Mae achos troseddol o ymosodiad i fod yn gollwng — fideo yn ddigon — Thriller — pinBydd yr erlynydd yn Copenhagen: yr Amgylchedd a y dioddefwyr awydd i siarad â’r heddlu, achos troseddol yn cael ei hasesu. Er bod y ffilm fideo o phlox honedig ymosodiadau ar ddau arall o bobl ifanc yn Nørrebro yn Copenhagen, yn dod y mater yn cael ei nid ar gyfer y llys. Y erlynydd cyhoeddus wedi penderfynu rhoi’r gorau i’r achos. Mewn cysylltiad â’r ymchwiliad penderfynodd yr heddlu i nod yr wyth o bobl i wedi cicio ac yn ei daro dioddefwr, rhoi gwybod i’r Heddlu. Yn y garej yn dal ar y camerâu fideo hefyd yn arall bron ar yr un pryd pennod.

Fodd bynnag, yn ôl erlynydd nid yw’n safbwynt y byddai’r llys yn cyrraedd, fod y sawl a gyhuddir yn euog. Felly, bydd y mater yn cael ei setlo ar y bwrdd gwaith gyda hyn a elwir yn påtaleopgivelse. Yn y Copenhagen Heddlu yn cadarnhau erlynydd Lars Dahlgaard, i oes lluniau o’r ddau camerâu. Ar recordiadau hyn yw bod llawer o bobl yn adroddiad. Delweddau yn gymharol aneglur, ac mae’n mynd yn gryf iawn, meddai, a oedd yn esbonio fod ar hyd y ffordd wedi ymgynghori ddwy ymarferwyr cyffredinol ar y penderfyniad. Yr wyf wedi asesu ein bod ni fyddai’n cael ei gallu i godi baich y prawf yn y llys. Mae wedi bod yn drylwyr iawn o ystyriaeth, lle mae hefyd yn uwch erlynydd a advokaturchefen wedi bod yn cymryd rhan,»meddai Lars Dahlgaard. Wrth ystyried cynnwys, ymhlith pethau eraill, p’un a oes tystiolaeth ffisegol, pa amgylchedd ydych chi mewn, a sut y mae’r anaf yn codi, meddai. Yr erlynydd nid yw am i chi ateb, os bydd y dramgwyddir gan y garej parcio yn awyddus i ddweud rhywbeth i’r heddlu, ac yn eu tawelwch mewn rhan briodol o’r cefndir ar gyfer y penderfyniad. Dramgwyddir bob amser yn cael y cyfle i gwyno i’r erlynydd cyffredinol swyddfa’r, pan fydd erlynydd lleol yn gwrthod i fynd ar drywydd achos i’r llys. Yn yr achos hwn, bydd yr achwynydd wedi peidio cwyno wrth y Erlynydd cyhoeddus yn Copenhagen, hysbysu Lars Dahlgaard. Yn ogystal, yn dangos mynediad i ddogfennau, bod erlynwyr yn Copenhagen Heddlu yn cael mwy o duedd i roi’r gorau i’r voldssager ar y sail bod y sawl a gyhuddir, ni fydd yn euog. Y llynedd roedd cyfanswm o o achosion o drais difrifol ac yn syml trais yn gadael.

Ar yr un pryd codwyd apeliadau

Yn y pedair blynedd flaenorol, roedd rhwng a o gostwng o achosion, mae’n ymddangos. Cael y diwrnod mwyaf pwysig yn y newyddion oddi wrth y swydd yn uniongyrchol yn eich mewnflwch. Mae’n rhad ac am ddim a gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg