Forældrekøb y fflat — popeth sydd angen i chi wybodA ydych yn ystyried i ddechrau buddsoddi, ond rydych yn colli y wybodaeth am yr hyn yw buddsoddi a pham ei fod yn syniad da. Gyda’r Nordea Buddsoddwr byddwch yn ei gael yn syml a mynediad hawdd i masnach stociau, bondiau ac arian i’r ddwy ochr. Cyfrifwch y costau a ragwelir, os ydych yn gosod eich pensiwn neu børneopsparing yn y pyllau. Y costau parhaus o fod yn berchen y cartref yn is, nag os yw eich plentyn yn prynu cartref eu hunain. Nid ydych yn talu treth arno, pan fydd eich cartref yn cael ei rhentu allan. Yn ogystal gallwch lusgo treuliau eraill fel costau gweithredu, lle byddwch yn cyflawni diffyg drwy adael. Y diffyg yn gallu cael ei dynnu oddi ar eich incwm personol, a ydych yn derbyn didyniad treth. Mae’n, er enghraifft, llog ar fenthyciadau, trethi eiddo ac unrhyw gostau i berchnogion, gallwch dynnu ohonynt. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol, fodd bynnag, bod forældrekøb bob amser yn golygu bod yn rhaid i chi dalu unrhyw beth, hyd yn oed. Pa mor fawr y fantais yw i ddewis forældrekøb mewn perthynas i helpu gyda rhoddion yn dibynnu ar pa mor uchel eich trethu ar yr olaf ennill norwyaidd. Rydych yn talu treth uchaf y braced, y parhaus yn costio llai na os nad oes. Mae’r gost o gynnal a chadw y fflat ac yn y gost o ymgynghorwyr, e. e. cyfrifydd neu gyfreithiwr hefyd yn gweithredu gwariant. Os gwelwch yn dda nodi, fodd bynnag, bod gwahaniaethu rhwng gwelliannau a chynnal a chadw cyffredinol. Yn y fframwaith economaidd ar waith, — ystafell fflat fod yn syniad da. Gall eich plentyn gael y budd-dal yr annedd am fwy o amser, ac felly mae bellach yn buddsoddi yn horizon. Prydles sicrhau y byddwch nid yn unig yn gyfreithiol. Mae hefyd yn rhoi i’r plentyn y cyfle i chwilio am dai. Efallai y bydd eich plentyn o bosibl yn rhentu ystafell allan, fx i ffrind.

