Priodas, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) Priodas yn cyfeirio at cymdeithasol ac economaidd y gymuned rhwng y ddau o bobl. Mewn rhai gwledydd mae wedi bod yn y posibilrwydd ar gyfer samkønnede gall cyplau fynd i mewn i mewn i briodas. Mewn rhai gwledydd eraill, mae’r cyplau yn dewis i fynd i mewn i partneriaeth gofrestredig, a oedd yn agosaf yn gyfartal â phriodas. Yn Nenmarc, nid yw priodas yn gyfreithiol rwymol yn y ymdeimlad bod y ffortiwn yn awtomatig yn dod yn eiddo ar y cyd, oni bai bod y cwpl wedi llofnodi cytundeb prenuptial a y cytundeb ar wahân eiddo. Ar farwolaeth darparu ar gyfer y Ægteskabslovens § os:»blaenorol priodas neu gofrestru partneriaeth sifil ei diddymu gan marwolaeth, sydd wedi goroesi priod neu gofrestru partner nad yw’n mynd i mewn i mewn i briodas, cyn gweinyddu ystadau gan y gweinyddwr neu’r cyhoedd yn newid yn dechrau, preifat neu switsh yn cael ei gwblhau». Gall un felly ni ddod i’r casgliad priodas newydd, os bydd un yn dewis i eistedd yn y uskiftet aros. Arvereglerne yn wahanol ar gyfer briod ac yn cyd-fyw. Mae cytundeb prenuptial ar wahân eiddo a gall hefyd yn cael dylanwad ar arvereglerne a rhannu. Priodasol termau y gellir ei gyflawni heb orfod i briodi drwy greu ewyllys. Heb ewyllys, mae’r ystad yn mynd i yn awtomatig sydd wedi goroesi yn y cwpl, ond yn cael ei ddosbarthu ar sail y gyfraith o olyniaeth. Yn hen-ffasiwn priodas, y dyn a’r fenyw bob un o’u dyletswyddau, ac maent yn ategu ei gilydd. Nodweddiadol mae’r fenyw yn gyfrifol ynghlwm wrth yr aelwyd, ac yn y man y tu allan i’r cartref: y wraig yn sefyll ar gyfer y cartref a gofal y plant, tra bod y dyn yn sefyll ar gyfer yr economi. Rhyw briodas neu gyfunrywiol briodas yn cael ei briodas rhwng dau berson o’r un rhyw. Yr hawl i briodas hon, a thrwy hynny mae’r gyfraith yn cydnabod perthynas o’r un rhyw, yn y cyfnod modern wedi bod yn rhan o hawliau dynol LGBT-pobl yn ei chael yn anodd i gyflawni. Yn aml yn mabwysiadu yr hawl i rhyw-priodas yn y gwledydd, sydd wedi fabwysiadwyd yn gyfreithiol gofrestredig partneriaeth. Denmarc oedd y wlad gyntaf yn y byd i ganiatáu cofrestru partneriaeth yn, ac yn, yn Denmarc yr hawl i cyfunrywiol priodas, a oedd yn llawn disodli gofrestredig partneriaeth. Yn hen-ffasiwn priodas a drefnwyd, mae’r partïon wedi hyd yn oed ddewis eu partner, ond y briodas yn cael ei drefnu gan rieni neu benaethiaid. Mae’r math hwn o briodas yn boblogaidd ers hynafiaeth yn y diwylliannau gorllewinol, yn enwedig o fewn y teuluoedd brenhinol ac yn yr uchelwyr, ond yn y dyddiau hyn wedi mynd allan o ddefnydd ac yn disodli gan y rhamantaidd priodas. Heddiw yw priodas a drefnwyd yn dal yn eu defnyddio yn rhai nad ydynt yn y gorllewin diwylliannau, lle mae ganddo gymeriad economaidd neu wleidyddol cynghreiriau, teuluoedd. Mae priodas dan orfod yn briodas a drefnwyd, lle mae un neu’r ddau barti yn cael eu gorfodi i briodas yn erbyn eu rhieni neu deulu pennau. Heddiw yn cael ei ystyried priodas dan orfod fod yn groes i’r rhan hawliau. Y Cenhedloedd Unedig y Datganiad cyffredinol o Hawliau dynol yn dweud yn erthygl, paragraff hwnnw. Ni ddylid priodi ond gyda’r rhad ac am ddim ac yn llawn cydsynio. Mae rhai yn credu ei bod yn anodd gwahaniaethu rhwng priodasau gorfodol a phriodasau wedi eu trefnu, bl. a. pga.

