Dinasyddiaeth — HAWDDHyd yn oed os nad ydych yn cwrdd â’r gofynion i gael daneg dinasyddiaeth yn eich cais yn cydymffurfio â nifer o’r rheolau ffurfiol. Nad ydynt yn cydymffurfio yn arwain at gwrthod ac yn amser prosesu hirach.

a. Colombia, Philippines, Afghanistan, Moroco, gwlad Thai ac India gyda’u ceisiadau ar gyfer daneg dinasyddiaeth. Rydym yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r holl rheolau ffurfiol ac yn gyfrifol am y cyswllt parhaus â’r berthnasol daneg awdurdodau. Mae ein gwaith achos yn sicrhau cyflym trin a’u cymeradwyo gan y y cais cyntaf — a byddwn yn rhoi gwybod i chi yr holl ffordd drwy. O dan y cyfansoddiad, gall foreigner gall dim ond caffael daneg dinasyddiaeth yn ôl y gyfraith, sy’n golygu mae’n rhaid iddo gael ei benderfynu yn y Senedd danaidd, cyn daneg dinasyddiaeth yn gallu cael ei roi i ymgeisydd. Yn flaenorol, mae wedi bod yn o’r fath, bod yn rhaid i chi ymwrthod ei dinasyddiaeth blaenorol i ennill daneg dinasyddiaeth, ond sut mae’n cael ei nid yw yn fwy o. o fis medi pan fydd yn cael ei fabwysiadu rheolau newydd sy’n ei gwneud yn bosibl i gael dinasyddiaeth deuol. Mae’n golygu daneg gall dinasyddion gael pasbort newydd mewn gwlad arall, tra ar yr un pryd yn cadw ei daneg pasbort, os oes modd yn y wlad honno. Y gyfraith ar daneg cenedligrwydd wedi newid i lawer o dane lawenydd, sy’n gweithio dramor, gan ei fod yn agor llawer o proffesiynol a phersonol drysau. Er enghraifft, daneg dinesydd i gael dinasyddiaeth americanaidd ac i weithio ar gyfer y ffederal llywodraeth yr unol daleithiau. Yn y gorffennol, yr ydych wedi rhoi i fyny ei daneg UE dinasyddiaeth. Mae’n amod i fod yn daneg dinesydd yr ymgeisydd yn addo ffyddlondeb a theyrngarwch y gymdeithas.

Mae’n digwydd yn y ffurf llofnod

Yn ogystal, mae’n amod bod yr ymgeisydd yn datgan i gydymffurfio â daneg deddfwriaeth a pharch sylfaenol daneg egwyddorion y gyfraith. Gall yr ymgeisydd ddim yn cael ei ddyfarnu daneg dinasyddiaeth os bydd y person yn cael ei ddedfrydu i diamod dedfryd o garchar am o leiaf blwyddyn a hanner. Yn ogystal, nid yw personau sy’n cael eu dedfrydu i o leiaf chwe deg diwrnod diamod amddifadu o ryddid ar gyfer terfysgaeth nac yn gwneud cais am ddinasyddiaeth. I wneud cais Am daneg cenedligrwydd, un o sgiliau iaith y dangosir gan dystysgrif, y mae’n rhaid iddo fod ynghlwm wrth y cais. Mae hon yn pasio arholiad mewn daneg. Hefyd yn enw ar y prawf dinasyddiaeth mae’n rhaid eu pasio. O. ym mis medi yw y prawf wedi cael ei gwneud yn fwy anodd o ganlyniad, mae llywodraeth newydd. Lærematerialet, Democratiaeth a bywyd bob dydd yn Nenmarc, sy’n cael ei dynnu at hyn, gellir ei ddefnyddio ar gyfer paratoi. Rheolau arbennig yn berthnasol i blant, sy’n golygu y gall plentyn yn unig yn dod yn Danish dinesydd os y rhieni yn rhoi dinasyddiaeth. Yn ogystal, mae rheolau arbennig ar gyfer mabwysiadu a phlant nad oes ganddynt y cyfle i gael ei roi dinasyddiaeth trwy eu rhieni. Amodau arbennig yn berthnasol i rai grwpiau o ymgeiswyr, sy’n golygu opholdsperiodens gofynion hyd fod yn llai. Daneg dinasyddiaeth ni all gael ei gyflawni os bydd y ddyled y cyhoedd yn dal i fod yn ddyledus. Mae’n dod i chymorth, cymorth i blant, yn talu i ddydd, gofal, cymorth tai, boligindskudslån, trethi a thaliadau. Felly, mae’n bwysig bod yr holl ddyledion yn cael eu talu cyn ceisio i wneud cais am daneg dinasyddiaeth gan ei fod yn cael ei gwirio. Mae’n amod ar gyfer cael daneg cenedligrwydd bod yr ymgeisydd wedi cynnal trwydded breswylio parhaol ac sy’n byw yn Nenmarc. Mae yna, fodd bynnag, yn eithriadau i’r gofyniad hwn, os bydd y ceisydd yn cael nordig, saesneg, dansksindende sydslevigere neu os bydd y priod yn gweithio dramor ar gyfer daneg diddordebau