Mae hyn yn sut yr ydym yn cael eich bil — Yswiriant iechyd ‘danmark’Fel aelod o y Grŵp, Grŵp, a Grŵp, gallwch gael grant gan y ‘denmarc’. Yn y mwyafrif helaeth o achosion — yn wir, mae mwy na y cant — adroddiad clinigydd bil yn uniongyrchol i ‘denmarc’. Dylech ddweud wrth y clinigydd eich bod yn aelod o ‘denmarc’, felly, yn sicrhau bod yr adrodd yn y bil i ni pan fyddwch yn talu. Bydd yn sefyll ar y bil, os bydd yn dod yn trosglwyddo i ‘denmarc’. Os ydych yn ansicr, gallwch ofyn i’ch therapydd os maent yn adrodd yn y bil i ‘denmarc’. Ar gyfer rhai gwasanaethau, mae’n ofynnol bod y bil yn cael ei adrodd yn uniongyrchol i ni gan y clinigwr. Mae’n berthnasol, ymhlith pethau eraill: Yn y datganiad o grant y byddwch yn gallu gweld os yw ei fod yn rhagofyniad ar gyfer grantiau, y clinigwr i adrodd y bil yn electronig i ‘denmarc’. Biliau yn darfod ar ôl tair blynedd. Mae hyn yn golygu bod y ‘denmarc’ nid yw’n rhoi grantiau ar gyfer triniaethau ac yn prynu sydd wedi cymryd lle am fwy na thair blynedd yn ôl. Os bydd y clinigwr NID yw’r adroddiad yn y bil i ‘denmarc’, mae’n rhaid i chi anfon bil gwreiddiol cysylltiadau cyhoeddus. Ydych yn llwytho i fyny eich bil o dan Negeseuon, Ysgrifennu neges. Ar y bil, y wybodaeth am eich triniaeth yn cael ei nodi a bod eich rhif nawdd cymdeithasol, rhaid i chi fod ar ei.

kr. neu fwy ar y bil, bydd angen i chi hefyd lwytho derbyn yr ydych wedi ei dalu iddo.

Gall f

ex. bydd datganiad banc gan eich banc. Os ydych wedi derbyn yr anfoneb fel ffeil pdf ac ni all lwytho, argraffu, amgáu a llofnodi’r canlynol datganiad:»yr wyf yn cadarnhau fy mod wedi derbyn a dalwyd y budd-daliadau a ddarperir ar gyfer yn y bil hwn, ac nad wyf yn derbyn nac yn gymwys ar gyfer llawn neu ad-daliad rhannol o gost oddi wrth yr ochr arall