I dannedd newydd. Cael yr ymchwiliad ac yn y pris yn Denmarc — AvMinTandYn Hwngari a gwlad Pwyl, gallwch gael y wên ydych chi wedi breuddwydio bob amser, tra’n arbed hyd at saith deg o’i gymharu â’r pris yn Denmarc. Bydd yn rhaid astudiaeth yn Nenmarc cyn i chi adael, rydym yn cyflwyno astudiaethau ar ein hwngari a gwlad pwyl deintyddion yn Rødovre. Yma byddwch yn cyfarfod y deintydd ac yn ein siarad saesneg deintyddol cynorthwy-ydd, yn cael ei gwblhau cynllun triniaeth a chost y driniaeth.

Mae’r holl driniaethau’n cael eu gyda y deintydd gorau.

Rydym yn eich helpu o’r dechrau i’r diwedd, fel y gallwch gael y driniaeth ddeintyddol y byddwch ei angen, am y pris iawn