Eich cyfreithiwr yn y gyfraith ansolfedd — i Osgoi bod yn agored i gosbauYw ansolfedd economaidd o ganlyniad, a oedd mewn rhai achosion efallai ei fod yn anochel ar gyfer busnes. Y prif bwrpas a methdaliad yn cael y sylweddoli asedau y dyledwr ac yn gael y rhain dosbarthu ymhlith y gwahanol gredydwyr. Gyfraith ansolfedd yn set o reolau sy’n disgrifio sut y credydwr a’r dyledwr mae’n rhaid ymddwyn, pan fyddwch yn sefyll yn y sefyllfa y ddyled yn cael ei dalu. Ar RAN Cyfreithwyr, rydym yn cynghori cwmnïau sydd mewn argyfwng ariannol ar gyfraith ansolfedd a methdaliad. Rydym yn gweithio o’n canolfan yng Valby, ond yn darparu konkuressager ym mhob un o Copenhagen ac yn Frederiksberg. Ar RAN Cyfreithwyr yr ydym wedi blynyddoedd lawer o brofiad gyda cwnsela mewn materion sy’n ymwneud â ansolfedd gyfraith, a methdaliad anghymhwyso cyfarwyddwyr cwmni. Rydym bob amser yn barod i roi cyngor ac arweiniad ein cwsmeriaid mewn cysylltiad â eu methdaliad, fel eu bod yn cael yr ateb gorau posibl. Os bydd y methdaliad yn cael ei digwydd, mae ein prif dasg yw i ymchwilio a ateb bod yn y gorau ac leiaf beichus ar gyfer ein cwsmeriaid ac yn eu credydwyr. Os ydych chi angen cyfreithiwr i chi a all eich helpu yn y maes o gyfraith ansolfedd, yn sefyll YN Gyfreithwyr. Mae croeso i chi ein ffonio ni ar neu llenwch y ffurflen gysylltu a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

Methdaliad yw’r ateb terfynol, yn ôl y mae person naturiol neu gyfreithiol gael ei ddatgan yn fethdalwr.

Y dyledwr a’r credydwr yn gallu ffeilio ar gyfer methdaliad

Os nad wneud yn gywir, gall fod canlyniadau ar ffurf o sancsiynau economaidd neu datgymhwyso o gyfarwyddwyr y cwmni. Felly, mae’n bwysig i gael y cyngor cywir ar sut konkursbegæringsprocessen i symud ymlaen. Os ydych wedi bod yn wynebu hawliad, ar boen o anghymhwyso person rhag bod yn gyfarwyddwyr y cwmni, mae’n bwysig eich bod chi’n ymateb. Datgymhwyso o gyfarwyddwyr y cwmni canlyniadau i mewn, eich bod yn gallu gyrru busnes, neu fynd i mewn i faes rheoli yn y tair blynedd nesaf.

Gallwn eich helpu i arwain cryf amddiffyn y dde er mwyn i chi ni fydd yn destun sancsiynau