Y maer a’r cyfreithiwr adnabyddus yn y rhyfel newydd — yn Ychwanegol CylchgrawnOdense maer yn galw unwaith eto yn gyfreithiwr yr amddiffyniad Mette Grith Llwyfan ar gyfer y Fyddin Du-y cyfreithiwr yn sgil y arestio y cyn-arweinydd gang Mohammed Daabas ‘i ddyfalu, bod y Fyddin Du Cyfreithiwr yn cymryd eto rownd arall gyda stamkunden’, nodiadau, Odense maer, Peter Rahbæk Juel, ar Facebook fel sylw i erthygl ar y cyn-arweinydd y gang Du Byddin Mohammed Daabas ar ddydd iau ei gadw yn y ddalfa am bedair wythnos ac yn yn anelu at gael ei waredu symiau mawr o heroin i berson arall, sydd wedi gwerthu narkoen hyn yn Odense ac yn yr ardal gyfagos. Felly, yn mynd y maer eto yn y gipio’r gyda adnabyddus atwrnai amddiffyn Mette Grith Cam, sydd wedi cynrychioli y cyn-arweinydd gang a hefyd yn gwneud hynny yn yr achos newydd, fel y mae’n hefyd yn ysgrifennu ei fod yn gobeithio fod Yr uchel Lys wedi ychydig yn fwy ben yn y trwyn, os bydd yn cael yn euog, ac yn apelio, na’r olaf y maent yn ei gondemnio ef. Yr wyf yn meddwl ers wir, mae’n arbennig o braf. Ar y ffordd i udskamme atwrnai amddiffyniad yn gyhoeddus nawr am bron i ddwy flynedd ac er gwaethaf y ffaith fy mod nid oes unrhyw achosion wedi bod yn gysylltiedig â’r Fyddin Du yn Odense am amser hir iawn — yr wyf yn cael yr argraff bod Peter Rahbæk juel nod yw ei gwneud mor anghyfforddus i fod yn amddiffyn ar eu cyfer, a oedd yn nad oedd yn cymeradwyo, nad oes cyfreithwyr yn awyddus i gymryd achosion ar gyfer y dinasyddion, meddai hi, ac yn parhau: — Hawl am y tro ac mae’r rhan fwyaf o’r hydref rwyf wedi bod yn ei amddiffyn ar gyfer aelodau o’r LTF yn y mae rhai mawr o achosion troseddol yn Copenhagen, ond nid oes copenhagen gwleidyddion, y cyhoedd wedi i mi ei gyhuddo o fod yn ‘LTF-cyfreithiwr’, meddai. Ekstra Bladet wedi gofyn i Peter Rahbæk Juel, a oes ganddo rywbeth personol yn erbyn Mette Grith Cam, ond nad oedd yn gwrthod. Nid oes gennyf unrhyw gynnen bersonol yn erbyn unrhyw gyfreithwyr, ond os ydych yn edrych ar hanes, Mette Grith Cam wedi cael, a’r ffordd y mae hi wedi gweithredu gyda ei busnes gyda ymgyrchoedd marchnata mewn carchardai a talsmandsfunktioner ar gyfer y Fyddin Du yn y wasg, yr wyf yn meddwl ei bod yn mynd ymhell y tu hwnt i’r hyn y dylai fod yn dda moeseg ar gyfer cwmni cyfreithiol, meddai. Mae hefyd yn sôn bod y gyfreithiwr yr amddiffyniad, y tro diwethaf y bu yn cynrychioli bandelederen yn y llys, dywedodd ar ran ei gleient, ei fod yn awr yn awyddus i fynd allan o fywyd troseddol, yn gadael y rhaglen ac i ffwrdd oddi wrth Vollsmose. Nawr ei fod yn cael ei arestio a amheuir o rhemp masnachu cyffuriau, ac mae’n swnio fel un sydd yn yr allanfa rhaglen neu eisiau allan o fywyd troseddol, fel y dadleuodd ar ran ef, meddai y maer. Yn hollol chwerthinllyd — Mae’n, wrth gwrs, cyfreithiwr y swydd i gynrychioli ei gleient yn y ffordd orau bosibl, ac nid yw’n cael ei sy’n dod o hyd yn y peth, ond ef sy’n dweud hynny. Mae hi wedi ymatal rhag defnyddio ei, a gall siarad am mwynach cosb. Mae’n rhaid, wrth gwrs, yn cynrychioli ei gleient. Mae gan bawb yr hawl i gael cyfreithiwr ac amddiffyn yn Denmarc. Rhagfarn nid wyf yn synnu, yn dweud y Peter Rahbæk Juel, ac yn ailadrodd y pethau y mae’n ystyried i Mette Grith Cam yn cael ei gynnal, yn ychwanegol at ei rôl fel cyfreithiwr. Mae’n eithaf chwerthinllyd, a nid wyf erioed wedi ei wneud,»meddai, ac yn nodi bod mae’n o dan yr holl amgylchiadau mlynedd yn ôl, bod hi wedi achosion ar gyfer y criw yn ddiweddar. Serch hynny, y saets Peter Rahbæk Juel ag ef, bob amser ar y cyfle yn cyflwyno ei hun. Mae wedi wir yn edrych yn ddrwg ar mi ac yn gwneud yr hyn y gall ef i beklikke i mi a fy uniondeb. Mae’n hynod anghyfforddus, ond mae’n peri i mi yn awr nid yw i gadw ei gynffon rhwng ei goesau. Mae yna fwy na thebyg mae llawer cyffredin y daniaid, sy’n credu, bod y mae’n iawn, ac y byddwch yn siarad yn erbyn y cemegwyr, pan fyddwch yn dweud wrth y llys bod eich cleient yn mynd i mewn i’r allanfa rhaglen, i adael y Vollsmose a dewis y troseddol bywyd o — a bod pawb yn well eu byd ei fod yn tu ôl i fariau am gyhyd ag y bo modd.

