Yn Ystad Go Iawn Denmarc Yn SYstad go iawn Denmarc Yn Au yn llai, ond yn effeithlon, yn ymroddedig ac yn broffesiynol ystad go iawn cwmni, sy’n buddsoddi mewn eiddo masnachol go iawn yr ydym yn ei rentu ar gyfer swyddfa, cynhyrchu a warws. Mae’r sefydliad yn cynnwys wyth yn dda-yn gymwys a brwdfrydig o weithwyr, pob un ohonynt wedi nifer o flynyddoedd o brofiad o fewn y diwydiant ystad go iawn. Rydym yn gweithio’n galed drwy llogi, datblygu, gweithredu a rheoli eiddo gwasanaethau i værdioptimere ein portffolio eiddo. Ar gyfer y flwyddyn addasiadau gwerth eiddo buddsoddi yn cael eu heffeithio gan uwch lefel gyffredinol y farchnad rentu ar gyfer swyddfa a warws, yn ogystal â’r casgliad o gontractau newydd. Pwysol ar gyfartaledd sy’n ofynnol ar gyfradd o elw ar y prisio y Grŵp eiddo yn cael eu newid ar, y cant. Fel mewn blynyddoedd blaenorol, mae’r cwmni wedi cynnal mewnol prisiad y ejendomsporteføljens amcangyfrif gwerth teg y.

Mae’r prisiad yn cael ei adolygu gan allanol valuarfirma. Ar y sail hon, mae’r bwrdd wedi penderfynu i ailbrisio y portffolio gwerth teg gyda, tair miliwn. kr. (Ennill golled ar eiddo oedd $. yn ystod y cyfnod. i. chwarter). Y ffair gwerth y cwmni eiddo pr. rhagfyr disgwylir i gyrraedd, miliwn. kr. Y gwerthfawrogiad yn cael ei wneud yn seiliedig ar gwella’n gyffredinol udlejningssituation ar gyfer y cwmni ystad go iawn yn y portffolio, gan gynnwys o ganlyniad i diwygio y defnydd o eiddo unigol, yn fwy gweithredol yn gweithio o eiddo, yn ogystal fel cyffredinol yn gwella sefyllfa’r farchnad ar gyfer y math o eiddo sy’n gwneud i fyny y rhan fwyaf o’r portffolio. Mae yna, fodd bynnag, ar yr un pryd yn gwneud yn cael y mwyaf y gwerth negyddol yn addasiadau, yn bennaf fel canlyniad i bob unigolyn udlejningsmæssige heriau. Pwysol ar gyfartaledd sy’n ofynnol ar gyfradd o elw ar y prisiad yn cynrychioli, yn hafal i angen dychwelyd gan prisiad diwedd. Mewn cysylltiad â’r adroddiad ariannol interim ar gyfer y. chwarter o, cyhoeddodd y cwmni, y gallai fod disgwyl elw ariannol cyn eitemau, gwerth addasiadau a threth (EBIT) o fwy na deg ar hugain miliwn. kr. Ar gyfer y flwyddyn ariannol rydym yn disgwyl yn awr yn EBIT yn y lefel ar ddeg ar hugain-tair miliwn. kr. (wyth miliwn. kr. ac eithrio. gael ar werth o Skippergården). Ystad go iawn Denmarc Yn S (y»Cwmni»), drwy hyn yn unol â daneg gwarantau masnachu ddeddf § naw ar hugain o gyhoeddi bod y Cwmni Artha Gorau posibl Yn S («Artha Gorau posibl») dyddiad heddiw wedi hysbysir y Cwmni y canlynol: Artha Gorau posibl yn dal hyd yn oed yn. cyfranddaliadau o US $ y ddau. paragraff. yn cyfateb i werth nominal o DKK, fel, pump ar hugain o gyfanswm cyfalaf cyfrannau a chyfanswm y nifer o bleidleisiau yn y Cwmni. Yn ogystal, mae’r Artha Gorau posibl drwy dirprwyon sydd ar gael dros y. cyfrannau o US $ y ddau. paragraff. yn cyfateb i werth nominal o DKK, sy’n cynrychioli, o gyfanswm cyfalaf cyfrannau a chyfanswm y nifer o bleidleisiau yn y Cwmni. Mae’r pleidleisiau sy’n gysylltiedig â Artha Gorau posibl ar gyfer daliadau o gyfranddaliadau cyfanswm gyda hawliau pleidleisio, fel Artha Gorau posibl wedi cael ei drosglwyddo, ffurflen. o bleidleisiau, ynghlwm wrth y. cyfrannau o US $ y ddau. paragraff. yn cyfateb i werth nominal o DKK, sy’n cynrychioli, o gyfanswm cyfalaf cyfrannau a chyfanswm y nifer o bleidleisiau yn y Cwmni. Mae’n nid yn unig am troedfedd sgwâr a lleoliad. Mae’r addurn dylai fod yn briodol ar gyfer y busnes ac yn dda ar gyfer lles gweithwyr. Unwaith y mae’n yn ei lle, dylai yn y lle yn teimlo yn iawn. Nid oes un maint yn ffitio pawb, ar gyfer pobl a cwmnïau yn wahanol. Rydym yn hapus i helpu i ddod o hyd i’r ateb cywir ar gyfer eich busnes