ERSTATNINGSADVOKAT arbenigwyr mewn anafiadau traffig a atchwipio — erstatningsadvokaterne sy’n cael ei ledled y wladDamweiniau Car yn un o’r prif resymau am anaf personol yn Denmarc. Yn ôl y daneg Ystadegau, mae yn flynyddol ca.

Rydych wedi dod i niwed mewn cysylltiad â damwain traffig, yr ydych yn aml yn cael yr hawl i gael gwahanol fathau o iawndal a gwneud iawn. Achosion am iawndal mewn cysylltiad â damweiniau ar y ffyrdd yw ein harbenigedd ac mae ein erstatningsadvokater yn cael llawer o brofiad i ddod â hawliadau iawndal ac yn cael uchafswm yr iawndal ar gyfer ein cleientiaid. Os ydych wedi bod yn agored i atchwipio, mae croeso i chi fynd at ein arbennig dudalen gwybodaeth am iawndal ar gyfer atchwipio Damweiniau traffig ar y ffyrdd yn un o’r achosion mwyaf cyffredin o anaf yn Denmarc. Os ydych wedi cael eich anafu mewn damwain traffig, yr ydych yn aml yn cael yr hawl i i gael iawndal ar gyfer eich anaf personol. Fel arfer gallwch gael iawndal gan unrhyw barti neu â’r cwmni yswiriant a yw eich hunain gwmni yswiriant. Os nad oes ceir eraill yn cymryd rhan yn y ddamwain, felly, bod soloulykke, rydych ond yn medru cael iawndal os ydych wedi cael damwain neu wedi tanysgrifio i hyn a elwir yn førerpladsdækning yn ymwneud â’r cerbyd yswiriant cynhwysfawr. Os ydych chi eich hun yn gyfan gwbl neu’n rhannol ar fai am y ddamwain, mae yna opsiynau ar gyfer cael iawndal. Ym maes camwedd cyfraith berthnasol mae’r rheolau ar yr hyn a elwir amcan atebolrwydd mewn cysylltiad â damweiniau ar y ffyrdd. Mae’n awgrymu bod y gwrthbarti yswiriant cwmni fel sail i dalu iawndal i chi, er bod yr ail billist ni wedi gwneud rhywbeth o’i le. Gallwch, fodd bynnag, wedi gweithredu mor anghyfrifol, a bod iawndal yn cael ei derfynu neu leihau. Yn ymarferol, mae llawer, os yw eich iawndal yn cael ei derfynu neu leihau. Os bydd yr iawndal yn cael ei leihau, ei fod yn digwydd yn ymarferol, gyda mae tri o’r newydd i chi a fyddai fel arall wedi’u cael. Enghraifft o weithredu felly yn anghyfrifol bod yr iawndal yn cael ei leihau neu ei derfynu gall fod gan yfed a gyrru. Os bydd y ddwy ochr yn cael cyfran gyfartal yn y ddamwain, hynny yw, Yn yr un mor dda am ei, byddwch yn dal i fod â hawl i gael iawndal ar gyfer eich anaf personol. Mae’n orfodol i gymryd yswiriant atebolrwydd sifil yn Denmarc. Y gwrthbarti yswiriant atebolrwydd mae’n rhaid i wneud iawn am y difrod a bod y ddamwain yn achosi. Weld mwy am yr unigolyn erstatningsposter ar unwaith isod o dan y pennawd opsiynau ar gyfer iawndal. Os ydych chi, fel beicwyr, neu gerddwyr yn cael eu hanafu gan y car, y car yn yswiriant atebolrwydd fydd yn talu iawndal i chi ar yr un telerau ag mewn damwain traffig, lle mae dau geir yn rhedeg at ei gilydd. Nid ydych yn gwybod pwy y parti arall mewn damwain o dan amodau penodol, efallai y byddwch yn dal i fedru cael iawndal. Y cwmnïau yswiriant yn cael cymdeithas a elwir yn DFIM, sy’n sefyll ar gyfer daneg Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer yswiriant modur. Y gymdeithas hon yn talu iawndal yn sefyllfaoedd lle y pleidiau eraill yn anhysbys. Mae’r gymdeithas hefyd yn talu iawndal os bydd y parti arall yn cael y cymeriad o yswiriant atebolrwydd. Yn ymarferol, mae’r ddarpariaeth yn cael ei wneud ychydig yn fwy gofynion llym ar gyfer y baich prawf i dderbyn iawndal gan y DFIM. Rydym yn cynnig proffesiynol, rhad ac am ddim a heb ymrwymiad asesiad o’ch iawndal. Os byddwn yn penderfynu y gallwn eich helpu i gael iawndal, rydym yn cynnig i gynnal eich achos yn ôl yr egwyddor o»nid oes unrhyw iachâd ar — dim tâl». Bydd yn dweud ein bod yn cael unrhyw iawndal, felly byddwch yn cael unrhyw anfoneb. Gallwch chi yn y canlynol darllen mwy am bob un o’r mathau o iawndal ac ad-daliadau mewn cysylltiad â damweiniau ar y ffyrdd. Mae angen i chi fod yn ymwybodol o’r gwahaniaeth rhwng solouheld a damweiniau, lle mae cyfrifol troseddwr.

Weld mwy am y peth uchod

Yma, gallwch ddarllen mwy am y posibiliadau o gael iawndal am anaf parhaol a gosod méngrad mewn cysylltiad â atchwipio. Pa ddewisiadau sydd yna ar gyfer iawndal gan eich cwmni yswiriant a beth ddylech chi fod yn arbennig o ymwybodol o. Os ydych chi yn barhaol gael yn llawn neu yn rhannol yn cael ei leihau eich gallu i ennill cyflog mewn cysylltiad â damwain traffig ceir y posibilrwydd o iawndal. Gennych mewn cysylltiad â damwain traffig hefyd yn cael y cyfle i adennill rhai o’r costau sy’n gysylltiedig â thriniaeth m. v.

ydych wedi cael o ganlyniad i’r ddamwain

Os ydych wedi colli incwm, mewn cysylltiad â’r ddamwain, mae gennych hawl i iawndal am golled mewn enillion. colli enillion, Sut ddylech chi ddelio, os ydych am weithredu am iawndal yn ail-ddechrau a beth ddylech chi fod yn arbennig o ymwybodol o. Darllenwch am arolwg yma Pan fydd hawliad am iawndal wedi ei wahardd ac o fewn pa gyfnod, yn bodoli i wneud cais. Darllenwch am y darfodiad o honiadau yma, mae croeso i chi gysylltu â atwrnai Anne Hviid, sy’n arbenigo mewn iawndal am anaf personol mewn perthynas â damweiniau traffig. Cyfreithiwr Anne Hviid cynnig proffesiynol yn asesu eich iawndal a’ch cyfleoedd i sicrhau iawndal. I fod yn gallu cael iawndal am anaf personol i’r genynnau mae’r rhan fwyaf yn aml yn cael ei dogfennu mewn adroddiad meddygol o fewn y tri diwrnod cyntaf ar ôl y ddamwain. Mae’n bwysig ar gyfer y posibilrwydd o iawndal, y symptomau ac yn y genynnau yn ofalus a ddisgrifir. Mae hyn hefyd yn berthnasol yn y cyfnod dilynol, lle byddwch yn rheolaidd dylech chwilio am meddyg os ydych yn cael anghysur neu symptomau. Gall hefyd fod yn syniad da i gadw dyddiadur o ddydd i ddydd anghysur a phoen mae’n rhaid yn ogystal â meddyginiaethau efallai y byddwch yn eu cymryd