DNAtest — rydym wedi cyflwyno DNAtest mewn ugain mlynedd cyfan o SgandinafiaArchebu eich prawf DNA heddiw, rydym yn rhoi pawb yr hawl diderfyn o ddychwelyd, mae ein cwsmeriaid yn cael eu cyfyngu gan y arferol un-ar-bymtheg diwrnod iawn o ddychwelyd gan fasnachu ar y rhwydwaith, anfon y nas defnyddiwyd pecyn y prawf yn dychwelyd, hefyd ar y ex. ar ôl i chi fynd y flwyddyn neu fwy, dim ffioedd cerdyn credyd neu ffioedd cosb os nad ydych yn dychwelyd. Byddwch yn ofalus gyda efelychiadau, ni all unrhyw un yn dynwared DNAtest mwy nag ugain mlynedd o brofiad, yn ddrud i fod yn sownd gyda’r prawf ei bod wedi bod yn aros holl ymestyn ar’ ac felly y beth bynnag allwch ddibynnu ar. Cael eich prawf yn cael ei wneud yn gywir y tro cyntaf yn y DNAtest Rydym yn cael y chyflwyno amser byrraf yn Ewrop ar gyfer y dwbl-profion gyda lleiafswm — genetig pwyntiau marcwyr, canlyniad y prawf yn saesneg a heb hy.

ein holl gwsmeriaid yn cael y canlyniad prawf i: profion tadolaeth, moderskabstest, tvillingetest a theulu prawf, mewn dim ond dau ddiwrnod busnes. Mae dau diwrnod gwaith o’r amser y byddwn yn derbyn eich prawf yn ôl, byddwch yn cael y canlyniad ar bost. Gwylio clip o’r gyfres sydd wedi mynd ar sianel Har ydych chi erioed wedi meddwl am y syniad, bod eich tad efallai na fydd eich tad biolegol. Efallai tebyg i chi nid yw eich brodyr a chwiorydd, neu efallai eich bod wedi dim ond i bob amser wedi bod yn un neu un arall o’r anesboniadwy yn teimlo bod yna rhywbeth nad yw’n addas. Heddiw, rydym wedi Ewrop mwyaf union a mwyaf diogel profion DNA. Mae ein holl brofion yn cael eu perfformio gyda’r dechnoleg ddiweddaraf ac yn cael yr holl dwbl-profion gyda lleiafswm — genetig pwyntiau marcwyr. Rydym hefyd yn gwneud prawf gyda hyd at pedwar deg-wyth pwynt mewn achosion arbennig. Rydym wedi byrraf prawf amser yn Ewrop ac yn y dadansoddiad o’r rhan fwyaf o brofion o’r DNAtest gweithredu express. Mae’n golygu, yn y tadolaeth prawf, mamolaeth, yn profi ac yn y ddau brawf, yn derbyn ein cwsmeriaid canlyniad prawf yn y post dim ond dau o bob dydd ac mae’n yn saesneg. DNAtest cynnig fel yr unig un yn Ewrop diderfyn polisi dychwelyd ac arian yn ôl gwarant ar bob un o’n cynnyrch. Gyda ‘Fostertest’ a yw’n bosibl i brofi y tadolaeth y plentyn yn y groth hyd yn oed ar ôl. wythnos o feichiogrwydd heb risg i’r plentyn yn y groth. Rydym yn cydweithio gyda meddygon a allai gymryd perthnasol sampl gwaed o’r fam a mundskrab o bosibl tad.

Mae’n cymryd tua

munud, nid oes gennym unrhyw amser aros ar neu ar y rhestrau aros. Y prawf gwaed ac mundskrab gall hefyd yn cael eu cymryd gan feddyg preifat. Y canlyniad yw fel arfer, naw gan yr ymateb cadarnhaol a ar gyfer ymateb negyddol. Yr amser ymateb ar gyfer fostertest yn — diwrnod busnes, uchafswm o ddeng diwrnod gwaith, ar brofion a wnaed yn Denmarc. Rydym wedi cwsmeriaid bodlon am fwy nag ugain mlynedd. Fel yr unig un ar y farchnad, rydym yn cyflenwi pob math o dna teulu profion. Rydym yn cael ei reoli gan e-marc ar gyfer rhwymedigaethau cyfreithiol ac yn ddiogel siopa ar-lein. DNAtest yn cynnig hawl diderfyn o ddychwelyd a hawl i dynnu’n ôl. Nid ydym yn gofyn cwestiynau — i chi ddychwelyd eich pecyn y prawf nas defnyddiwyd. Ein cwsmeriaid bob amser yn cael y dewis i roi eu barn am y DNAtest i wybod yn Trustpilot neu drwy e-marc. Rydym wedi cymryd rhan mewn y div. Rhaglenni TELEDU, yn ogystal ag yn y mwyafrif o’r rhaglenni Radio yn Sgandinafia, ac mewn amrywiaeth o aviserartikler y byddwch yn dod o hyd yma ar y safle. Rydym yn cael cwynion bob wythnos wythnos o gwsmeriaid o rogue darparwyr profion DNA yn Nenmarc wedi cael yr hyn y maent wedi cael eu addawyd ac mae wedi talu ar ei gyfer. Ar ôl talu, dewiswch fakturabetaling a ViaBill, er mwyn i chi medru cael y taliad rhannu dros — mis, y ffi a’r di-log rhandaliad