid §, paragraff hwnnw, heb, os bydd un o’ch rhieni wedi trwydded breswylio yn Nenmarc fel ffoaduriaid. Mae’r rheol yn berthnasol waeth a ydych chi dros neu o dan ddeunaw mlynedd. Trwydded breswylio yn Nenmarc, er enghraifft, yn ymuno ag aelodau o’r teulu, a byddwch yn gallu profi nad oes modd i chi gael pasbort o awdurdodau yn eich gwlad cartref (gwlad o ddinasyddiaeth). Gall er enghraifft yn cael ei ddogfennu gyda datganiad gan y cartref aelod-wladwriaeth bod — er gwaethaf y ffaith eu bod yn cydnabod bod ydych yn ddinesydd o wlad hon, ni fydd yn rhoi pasbort i chi. Os ydych yn blentyn o un mlynedd ar ddeg neu lai, bydd y pris yn cael ei, ac os ydych yn blentyn rhwng deuddeg a dwy ar bymtheg o flynyddoedd, yn y pris kr. chi sawl gwaith o fewn y blynyddoedd diweddar mae wedi bod yn newydd confensiwn — neu estron, oherwydd eich bod wedi colli’ch pasbort, neu yr ydym yn penderfynu ei bod yn angenrheidiol i wrthod eich pasbort yn enw cenedlaethol diogelwch, trefn gyhoeddus neu y wladwriaeth enw da. Os oes gennych drwydded breswylio fel konventionsflygtning neu wedi cael ei gyhoeddi estron, lle y mae’n datgan eich bod yn heb ddinasyddiaeth, rydym ond yn gallu gwrthod i roi pasbort i chi ar y sail yr uchod, os oes rhesymau cymhellol diogelwch gwladol neu drefn gyhoeddus. Hyd yn oed os ydych yn sawl gwaith o fewn y flwyddyn ddiwethaf wedi cael eu cyhoeddi gyda’r pasbort newydd, gall y swyddfa mewnfudo udtagelsesvist mater pasbort os oes yna amgylchiadau eithriadol. Er enghraifft, os gallwch chi ddangos eich bod wedi colli y pasbort fel canlyniad o dân, neu os ydych wedi colli y pasbort yn sgil lladrad, ac mae’r heddlu wedyn yn dod o hyd i’r pasbort eto. Os byddwn yn gwrthod i gyhoeddi confensiwn — neu estron i chi, oherwydd eich bod yn sawl gwaith o fewn y flwyddyn ddiwethaf wedi cael eu cyhoeddi gyda’r pasbort newydd, yn y byddwch yn gallu cael pasbort newydd ar gyfer cyfnod o bum mlynedd, oni bai bod amgylchiadau eithriadol.

e, marwolaeth neu salwch difrifol yn eich teulu agos dramor. Gall er enghraifft penodol hefyd ar gael daith fel rhan o’ch gwaith, a lle y byddai’n achosi anghyfleustra sylweddol neu golled ariannol i chi neu eich cyflogwr, os gall y daith yn cael eu gweithredu. Yn yr achos hwnnw, byddwch yn gallu i gael pasport, a oedd yn ddilys i weithredu penodol ar daith. Os ydych yn ffoadur yn Nenmarc, bydd yn dod i sefyll yn eich pasbort, gan nad yw’n ddilys ar gyfer teithio i eich gwlad cartref (statsborgerskabslandet) neu y wlad lle rydych mewn perygl o erledigaeth.

Gallwch wneud cais i gael gwared ar hyn rejsebegrænsning

Plant sydd wedi cael trwydded breswylio yn Nenmarc, ac yn mynd ar daith ysgol i wlad arall yn yr UE fel arfer bydd yn gallu teithio heb gael pasbort os ydynt yn cael eu rhestru ar skolerejseliste. Datganiad o colli pasport (P -) gan yr heddlu (dim ond os ydych yn gwneud cais am basbort newydd oherwydd byddwch yn colli eich confensiwn neu estron) Ansøgningsløsningen yn cynnwys canllaw trylwyr i sut i gwblhau, a pa ddogfennau y mae’n rhaid i chi atodi. Os ydych yn blentyn, ac o dan y un mlynedd ar bymtheg, eich deiliad cyfrifoldeb rhiant i chi gyflwyno cais. Os ydych am barhau i gwblhau arbed digidol cais, dewiswch y»Dechrau digidol cais». Pan fyddwch wedi logio i mewn, gallwch adfer y hachub cais. Os ydych chi wedi newid i ddigidol cais, sy’n cael ei hanfon at y swyddfa mewnfudo, rhaid i chi gysylltu â ni.

Nid oes angen i chi gyflwyno cais newydd

Mae’n orfodol i ddefnyddio digidol hunan-gwasanaeth ateb PA- ar-lein, pan fyddwch yn gwneud cais am basbort ar gyfer tramorwyr, oni bai eich bod yn cael eu heithrio o’r gofyniad hwn. Pan fyddwch yn cyflwyno cais i’r swyddfa mewnfudo, byddwn yn prosesu eich data personol. Gallwch ddarllen mwy am eich hawliau a sut rydym yn trin eich gwybodaeth yn y ffurflen gais neu ar y dudalen hon: Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cais, mae’n rhaid i chi ymddangos yn bersonol yn y Udlændingestyrelsens Gwasanaethau. Os ydych yn byw y tu allan i mwy o Copenhagen, gallwch hefyd yn cwrdd yng ngorsaf yr heddlu, yn cofnodi biometreg. Pan fyddwch yn cwrdd yn Udlændingestyrelsens Gwasanaethau neu yn yr heddlu, mae’n rhaid i chi dalu’r ffi a llofnodi cofnod cerdyn. Olion bysedd, sy’n cael eu storio yn y pasbort, yn cael eu storio dros dro am hyd at diwrnod. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wedi cofnodi newydd olion bysedd, os nad yw’r pasbort yn unig yn cael eu cyhoeddi yn fwy na diwrnod ar ôl y olion bysedd wedi cael eu cofnodi. Gall fod yn wir, os ydych chi ar adeg y cais am basbort newydd yn ceisio am estyniad o’r eich trwydded breswylio neu chwilio am preswylio parhaol. Yn y sefyllfa hon y cais am y pasbort yn gyntaf yn cael eu prosesu pan fydd y drwydded breswylio yn cael ei ymestyn, neu os ydych wedi cael preswyliad parhaol, sydd fel arfer yn cymryd mwy na diwrnod