Dyddiol lwfans cynhaliaeth, y gwyddoniadur rhad ac am ddim



Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) Diweithdra (neu dim ond budd-daliadau diweithdra) yn Nenmarc, gwirfoddol cynllun yswiriant ar gyfer gweithwyr cyflogedig a hunan-gyflogedig. Mewn gwledydd eraill mae gwahanol amrywiadau o’r dagpengeordninger yn yr Almaen yn arbejdsløshedsforsikringer drwy ddeddfwriaeth wedi ei gwneud yn orfodol a’r cyflogwr-ariannu. Yn y gwledydd nordig, mae dagpengeret, a all ei ennill. Y Daneg cynllun yswiriant, a oedd yn elfen arwyddocaol yn y model daneg, a weinyddir gan y wladwriaeth diweithdra arian, yn ôl y gyfraith yn anelu i sicrhau bod aelodau’r iawndal ariannol am y golled o incwm yn achos o ddiweithdra. Rydych hefyd yn medru cael budd-daliadau diweithdra mewn cysylltiad â salwch ac anafiadau eraill neu feichiogrwydd a genedigaeth — hyn a elwir yn budd-dal Salwch. Mae gennych yr hawl i dderbyn budd-dal diweithdra ar gyfer dwy flynedd os ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, mae yna rai eithriadau ar gyfer graddedigion ffres ac yn conscripts. Mae rhai eithriadau dros dro a fabwysiadwyd gan y Senedd danaidd yn y cyfnod — ar y cyd â colli dagpengeret.Y uchaf y lwfans dyddiol ar kr. ar y diwrnod — mae’n debyg i kr. yr wythnos. A ydych yn deltidsforsikret, yn cael y gyfradd uchaf o o kr. ar y diwrnod, sy’n cyfateb i. kr. yr wythnos.Y uchaf dyddiol yw lwfans kr. ar y diwrnod — mae hyn yn cyfateb i. kr. yr wythnos. A ydych yn deltidsforsikret, yn cael y gyfradd uchaf o kr. ar y diwrnod, sy’n yn hafal i. dkk. yr wythnos. Yr egwyddorion sylfaenol ar gyfer dyrannu budd-daliadau cymdeithasol yn cael eu sefydlu yn Dagpengeloven o, a oedd y cyntaf danaidd yn gweithredu ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer arian. Yna daeth newid graddol i’r egwyddor a oedd mewn grym ar y fynedfa i’r au. Roedd yn seiliedig ar amcan, a bod yr iawndal am golli incwm neu golled mewn cyfoeth dylai fod yn ddigonol i greu diogelwch cyffredinol ar gyfer y dinasyddion, a oedd yn na allai hyd yn oed yn amlwg yn eu darparu. Yr amcan hwn ei ddiwygio ar ddiwedd y au ac yn y degawd cyntaf y au, lle y activation oedd yr egwyddor ganolog Yn yr un cyfnod mae eu cyflwyno isel arbennig budd-daliadau ar gyfer pobl sy’n cael eu hystyried yn anaddas neu yn amharod i fod yn integredig yn y farchnad lafur, f. ex. dechrau, -timersreglen a kontanthjælpsloftet. Mae’r rhain yn arbennig budd-daliadau yn dod i ben mewn cysylltiad â Llywodraeth Helle Thorning-Schmidt, finanslovsaftale ar gyfer Dinasyddion sydd eisiau sicrhau gwell iawndal os ydynt yn cael eu heffeithio gan ddigwyddiad cymdeithasol, felly mae angen i ni sicrhau drwy’r preifat ychwanegol yswiriant neu ar y cyd drwy gynlluniau. Iawndal am golled mewn enillion yn y newid i fudd-dal diweithdra (yr hyn a elwir yn cymhareb newydd) ac ymddeol yn gynnar wedi gostwng gan o LO-gweithiwr ar gyfartaledd enillion yn i yn. Mwy gwahaniaethol dadansoddiad o yn dangos bod murers iawndal yn gostwng o saith deg i ddeugain y cant, tra bod cyflog isel rengøringsmedarbejder, yn, yn cael iawndal o, yn cael hyn yn gostwng i oed yn. ym mis mai, mae’r llywodraeth GEIDWADOL yn ‘adfer’ pecyn y maent yn teimlo y byddent yn cyfrannu pedwar ar hugain biliwn. kr. ar gyfer y cyhoedd gyllideb. Ar y pryd, yn y gobaith y byddem yn cael diffyg, a oedd yn byw i fyny at y cydgyfeiriant yr UE ar y gofynion. Y cynnig a gynhwysir bl. a. rhewi o overførselsindkomsterne (pensiwn, UM, ac ati). Ond ni fyddai DF yn mynd i ben y pensiwn, ac felly maent yn awgrymu, yn ystod y trafodaethau yr ydych chi yn lle hynny, yn cwtogi ar y budd-dal diweithdra cyfnod hyd at ddwy flynedd ac yn dyblu genoptjeningsperioden. Mae hyn yn ei fabwysiadu gan y Senedd danaidd d. Mehefin, lle mae V, K, DF, LA ac yn RV yn pleidleisio ar gyfer