Pŵer atwrnaiMae’n rhaid i chi gwblhau pŵer atwrnai, os ydych am ail berson i helpu chi gyda eich achos. Drwy wneud pŵer atwrnai yn rhoi i chi y person yn y gyfraith i amddiffyn eich buddiannau ac i weithredu ar ran o chi. Gall er enghraifft, fod yn y staff nyrsio, cyfreithiwr, aelod o’r teulu neu ffrind.

Ydych chi bob amser yn cael yr hawl i ganiatáu i berson arall i weithredu ar ei ran i chi. Efallai eich bod wedi dod yn sâl neu’n ymddangos, i achos gyda awdurdod wedi dod na ellir eu rheoli. Dylech fod yn ymwybodol y gall fod rheolau gwahanol, ac felly gall hefyd fod yn wahanol, sut y mae’r awdurdod yn ymdrin dirprwyon. Gallwch darparu sawl math o bŵer atwrnai. Y pŵer atwrnai yn cael yn y man cychwyn bob amser yn sefydlog, h. y.

wedi dyddiad terfyn

Dyma eich cynrychiolydd yr un hawliau ag y byddwch wedi ac yn cymryd dros yr holl gyswllt yr awdurdod sy’n delio gyda’ch achos. Mae angen bod yn fwy gofalus yn edrych ar sut y mae’r awdurdod neu yn yr ardal i drin dirprwyon. Mae’n mewn rhai ardaloedd yn bosibl i roi digidol dirprwyon. Fel arall, mae’n bosibl i anfon pŵer atwrnai ar gyfer awdurdod Digidol Eitem neu i awdurdod cyfeiriad corfforol. Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau yn gwneud ddirprwy ffurflen ar gael i chi, gallwch lenwi i mewn. Gellir cael ffurflenni dewis da, os nad oes gennych NemID, neu os ydych yn cael galed ar y digidol. Mae gennych hefyd yr opsiwn i lenwi ddirprwy ffurflen yn rhoi eich cynrychiolydd caniatâd i ddarllen eich digidol post (darllenwch mynediad). Fuldmagtsblanketten ydych yn llaw yn y fwrdeistref. Dewis arall i fuldmagtsblanketter digidol dirprwyon. Fodd bynnag, dim ond o fewn y portffolios unigol. Enghraifft o ddigidol pŵer atwrnai ar gyfer Eitem Digidol. Pan fyddwch yn logio ar y Digidol Eitem y gallwch ei roi er enghraifft aelod o’r teulu gael mynediad i ddarllen eich digidol post (darllenwch mynediad). Gallwch weld trosolwg o digidol dirprwyon eich bod wedi ei roi neu ei dderbyn pan fyddwch yn mewngofnodi ar y digidol fuldmagtsløsning. Os ydych chi wedi got pŵer atwrnai, mae’n golygu y gallwch ei gario allan ar y person fuddiannau ac yn gweithredu ar ran, er enghraifft, aelod o’r teulu eich bod wedi cael y pŵer atwrnai oddi wrth y. Ar y pŵer atwrnai yw, pa feysydd y gallwch chi drin. Eich hawl i roi person arall yn y pŵer atwrnai, ac, ar y ffordd o gynrychioli chi yn cael ei ddisgrifio yn y cod gweinyddol. Mae’r gyfraith yn berthnasol i’r cyfan o’r cyhoedd fel y gweinyddiaeth Treth, mewn cyfleusterau gofal iechyd, neu yn y fwrdeistref. Ydych chi neu eich cynrychiolydd gysylltu â chi am awdurdod ar y mater. Dylai’r awdurdod roi gwybod i chi am yr hyn y mae gennych hawl iddo yn ôl y gyfraith, fel y mae’r awdurdod yn dod o dan. Os bydd eich ymholiad yn cael ei anfon at yr awdurdod priodol, fel arfer yn y cais ymlaen at yr awdurdod priodol. Mae’n egwyddor sylfaenol cyfraith weinyddol bod chi neu eich cynrychiolydd yr hawl i gael canllawiau, os bydd Yn troi chi i awdurdod