Hafan — DAHL Cwmni cyfreithiolDAHL yw un o’r mwyaf Denmarc y gyfraith cwmnïau

Felly, rydym yn arbenigo mewn nifer o feysydd, lle gallwch ddod o hyd isod

Rydym ni drwy hyn yn cael y pleser o gyflwyno DAHL Academi cyrsiau a digwyddiadau. Ar DAHL Academi y gallwch chi mewn amser byr yn caffael gwybodaeth defnyddiol ar amrywiaeth o ardaloedd cyfreithiol.

DAHL yn cyflogi mwy na dau gant o weithwyr — y cant o ymarferwyr

O’r pum lleoliad yn Nenmarc, rydym yn darparu cyngor cymwys ym mhob dychmygu math o fusnes materion cyfreithiol, yn genedlaethol yn ogystal ag yn rhyngwladol