Briodas o gyfleustra (neu skinægteskab) cael ei gofnodi i mewn ac a gynhelir yn unig ar gyfer gweledol mwyn, neu i gyflawni rhai nwyddau cymdeithasol. Mae wedi dim ond ystyr ffurfiol ac yn cael ei heb dilys personol bond. Priodasau cyfleus yn gallu digwydd mewn cyd-destun mewnfudo lle un parti yn ddinesydd o wlad a thrwy priodas gyda estron, yna bydd y parti arall yn gallu mudo i’r wlad. Yn ddiweddarach y prif weinidog sweden Olof Palmes briodas gyntaf oedd skinægteskab gyda tsiec Jelena Rennerova yn. Mae’n gwneud ei gallu i ymfudo o gomiwnyddol Tsiecoslofacia. Hefyd sweden actor Stellan Skarsgård wedi llofnodi skinægteskab. Y wlad derbynnydd, ni fydd o reidrwydd yn cael ei agwedd gadarnhaol tuag at briodas yn y cyd-destun mewnfudo. Mae hyn oherwydd y mewnfudwr, er enghraifft, efallai y bydd yn mwynhau y gwasanaethau lles. Felly, bydd yr awdurdodau yn aml yn darparu ar gyfer rheoli priodasau, a all edrych fel priodasau o’r cyfleustra. Os sifil vielsesmyndighed yn Nenmarc wedi amheuaeth bod dathliad o briodas, mae wedi pwrpas hanfodol i gael trwydded breswylio, yna mae’n rhaid iddynt ei riportio i’r gwasanaeth Mewnfudo. Y casgliad o priodasau o’r cyfleustra a ffug cwblhau samlivserklæring gall yn Nenmarc achosi fængselstraf a iawndal i’r cyhoedd am y treuliau gallent fod wedi ei chael. Er enghraifft, yn derbyn daneg wraig yn, ddedfryd o chwe deg diwrnod yn y carchar ac yn hawlio am iawndal yn y cannoedd o filoedd o ddoleri. Mae’r rhamantus priodas yn digwydd yn y byd modern yn y cyfnod rhamantaidd. Yn y rhamantaidd priodas yn yr hyn y mae’r ddau barti yn deimladau am ei gilydd, sy’n hanfodol, ac nid ar ran y teulu diddordebau. Er bod y rhamantaidd priodas yn gyflym oedd delfrydol, yn enwedig fel a ddisgrifir yn y nofelau, yn byw yn y briodas a drefnwyd, fodd bynnag, mae hyn ymhell ar ôl. Yn plygiant rhwng cenhedlaeth a ddisgwylir traddodiadol priodas a drefnwyd, ac yn y bobl ifanc sy’n cael eu hysbrydoli gan y rhamant disgwyl rhamantus priodas, roedd nifer o gyfleoedd ar gyfer trefnu priodas yn dod i ben i fyny fel priodas dan orfod. Mae morganatisk priodas (priodas ar y llaw chwith) yw (yn aml bigamisk) priodas dan gontract gan y brenin, os nad yw’r wraig yn dod yn frenhines, a lle maent yn genhedlodd nid yw plant wedi etifeddu hawliau i’r orsedd. Yn dychwelyd y wraig yn hyn a elwir yn y bore rhodd. Dros dro priodas, a elwir hefyd yn Nikāḥ al-Mutʿah, ymhlith y mwslimiaid priodas rhwng dyn mwslimaidd ac am ddim, monotheistic wraig gyda sefydlog hyd ar ddiwedd y contract. Ymhlith rhai o’r canlyniadau yma gael ei hepgor gan y cytundeb. Gan ysgariad yn parhau cyffredin dibynyddion, er bod y cyffredin economi yn dod i ben. Cyd gofal yn gysyniad yn y polisi cymdeithasol yn Denmarc. Rhwng a daeth yn gyfraith ar gweithredol mae polisi cymdeithasol yn cael ei newid fel bod chyplau sy’n cyd-fyw yn cael yr un statws â chyplau priod, hy. bod ganddynt ddyletswydd i gefnogi ei gilydd. Felly yn cael ei gyfrifo incwm y cartref ac yn y cartref gyfanswm cyfoeth o dan yr un, pan fydd y maint o un parti analluogrwydd, rhaid cyfrifo. Os bydd y ddwy ochr yn cael eu ar gymorth cymdeithasol, yn cyfrifo y swm o fudd-dal yn cael yr un modd ar sail incwm yr aelwyd. Yn ôl i feddwl tanc Kraka, byddai’r newid hwn yn y gyfraith yn golygu bod. yn y dyfodol, yn ddibynnol ar y priod. Cyplau yn y sefyllfa hon, bydd yn gallu i wella eu sefyllfa economaidd mewn gwirionedd gan fod yn briod, yna bydd y priod yn gallu i leihau eu treth drwy gymryd mantais o eraill priod heb ei ddefnyddio didynnu, sydd yn byw yn gallu. Oherwydd bod y gyfraith newydd yn amddifadu dinasyddion o dan anfantais, wedi cyflwyno y posibilrwydd o wrandawiad o bartïon, pan fydd y fwrdeistref cyhoeddodd y dinesydd, bod yr arian fyddai budd-dal yn cael ei gyfrifo o gyfanswm incwm yr aelwyd. Pan fydd y gwaith cynnal a chadw ei setlo, roedd gan y dinesydd tri deg diwrnod i ffeilio cwyn, ac yn y gwyn yn delio â hwy mewn cyfarfod, y mae’r dinesydd yn ei galw. Hyd nes y gŵyn ei drin, yn parhau blaenorol cymorth, ond mae gormod o swm a dderbyniwyd mae’n rhaid ei ad-dalu, os bydd y penderfyniad ar y cyd gofal yn cael ei gynnal. Mewn cysylltiad â’r gwelliant i’r ddeddf, roedd llai o symudiadau, gwefannau, Facebook grwpiau a deisebau ar-lein, fel yn gwrthwynebu iddo. Mae rhai yn dadlau hyd yn oed ei bod yn grundlovsstridig a gynlluniwyd chyngaws yn erbyn y wladwriaeth