Dod o hyd i eich perchen-feddiannu eiddo YMA yn cael ei perchen-feddiannu eiddoPerchen-feddiannu eiddo yn cael ei greu gan un o’r mwyaf blaenllaw y wlad pyrth ar gyfer gwerthu a rhentu eiddo masnachol. Mae’r safle yn gweithredu fel un pwynt mynediad ar gyfer yr holl sydd yn chwilio am berchennog eiddo a feddiannir gan ganolbwyntio ar y lleoliadau daearyddol sy’n addas ar gyfer y gorau a llawer mwy. Yn y ddewislen ar y dde, mae yna nifer o linciau defnyddiol sy’n eich helpu i ddechrau arni gyda broses ac yna yn dechrau eich chwilio am y perffaith eiddo.

Yn Copenhagen a Københavs yr ardal gyfagos, mae dal i fod galw uchel ar gyfer ystad masnachol go iawn. Bydd y ddau y galw am ofod swyddfa a butikslokalerne yn dal yn cynyddu, ac mae’r galw yn lledaenu oddi wrth y ddinas fewnol ac allan yn y maestrefi. Yn enwedig Butiksejerlejligheder a chyfranddaliadau yn eftertragetede, yn dangos makredsprogonose o Gartref Galwedigaeth. Gweler ffeithiau a rhagolwg o Gartref Swyddi Herning Dinesig a Groes Las Denmarc wedi cytuno ar y pris gwerthu. Mae sôn am y Groes Las-mae’r eiddo ar Bethaniagade yn y canol o Herning, denmarc, fel cyfran o’r Economi — a erhvervsudvalg wedi penderfynu i brynu. Mae’r eiddo tai, ymhlith pethau eraill Varmestuen a lloches, a gall yn awr yn edrych ymlaen at ail-adeiladu. Y cynllun yw i rwygo yr adeiladau sy’n bodoli eisoes i lawr ac yn adfer chyfleusterau, sydd, fel y presennol, a fwriedir i gartrefu pobl sy’n agored i niwed yn yr ardal. Y gost ar gyfer y broses hon yn cael ei gyfrifo i fod yn tua, miliwn o ddoleri. En Blue Cross a Herning kommune yn cael ei cytuno ar bris gwerthu o bedwar miliwn o ddoleri, cyfanswm y pris, gan gynnwys y gwaith papur sy’n cyd-fynd, yn cael i fod tua chwe miliwn. Y rheswm am yr addasiad yw bod yr adeiladau yn fyr, yn dod i ben-o-bywyd. Maent yn hen, gwisgo ac yn hen ffasiwn ac mae angen amnewid. Rwyf, felly, yn Herning Fwrdeistref, gyda gall y prosiect hwn yn creu rhai gwell a mwy tidspassende cyfleusterau i ddinasyddion sydd dan anfantais yn y fwrdeistref. Ar yr un pryd, yn treiddio yn yr ardal adnewyddu trefol. Mae’r adeiladau newydd yn cael eu disgwyl i fod yn barod ymhen dwy flynedd. mae’r prosiect Ar Nørrebrogade a leolir yn ganolog yng Vejle yn y. -sgwâr-droed adeilad, sydd yn y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn eiddo gan C. F.

