eiddo — Gyldendal — Den Siop Danskehawliau eiddo, yn llawn hawliau eiddo, yr hawl i ym mhob ffordd i gael y defnydd o eiddo preifat, i’r graddau y mae gwneud cyfyngiad penodol, gan preifat contract neu gan y gyfraith. Cyfyngiadau derbyn allai ddeillio o e. e. pantsætnings neu brydles, a chyfyngiadau yn ôl y ddeddfwriaeth o ganlyniad i ddarpariaethau yn y bl. a.

Perchnogaeth hefyd yn cyfeirio at yr eiddo ar unwaith, oherwydd bod y llys yn deillio o un arall yn uwch ar y dde. Yn wahanol i’r eiddo cyflawn yn rhannol neu hawliau eiddo cyfyngedig, gan ddarparu mynediad i wedi eiddo mewn ystyr arbennig, e. e. addewid, hawddfraint neu hawliau tenantiaeth. Y partïon i’r cytundeb gall gael nifer o broblemau mewn perthynas â trydydd parti gan eiddo y trosglwyddiad gall y broblem hon fod yn y cyfeirir ato fel y trosglwyddo perchnogaeth pontio. Gall er enghraifft, fod y cwestiwn o pan fydd y prynwr yn cael amddiffyniad yn erbyn dobbeltsalg neu amddiffyn yn erbyn y gwerthwr credydwyr yn cario allan atodiad o nwyddau a werthir. Neu gall fod yn gwestiwn a fyddai gwerthwr yn gallu cynnal mynediad i derfynu’r brynu neu i wneud gwrthwynebiad o analluedd yn berthnasol i brynwr gredydwyr a aftaleerhververe. Perchnogaeth yn pasio heb o raid fod ar amser penodol yn y cwrs o gytundeb. Bydd yn aml yn siarad am adegau gwahanol, yn dibynnu ar natur y broblem, ac yn rhannol natur y trosglwyddo nwyddau, e. e. ar ystad go iawn, eiddo symudol neu hawliadau. Trosglwyddo perchnogaeth inviolability yn cael ei warantu gan y gyfraith Sylfaenol §. Mae diogelu yn cynnwys yn y ffaith bod y cyhoedd yn unig o dan amodau penodol efallai yn gwneud yn ofynnol bod perchennog hepgor ei eiddo: gall Gwerthiant ond yn cael ei wneud yn erbyn iawndal llawn, ymwrthodiad gall dim ond lle mae budd y cyhoedd yn gofyn am hynny, a’r ymyrraeth rhaid bod gennych sail gyfreithiol yn y gyfraith. Archebu o’r fath gadael elwir expropriation. Mae diogelu yn cynnwys nid yn unig y perchnogaeth lawn o beth yn neu ar yr eiddo, ond hefyd hawliau cyfyngedig, fel cartrefi ar les a morgais yn y gyfraith yn ogystal â hawliau eiddo deallusol, e. e.

hawlfraint

Hefyd gyhoeddus yn creu hawliau yn cael eu diogelu, e. e. hawliau yn ôl i roi patent neu yr hawl i gynllun oherwydd y budd-dal. Y cyfansoddiad § a thrwy hynny yn gosod terfynau ar y ddeddfwrfa rhyddid i reoleiddio, ac y terfynau hyn rhaid i’r ddeddfwrfa, wrth gwrs, yn cael ei dalu i gynllun o ddeddfau, rheoliadau, e. e. cynllunio defnydd tir, cadwraeth natur a rheoleiddio masnachol. Y preifat dinasyddion, sy’n credu bod y gyfraith yn mynd y tu hwnt i’r hyn Y cyfansoddiad, adran yn caniatáu, gall gyfeirio’r mater at y llysoedd. Y Senedd danaidd wedi mabwysiadu’r gyfraith drafft ar expropriation, mae lleiafrif o un rhan o dair o’i aelodau yn gofyn bod y bil ni ellir lledaenu cyn ei fod wedi cael ei gynnal etholiadau newydd at y Folketing, ac mae’r cynnig yn cael ei fabwysiadu. Ejendomsretsbegrebet oedd y cyntaf a elwir yn saesneg yn y gyfraith yn y -t. y syniad o hawl yn eiddo na ellir ei symud neu eiddo symudol oedd yn ôl pob tebyg yn wreiddiol yn gysylltiedig â defnyddio neu ymelwa ar yr asedau a oedd yn seiliedig nid ar haniaethol ejendomsretsbegreb. Perchnogaeth yn gysyniad ennill eu plwyf yn Nenmarc dan ddylanwad y gyfraith naturiol, sy’n edrych ar berchnogaeth yn hawl absoliwt a allai fod yn gyfyngedig gan y pŵer y wladwriaeth. Yn erbyn y safbwynt hwn yn dadlau Anders Sandøe Ørsted yn gynnar yn t. o dan ddylanwad tramor theori, bod perchnogaeth yn gall fod yn amodol ar y cyfyngiadau, a oedd yn angenrheidiol yn y gymdeithas, ‘the cyfreithiol Dadansoddiad lles y plentyn’, gan ei fod yn rhoi y peth