Yn awr, nid yw’n debyg bod yr wyf yn sefyll yn y llys a dod o hyd y bydd y cleient yn mynd i mewn i’r allanfa, yn ei adael y Vollsmose. Mae’n rhywbeth y mae ef ei hun yn esbonio yn y llys, ac yna yn cyfeirio i mi. Ond yr wyf yn cytuno nad ydynt yn bersonol-er bod hynny hefyd yn cadw y cysylltwyr. Fodd bynnag, rwy’n credu bod y rhan fwyaf o bobl yn gallu gweld y mae’n ymddangos yn rhyfedd os yw’r amddiffynnwr — yn gant y cant yn rhaid i gario allan ei buddiannau cleient — dywedodd»popeth a fy cleient wedi esbonio am y dirwyon, adfer a thrawsnewid ei bywyd, wrth gwrs, nid oes unrhyw un yn credu — fod yn rhaid i’r llys anwybyddu’. Problem — Curo chi yn y dwylo ddoe, pan fyddwch yn clywed am y arestio oherwydd nid oedd mwy o incwm ar y ffordd.

A oes ddim yn, nid yw, fodd bynnag

Byddwn yn ôl pob tebyg yn ei wneud heb yr achos. Ond Yr Wyf Yn derbyn fi, wrth gwrs, gan ei fod yn fy ngwaith, mae hi’n dweud. Mae hi hefyd yn credu ei fod yn hollol rhagfarnllyd, bod y maer, ar adeg pan oedd ei cleient yn unig yn cael ei godi, ond nid yn euog, a, gyda llaw, yn gwrthod yn euog, y mae’r gyfraith yn glir yn gwahodd y llys i farnu yn galed yn ystod y bo modd apelio. I’r cwestiwn p’un a oedd fel gwleidydd ddylai hyd yn oed yn rhoi sylwadau ar straflængder mewn achosion penodol, y cyfatebol y maer: — dydw i ddim yn naill ai.

Mae’n syml, yn resfølelelse

Maent yn mae’n rhaid barnu iddo yn ôl y deddfau y gallant ddod o hyd. Fi jyst yn gobeithio nad oedd yn cael y lwc i edrych fel un sydd yn gorffen gyda throsedd.

Mae’n dim ond ymateb emosiynol

Nad yw’n fwy na blwyddyn yn ôl, yr oedd yn y llys diwethaf. Felly, y mwyaf y dylech chi, nid yn rhoi i mewn iddo, meddai, ac mae’n parhau: — yr wyf yn maer y ddinas. Dydw i ddim yn pŵer deddfwriaethol ar y ffordd. Rwy’n brysur i gymryd gofal o fy ninas. A sut y mae rhai mathau tebyg iddo yn broblem ac mae wedi bod yn broblem ar gyfer Odense