Moller penseiri

Mae wedi bod yn frwydr anodd i gael yr adeilad ei werthu, ond erbyn hyn mae wedi llwyddo yn olaf. Mae’n lleol buddsoddwr yn Vejle, denmarc, sydd wedi caffael yr eiddo mawr o, chwe miliwn. Pan gafodd ei hadeiladu yn, yr oedd yn wreiddiol ffedog — a kittelfabrik. C. F. Moller penseiri brynodd yr eiddo yn ar gyfer y diben o wneud cais y fel stiwdio dylunio. Ar ôl iddo symud o’r eiddo yn, bydd yr eiddo yn parhau i fod ar werth neu ar rent allan. Roedd hyn yn gwanwyn llwytho wedi’i dargedu gwerthiant strategaeth, ac ers y farchnad yn ffafriol, yna daeth y gwerthiant y tŷ yn y cwrs o ddeg diwrnod. Darllenwch y erthygl cyfan ac yn gweld lluniau o’r adeilad, y Coop wedi yn unig o dan pum mlynedd ar hugain yn berchen ar y ddwy ystad Sønderhøj a MegaSyd gyda lleoliad yn Viby ger Aarhus. Mae llawer wedi digwydd yn Viby yn ôl, ac ar ôl pum mlynedd ar hugain o ddatblygiad y maent wedi dewis i werthu allan. Yn y cyfanswm bydd tua. metr sgwâr, y Coop wedi rhoi i fyny ar werth. Ers y datblygiad y prosiect yn dechrau yn y ddechrau’r au yn yr ardal yn terfynu y ffatri safle. Mae hyn yn sefyll mewn gwrthgyferbyniad i’r ardal ddeniadol o’r gweithgaredd mae wedi dod. Y Coop ers hynny, maent yn gosod yr ardal ar werth yn derbyn nifer o gynigion gan y ddau daneg a buddsoddwyr tramor sydd â diddordeb yn yr eiddo. Mae’r gwerthiant yn disgwyl i nôl biliwn, i gael ei ddefnyddio ar gyfer moderneiddio y Cytiau butiksnet a digido. Yn y Pencampwriaethau o gymru sydd dan glo yn y maes dros y pum mlynedd ar hugain diwethaf wedi cael ei ddefnyddio fel ffatrïoedd ac yn ddiweddarach i’r ardaloedd diwydiannol sydd â swyddfeydd a siopau. Darllenwch y erthygl cyfan yr Ardal rhwng y City ganolfan ac yn yr orsaf drenau yn union adnabyddus am afieithus bywyd yn y strydoedd, ond gall fod yn edrych fel pe ei fod yn union yr hyn y mae’r ardal wedi yn y siop. Cydweithrediad rhwng Høje-Taastrup Fwrdeistref, daneg Canolfannau siopa a EjendomsSelskabet Norden fydd yn gwneud yr ardal dawel i mewn i gyfuniad o ystad masnachol go iawn a tai. Mae’r ardal yn ymestyn dros ardal fwy na deugain o gaeau pêl-droed, a fydd yn y dyfodol yn cael eu deniadol i gynnal busnes, yn byw, yn siopa ac yn gweithio. Mae’r cydweithrediad rhwng y tair plaid yn arwain at arealudviklingsselskab gan yr enw o Høje Taastrup (P S. dyma’r cwmni a fydd yn gyfrifol am y prosiect ei hun. Tai, eiddo masnachol a fydd parciau, yn ystod y flwyddyn sydd i ddod i egino. Yn y lle cyntaf, fodd bynnag, y cwmni a bwrdd cyfarwyddwyr y dasg o ddod o hyd i gyfarwyddwr sy’n meddu ar y sgiliau i lifft y cyfrifoldeb. Høje Taastrup Fwrdeistref yn cyfrannu nid yn unig yn ariannol, ond mae hefyd yn cynllunio i adeiladu y neuadd y ddinas newydd wedi ei leoli yn ganolog yn y dref newydd. Ar y ffordd y mae’r dosbarth yn cael ei newydd pefriog rhan o Austin. Darllenwch y erthygl cyfan Cushman Wakefield Coch fel y cyntaf erhvervsmægler data yn barod ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’r ffigurau yn dangos bod yn gosod y cofnod, gyda chyfanswm o drafodion eiddo tiriog ar gyfer biliwn. kr. Mae cynnydd o dri deg pump, gyda y bargeinion a wnaed gyda fuddsoddwyr tramor. Y maes diwydiannol a logistaidd eiddo yw cyfran tramor yn. Hefyd o fewn y gwesty eiddo tramor goruchafiaeth clir. Y cynnydd, fodd bynnag, yn berthnasol yn unig y tu allan i’r brifddinas. Tra bod y cyfanswm cyfaint y trafodion yn Aarhus, Odense ac Aalborg