Ond mae hefyd yn golygu bod unrhyw dai yn cael eu isaf. Forældrekøb yn cael cyfle i helpu eich plentyn gyda lle i aros, ond gall hefyd fod yn gyfle i ddarparu parhaus a ragwelir etifeddiaeth. Mae’n bosibl i wneud»yn llyfn trosglwyddo»y fflat ac ar yr un pryd, yn osgoi unrhyw dreth ar werth eiddo ar rent (ejendomsavance). Gofynnwch i gyfreithiwr neu gyfrifydd i gael cyngor ar eich opsiynau. Os ydych chi eisiau helpu eich plentyn i fod yn gallu i dalu’r rhent, mae’n bwysig eich bod yn ei wneud gyda rhoddion ac nid trwy osod rhent isel. Y rhent y mae’n rhaid cyfateb i’r rhent y farchnad yn yr ardal. Os ydych yn gosod y rhent yn rhy isel, rydych yn rhedeg y risg bod y ddau chi ac yn eich plentyn fydd yn cael ei drethu o»gymorth». Yn y rhent yn is na rhent y farchnad, mae’n rhaid i chi dalu treth ar y rhent a dalwyd y gwahaniaeth hyd i cywir ar rent (rhent y farchnad). Yn ogystal, efallai y bydd eich plentyn yn rhaid i chi dalu treth ar y gwahaniaeth rhwng y rhent isel ac yn y farchnad rhentu. Mae’n ei gwneud yn ofynnol bod y gwahaniaeth yn y rhent ac unrhyw rhoddion ariannol at y plentyn yn fwy na y swm sylfaenol ar gyfer treth-eithriedig anrhegion. Cyngor da yw cael helpu i gael gwared priodol rhent yn eich ardal leol danbolig neu dalu lleol huslejenævn am gadarnhad o rent y farchnad. Bob tro y bydd eiddo yn cael ei fasnachu, ceir y costau i’r brocer, y cyhoedd ac eraill. Felly, gall rhentu eiddo fod yn syniad da, os yw eich plentyn yn cael ei nid yn ddiogel yn ei astudio, neu yn y tymor hir yn aros mewn lle gwahanol. Os ydych yn ystyried gwerthu, rydym yn argymell eich bod mewn gwerthiant yn cysylltu â atwrnai a neu cyfrifydd am gyngor. Mae forældrekøb gall cwmni cydweithredol ac perchennog-meddiannu annedd. Fodd bynnag, mae rhai gwahaniaethau dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Er enghraifft, mae’n fwy tebygol o fod yn berchnogion gymdeithas fyddai’n caniatáu condominium i gael eu rhentu allan. Fodd bynnag, mae yna nifer o cyd-weithredwyr, yno yn agor y posibilrwydd ar gyfer forældrekøb gan yn yr erthyglau cymdeithasu i ganiatáu bod y fflat yn cael ei byw gan berson arall nag y prynwr. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y statudau yn ofalus ac yn berson y bwrdd neu gan y gweinyddwr rydym ni, cyn i chi fynd ymlaen eich cynlluniau i brynu cydweithredol fel forældrekøb. Efallai ei bod hefyd werth oedi i ystyried a yw’r plentyn yn gallu prynu andelsboligen, ac y byddwch yn helpu gyda rhoddion neu familielån. Efallai y bydd yn werth, oherwydd bod y taliad di-o werth yr eiddo mewn cwmni cydweithredol, sy’n gwneud y cymhelliant economaidd i forældrekøb llai. Os byddwch yn dewis cwmni cydweithredol fel forældrekøb, gallwch ystyried y posibilrwydd i gofnodi benthyciad yn eich cartref eich hun. Y rheswm am hyn yw y gall yn cael ei gofnodi ar y morgais mewn cwmni cydweithredol, ac mae’n debyg y gallwch gyflawni is am berfformiad ar eich benthyciad gan gofnodi hynny yn eich cartref eich hun. Nodwch, os ejerboligen gwerthu i’r plentyn ar ôl hynny, gall fod manteision treth i hyn.

Berson cyfrifydd ar gyfer i gael cyngor

Mae forældrekøb yn dechrau yn Nordea, lle mae ein cynghorwyr yn eich helpu i ddeall y gwahanol opsiynau ariannu. Daeth yn ôl, felly rydym yn rhoi i chi trosolwg cynhwysfawr o fanteision ac anfanteision forældrekøb. Pan fydd, gyda’i gilydd, rydym wedi rhoi economaidd darnau yn eu lle, byddwn yn cyhoeddi lånebevis, felly eich bod yn gwybod beth y pris yn ystod gallwch siop fewn. Mae hyn yn golygu y gallwch droi ato yn y man, pan rydych chi a’ch plentyn yn dod o hyd dim ond y dde yn y cartref. danbolig helpu chi i ddod o hyd i’ch cartref ac yn eich arwain am y cywir rhent danbolig yn gwybod yr ardal leol a all eich helpu i ddod o hyd i’r dde cartref. Ydych chi’n chwilio am fx ar gyfer llety yn y wlad mwyaf myfyrwyr ddinas yn Copenhagen, byddwch yn dod o hyd i gannoedd o dai, a oedd yn gyflym yn dod na ellir eu rheoli. A ydych yn ystyried forældrekøb, dylech gysylltu gyfrifydd all eich helpu i ddod o hyd i’r skatteform, sydd yn fwyaf manteisiol i chi. Y cyfreithiwr yn eich helpu i asesu agweddau cyfreithiol o forældrekøb, gan gynnwys adolygiad o y cytundeb prynu, paratoi y brydles. m. v. y Cyfreithiwr fod yn aelod o denmarc BOLIGadvokaterÅbner yn y ffenestr newydd, sy’n un o Nordea yn bartneriaid busnes