NJORD Cwmni cyfreithiol rhyngwladol a daneg cyngor cyfreithiolOs ydynt yn y DU a’r UE o ystyried ei ddeall udtrædelsesaftale, neu yn cael ei ohirio dyddiad y tynnu’n ôl, bydd yn anodd Brexit. Y DU a thrwy hynny yn dod yn hyn a elwir yn drydedd wlad mewn perthynas â’r UE. Gohiriad o’r newydd ejendomsvurderinger yn darparu nifer o gyfleoedd i chi, fel perchennog. NJORD yn eich cynghori ar sut yr ydych yn ddoeth i wneud y rheolau newydd. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer y newydd ferielov ac yn rhoi adolygiad o’r rheolau cyffredinol ynglŷn â gwyliau a gwyliau arbennig. Rydym yn adolygu’r rheolau newydd, y cyfnod pontio, a sut ddylech chi baratoi eich hun ar gyfer y newydd ferielov. Byddwch hefyd yn cael offer defnyddiol ar gyfer ymdrin â y cyfnod pontio. NJORD Cwmni cyfreithiol, perchnogion rhif. llawr, Copenhagen K. dydd mawrth.

i. Gyfraith yn cael ei ddatblygu cyson. Felly, rydym yn cynnal brushupkursus yn gyffredinol cyfraith cyflogaeth, lle rydym yn adolygu’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf a’r gyfraith achosion yn yr ardal. Mae’r cwrs yn bennaf am i wisgo mewn ADNODDAU dynol yn gyfrifol am ift. y mwyaf diweddar a newidiadau perthnasol sydd ei angen-i-wybod, ac a allai fod wedi arwyddocâd i weithwyr y cwmni ac, nid leiaf, yn trin ADNODDAU dynol. NJORD Cwmni cyfreithiol, perchnogion rhif. sal, København K. ar ddydd mawrth. Mehefin, ar. i. y Gweinidog dros gyfiawnder wedi bod yn y. Chwefror ar L cyflwyno cynnig am gyfraith newid y cod trefn sifil ac yn y Teledu overvågningsloven. y prosesu bydd y bil yn digwydd ar.

mawrth

Persondatalovgivningen yn rheoleiddio’r broses o drin data personol gan yr amser y maent yn digwydd — hynny yw, lle mae sefydlu cysylltiad rhwng gwybodaeth a person — a hyd at yr adeg pan fydd y y cyswllt hwn yw bellach yn bresennol, sef fel arfer yr adeg pan fydd data personol yn cael ei ddileu. Ond yr hyn a dileu, yn amlwg oddi wrth y ddeddfwriaeth, ac ar y dileu yn cael nid yn unig yn dileu. Y gystadleuaeth almaeneg awdurdod, y Bundeskartellamt, mae gan y. Chwefror mewn achos yn erbyn Facebook, a ddefnyddir GDPR yn y cyd-destun y rheolau cystadleuaeth yr undeb ewropeaidd ar gam-drin o safle dominyddol