Papur newydd Denmarc yn y boced o yr asgell chwith mewn ymosodiad ar ein polisi treth yn destun Dadl — y gwaith oYr wyf yn meddwl y dylech chi fod yn gallu, ond mae hyn yn papur newydd yn dwyn y diwrnod arall yn y set fawr o erthygl hanes o’r Newydd Borgerliges polisi treth, sy’n gwanhau hyder yn y papur newydd.

Mae’r cynnwys yn anghywir ac yn y stori gyfan o’r Newydd Borgerliges polisïau treth yn cymryd arian allan o boced o ddinasyddion yn y dalaith i’w hanfon i’r gogledd o Seland, roedd yn gêm o gros trin a gynlluniwyd yn y sosialaidd corff y mudiad Llafur Busnes y cyngor. Sy’n ddifrifol papur newydd yn gyfan gwbl anfeirniadol yn darparu lle ar gyfer straeon a blannwyd gan sosialaidd sefydliad sy’n gweithio ddwys i atal bourgeois gwleidyddiaeth, yn cael i mi yn annealladwy. Yr unig eglurhad y gallaf ddod o hyd yw bod y mudiad Llafur cyngor Busnes yn gallu cyflwyno teitl y gellid eu defnyddio i dynnu gwrthdaro rhwng y rhanbarthau gyda hyd yn oed yn fwy trwchus marciwr nag y mae eisoes yw: ‘y Dalaith yn llwgu y partïon bourgeois er budd y cyfoethog yn Copenhagen a gogledd Seland’. Mae pob math o resymau da i drafod sut Denmarc yn dod yn fwy cyfoethog gwlad, a sut y caiff cynnydd a twf ym mhob rhanbarth, y wlad mae angen i fynd â ni ymlaen. Ond yn uniongyrchol yn cau i lawr yn meddwl am y ddadl, pan fydd y papur newydd yn rhoi y colofnau yn hynod ystrywgar ymgais o’r asgell chwith ochr ac yn exalts ei fod yn y slotiau ac yn y pennawd i fod yn uwch gwir. Y gwir am y Newydd Borgerliges polisi economaidd yw bod pan fydd yr holl elfennau yn cael eu cymryd i ystyriaeth, bydd yr holl y daniaid yn cael cyfle i ennill. Yn y dyfodol agos yn ddau grŵp: Mae unrhyw bwrdeistrefi lle y bydd dinasyddion yn ar ôl i chi dalu mwy. Mae’n uniongyrchol yn groes gyda’r ffigurau yr ydym wedi eu rhoi ymlaen a bod yn gyflawn o economegwyr, yn ôl yr egwyddorion a osodir yn y weinyddiaeth Gyllid. Arbejdernes Erhvervsråd yn methu yn fwriadol i sôn am yr effeithiau cadarnhaol y gostyngiad yn y baich treth, symleiddio a datganoli yn arwain gydag ef: y Dyfodol lles y mae’n rhaid eu hariannu gan, ein bod yn rhoi y rhyddid i, i cynhyrchiol Denmarc yn gallu cynyddu elw, yn creu twf a swyddi.

Mae’n Newydd borgerliges polisi economaidd

Ni allwn fyw drwy dorri yr un gacen i fyny i mewn i erioed wedi-llai darnau er mwyn bodloni adain-chwith meddylfryd na ddylai unrhyw un yn cael mwy nag eraill.

Y canlyniad polisi o’r fath fydd yn gwneud y wlad yn waeth

Y ddadl y byddwn yn hoffi ar unrhyw adeg gydag unrhyw un. Ond mae’n rhaid iddo gael ei wneud yn deg ac yn agored gyda cardiau