IFS Denmarc — fisa busnesGwladolion tramor a phobl heb ddinasyddiaeth gall dim ond draws y rwsia-belarwseg ffin drwy ddynodi mannau gwirio, sydd ar agor i deithiau rhyngwladol, y busnes Cyffredin fisa yn cael ei gyhoeddi i ddinasyddion o Denmarc a gwledydd eraill a heb ddinasyddiaeth dinasyddion masnachol yn teithio i mewn iRusland (trafodaethau, seminarau, cynadleddau, cyfarfodydd gyda phartneriaid). A gyhoeddwyd ar y sail y gwahoddiad oddi wrth Y Gwasanaeth Ffederal o Ffederasiwn rwsia (rwseg FMS), y Weinyddiaeth materion tramor o Ffederasiwn rwsia (rwseg MFA) neu ar sail cais ysgrifenedig gan y sefydliad. Cyffredin fisa busnes yn gallu fod yn sengl neu dwbl, gyda dilysrwydd o hyd at diwrnod, neu lluosog mewn hyd at un flwyddyn (oni ddarperir fel arall yn y cytundeb rhyngwladol Y Ffederasiwn rwsia). Nodyn. Aros ar Y diriogaeth Ffederasiwn rwsia, y cyffredin fisa busnes yn fwy na diwrnod allan o bob. Sicrwydd, cadarnhad nad ydynt yn cynnwys y wybodaeth uchod, ffurfio, stampio gan gwmnïau yswiriant, ac ati, ni fydd yn cael eu cymryd i ystyriaeth. Er mwyn gwneud cais ar gyfer aml-fisa mynediad gyda dilysrwydd o flwyddyn neu fwy, rhaid i’r ymgeisydd gyflwyno rejseforsikringspolice, sy’n ddilys yn ystod y yr aros yn Rwsia.

Mae hyn yn mae’n rhaid i ddogfen yn cael ei gyhoeddi ar bapur pennawd swyddogol gyda’r holl wybodaeth ar y llu sefydliad, ac yn cynnwys y wybodaeth ganlynol: (a) ar gyfer gwahodd person: enw, cyfenw, dyddiad geni, rhyw, dinasyddiaeth, y nifer o ddogfen hunaniaeth, a ddibenion teithio a rejsevarighed, nifer o geisiadau, yn ogystal ag yn y teithiau yn ystod yr ymweliad, (b) ar gyfer gwahodd person cyfreithiol, cwmni, mudiad: enw llawn yr endid cyfreithiol, cyfeiriad, unigol trethdalwr rhif adnabod, rhif cofrestru, enw a lleoliad y person sy’n llofnodi’r cais, y stamp. Trwydded breswylio ar gyfer parhaus yn aros yn Nenmarc â dilysrwydd mwy na diwrnod i wladolion o’r gwledydd canlynol: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, yr Aifft, Iwerddon, Lesotho, Libya, Macedonia, Mali, Mecsico, Seland Newydd, Yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Oman, y Gweriniaeth Korea, Saudi Arabia, Teyrnas Unedig Prydain fawr a gogledd Iwerddon, Sierra Leone, Guinea Gyhydeddol, De Affrica Gweriniaeth, Japan. Yn dibynnu ar y deddfwriaeth genedlaethol, dogfen profi di-dor aros yn Nenmarc am fwy na diwrnod efallai fod yn stiwdio, neu waith fisas, trwyddedau gwaith, drwydded breswylio dros dro, ac ati. Trwydded breswylio parhaol yn Nenmarc neu ddogfen cyfatebol ar gyfer dinasyddion y gwledydd canlynol: Algeria, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Fietnam, Georgia, India, Irac, Iran, Tsieina, Gweriniaeth Ddemocrataidd pobl Corea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syria, Somalia, Twrci, Chad, Sri Lanca, Ethiopia. Nodyn. Os Ydynt yn berson heb wladwriaeth neu nid yw yn ddinesydd o Denmarc neu’r UE, dylent gysylltu â’n canolfan alwadau i ddarganfod pa ffi consylaidd rhaid Iddynt dalu am Eu fisa yn fisa rwsia ganolfan. Ffioedd ac amseroedd prosesu ar gyfer cyhoeddi fisâu i ddinasyddion o wledydd eraill a phobl heb ddinasyddiaeth yn cael eu cyfrifo yn ôl y ‘Tariff ffioedd Consylaidd yn gweithredu o sefydliadau Consylaidd o’r Ffederasiwn Rwsia’. Nodyn. Cyn gwneud cais am drosglwyddo neu ei adfer o fisa, cysylltwch â’n canolfan alwadau ar y rwsia Visa Canolfan i ddarganfod y weithdrefn, gofynion at y dogfennau angenrheidiol, yn ogystal ag ar yr amseroedd prosesu. Rwsia cais am fisa ganolfan yn cynnig gwasanaeth mewn cysylltiad â chwblhau y ffurflen gais. Y gost ar gyfer y gwasanaeth hwn yn cael ei godi yn ogystal â’r gwasanaeth arferol a thaliadau ar un gant o US$.

Mae’r gwasanaeth hwn mae’n rhaid eu harchebu ar yr un pryd â’r cais am fisa