oedd yr uchaf a gofnodwyd ers, yn transaktionsvolumenet yn yr ardal fetropolitan wedi gostwng o, bedair biliwn. kr. yn, mae’r, chwe biliwn. kr. yn. CapMan Nordig Incwm o Eiddo yn y Gronfa (‘CMNPI’) wedi prynu y Oer Grays. metr sgwâr produktionsejendom ac yn bencadlys yn Skovlunde. Mae’r gwerthiant yn cael ei gyfryngu gan y TrueMarketValue. Mae’r eiddo, sydd wedi’i leoli yn Tonsbakken, yn cynnwys swyddfa, warws a chyfleusterau storio, ac mae wedi’i leoli gyda mynediad da ar y cyfan mwy o Copenhagen. Rydym yn gyffrous iawn am y buddsoddiad hwn yn Denmarc. Mae’r eiddo wedi cryf yn y tymor hir llif arian ac yn cyd-fynd yn dda i mewn i y gronfa ar y strategaeth fuddsoddi. Mae’r lleoliad yn agos at Copenhagen yn dda ac mae’r eiddo yn fodern ac yn hyblyg, meddai Peter Gill, investeringsdirektør ar gyfer CapMan Ystad Go iawn. TrueMarketValue hefyd yn credu bod y cytundeb yn cael ei ennill-ennill ar gyfer y ddau partïon. Sildestrup Øvej A, Idestrup yn gweithio umildbart fel plaen cyfeiriad ar yr Ynys, ond mae’r rhan fwyaf yn ddiweddar amser, mae wedi dim ond mae hyn eiddo wedi bod yn y ganolfan o wrthdaro bod y ddau yn cynnwys mawr entreprenørkoncern, y fwrdeistref, yr heddlu a beicwyr. Perchennog y cyfeiriad yn y teulu-yn berchen grŵp o gwmnïau gyda Jens Hørby Jensen yn y blaen, sydd ymhlith pethau eraill yn berchen ar y arwain nedrivningsfirma J Jensen. Yn ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf, maent wedi dewis i rentu yn y cyfeiriad. Y tenant a elwir yn eftersigne Thomas, sy’n honni y bydd yn defnyddio eiddo ar gyfer ei haveservicefirma. Mae wedi eu gweld gydag aelodau eraill y rockergruppen yn eu cau clwb. Guldborgsund dinesig yn ystyried, ymhlith pethau eraill, yn pasio i ffwrdd hashservice yn newydd cyfeiriad, a oedd yn cael ei wrthod. Mae’r ddau yn anhysbys unigolion, yn y bwrdeistref ac mae’r heddlu wedi argymell J Jensen beidio â rhentu y tŷ allan. Mae’n nid yn uniongyrchol anghyfreithlon i brydles ar gyfer cysylltiadau i’r rockergruppen, ond yn y fwrdeistref politianmeldte d. Ionawr J Jensen am beidio â chydymffurfio â’r waharddeb y hande a ryddhawyd. Bydd yn ddiddorol i weld sut bydd y mater yn dod i ben. Os ydych am weld yr erthygl gyfan, fel Mikael Goldschmidt, pwy sydd y tu ôl y isenkræmmerkæden Imerco un o’r mwyaf ejendomsforhandler gwerthu mwy o gartrefi a erhvervsjendomme yn Copenhagen. Mae yna, ymhlith eraill, gwerthu rhan o’r -tallet yn Ørestad a Enghavevej deugain gyda Vega yn y Vesterbro ardal. Faint sydd wedi cael ei gwerthu am nad yw’n hysbys, fodd bynnag, yn y prynwr at y Meddyg Pensiwn — mae’n dweud ddau barti mewn datganiad i’r wasg. Prydain ejendomsforvalter Meyer Bergman dechreuodd bum mlynedd yn ôl i brynu manwerthu yn Copenhagen gwmpas y Tŵr crwn. Gyda’r weledigaeth i wella a gwella effeithlonrwydd maent yn mynd i mewn i’r farchnad, a oedd erbyn hynny wedi cael ei ddominyddu gan gwmnïau lleol. Rhywbeth a fyddai’n profi i fod yn broffidiol yn dychwelyd ar fuddsoddiad. Eisoes yn dair blynedd yn ôl, maent yn gwerthu rhan o portfløjen ar Købmagergade i Cordea Savills i miliwn ac yn ddiweddar maent yn wedi gwerthu pedwar eiddo mwy am miliwn o ddoleri. Maent yn cael felly, bron yn sgorio biliwn yn y blwch ar y butiksejendommene. Gyda pris fesul metr sgwâr o bron i. coronau, maent yn ôl pob tebyg wedi ennill hanner cant yn fwy na beth Meyer Bergman wedi eu prynu i mewn ei amser. Darllenwch yr erthygl gyfan ar