Denmarc yn tanysgrifio i’r dadleuol cenhedloedd unedig-datganiad — TELEDUNenmarc ar ddydd llun gytuno i y datganiad y CENHEDLOEDD unedig ar mudo mewn cynhadledd yn y moroco dinas Marrakech. Denmarc yn perthyn i y cydweithrediad rhyngwladol. Ni ddylai fod unrhyw amheuaeth am hynny. Y broblem rydym yn ei wynebu, rydym yn gallu datrys ei ben ei hun. Mae’n gofyn am gydweithrediad,»meddai Lars Løkke Rasmussen. Mae’r datganiad, sy’n dwyn yr enw Byd-eang Compact ar gyfer Diogel, Trefnus a Rheolaidd Mudo, wedi creu ddadl fawr mewn llawer o wledydd. Gan gynnwys hefyd yn Denmarc. Y nod yw i, ymhlith pethau eraill, i fynd i’r afael mudo anghyfreithlon, ond hefyd yn pwysleisio bod mudwyr angen i chi fod yn rhan weithredol o gymdeithas. Mae’r llywodraeth yn cysylltu â’r daneg Blaid pobl yn ofni bod y datganiad yn cael dylanwad ar y daneg polisi mewnfudo, oherwydd ei fod yn cynnwys fformwleiddiadau sy’n amlddiwylliannol dylai gweithgareddau fod yn ei hyrwyddo, a bod yr amodau ar gyfer ymfudwyr yn gyffredinol mae angen eu cryfhau. Mae wedi Lars Løkke Rasmussen ei wrthod. Nid yw’n credu bod y datganiad yn ‘newidiadau coma mewn daneg polisi mewnfudo’, ac yn pwysleisio bod nid yw’n gyfreithiol rwymol. Lars Løkke dywedodd Rasmussen yn ystod hasteforespørgsel ar ddydd mercher ei fod yn gweithio ar hyn a elwir yn esboniad o’r bleidlais i egluro sut y daneg llywodraeth yn dehongli’r datganiad. Y pwrpas yw i ymateb i feirniadaeth a chamddealltwriaeth. Ddydd llun yn dweud wrth y prif weinidog i DELEDU y yr Iseldiroedd, Norwy a Lithwania hefyd yn esboniad o’r bleidlais, a’i fod yn gobeithio y bydd mwy o wledydd yn dilyn siwt. Mae’r datganiad yn y CENHEDLOEDD unedig sydd wedi aelod-wladwriaethau. Mae’n cael ei, fodd bynnag, yn bell o fod yr holl bod yn fodlon, ac o leiaf o wledydd wedi adrodd eu bod yn ei wneud nid yw eisiau i fod gyda nhw. deuddeg y CENHEDLOEDD unedig aelod-wladwriaethau cyn-cyhoeddi y bydd, nid yn tislutte eu hunain yn y Marrakesh datganiad. Y deuddeg o wledydd yn: Mae’n dweud bod ‘y boblogaeth ffrwydrad’ o Affrica ar y ffordd, ac felly mae’n gadarnhaol bod datganiad yn awgrymu y dylai fod yn haws i ddychwelyd ymfudwyr anghyfreithlon. Mae presennol folkeretslig rhwymedigaeth i gymryd ei dinasyddion yn y cartref. Mae’n nid yn unig yn digwydd yn eang ddigon. A pam ei bod yn werthfawr i rai o wledydd, rydym yn gwthio ar y blaen ar eu rhwymedigaethau rhyngwladol, ac yn ailddatgan y gwleidyddol,»meddai Lars Løkke Rasmussen. Mae’n credu ei bod yn bwysig gwahaniaethu rhwng fewnfudwyr a wahoddir yma i weithio, a’r rhai sydd yma heb hawl cyfreithiol. Mae rhaid i unrhyw amheuaeth fod.

Fodd bynnag, mudo yn hawl dynol. A gall mudo byth fod yn achos afreolus, meddai Lars Løkke Rasmussen o rostrwm ar y gynhadledd y CENHEDLOEDD unedig ar ddydd llun. Ar yr Danish bobl y Blaid fel cadeirydd parti Kristian Thulesen Dahl fel Denmarc chwith i lofnodi’r cytundeb. Yn ystod trafodaeth gyda’r prif weinidog yr wythnos diwethaf, dywedodd bod y llywodraeth yn gwrth-ddweud ei hun. Ar y naill law y llywodraeth yn dweud bod y datganiad hwn wedi cael effaith da ar gyfer Denmarc, oherwydd gallwn yn gynyddol ymrwymo gwledydd affrica i gymryd yn erbyn ei dinasyddion ei hun, fel y byddem yn hoffi i anfon allan, dywedodd Kriistian Thulesen Dahl, ac yn parhau: — Ar y llaw arall, mae’r llywodraeth yn dweud, bod, lle mae hyn i gyd am y testun y datganiad, yr wyf gwahanol leoedd yn meddwl yn achosi problemau ar gyfer Denmarc, nid yw’n gyfreithiol rwymol. Felly, rydym yn y bôn dim ond neidio i fyny ac yn disgyn i lawr ar.

Gall y ddau fod yn iawn

Ar ddydd llun, yn mynnu y blaid udlændingeordfører, Martin Henriksen, Denmarc dylai aros allan yn y datganiad, ond mae’n edrych yn gadarnhaol ar yr hyn a elwir yn esboniad. Os yw’n wedi bod yn dda ei ddatganiad, felly rydym wedi nid oes angen esboniad. Ond mae’n dda eich bod yn mynd i mewn ac yn cymryd amheuon am y pethau gwaethaf, meddai Martin Henriksen i Ritzau. Lars Løkke Rasmussen yn cael ei gymryd i Foroco, ac ar ôl y ddau mewnfudo ac integreiddio gweinidog Inger Støjberg (V) a gweinidog ar gyfer datblygu cydweithrediad Ulla Tørnæs (V) yn gwadu eu bod yn cymryd i ffwrdd